Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Megbízható és Kockázatos adózó

Az adózás rendjéről szóló jogszabály 2016. január 1-jétől megkülönbözteti a Megbízható és Kockázatos adózókat. Az új minősítési rendszer alapján Megbízható adózók azok, akik alapvetően jogkövetők és teljesítik az adókötelezettségeiket időben.

Az adóhatóság által meghatározott 10 pontnak megfelelő Megbízható adózó kedvezményekben részesül, vagyis a Megbízható adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a Kockázatosnak minősített adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb eljárásban részesülnek.

Kedvezmény lehet például az ÁFA visszatérítési idő csökkenése, míg szigorú eljárásként például magasabb lehet a mulasztási bírság vagy késedelmi pótlék összege.

A minősítésre 2016.04.01-től kerül sor, 2016. első negyedévét követően. A minősítés a cég részéről lekérhető az ügyfélkapun keresztül, amely ellen kifogással élhet.

A megbízhatóság 10 kritériuma

1) legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfaregisztrált adóalanynak minősül,

2) a tárgyévben, valamint az azt megelőző öt évben az adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3%-ánál nagyobb  adókülönbözetet,

3) a tárgyévben, valamint az azt megelőző öt évben az adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,

4) a tárgyévben, valamint az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,

5) a negyedév első napján nem rendelkezik 500.000 forintot meghaladó nettó adótartozással,

6) a tárgyévben, valamint az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,

7) a tárgyévben, valamint az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,

8) a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált NAV mulasztási bírság összege nem haladta meg az adózó tárgyévre megállapított adóteljesítményének 1%-át.

9) a tárgyévben, valamint az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és

10) nem minősül kockázatos adózónak.

A kockázat négy kritériuma

Kockázatosnak minősül az adózó, ha nem áll felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, DE az alábbi kritériumok valamelyike vagy mindegyike fennáll esetében:

1) szerepel a nagy összegű adóhiánnyal rendelkező adózók közzétételi listáján;

2) szerepel a nagy összegű adótartozással rendelkező adózók közzétételi listáján;

3) szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján;

4) egy éven belül az állami adó- és vámhatóság ismételt üzletlezárás intézkedést alkalmazott vele szemben.

Az adózó az okot adó körülménytől számított egy évig minősül kockázatos adózónak, kivéve, ha az okot adó adóhiányt, adótartozást megfizeti.

Forrás:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV Piac és Profit: Itt a lista, mitől leszünk jó adózók

Kategóriák:
8. Törvényi vonatkozások Magyar
Címkék:
NAV