Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Mennyi ideig érhetők el online a számlák?

A Billzone.eu rendszer az előfizetési csomagoktól függően online elérhetőséget biztosít a kiállított számlákhoz 1 hónaptól akár 10 évig.

Mit jelent a számlák online elérése? 

Az elektronikus dokumentumok digitális archiválását, így az elektronikus számlák megőrzésének módját a 114/2007 (XII.29) GKM rendelet szabályozza.

Az online elérés biztosítása azt jelenti, hogy ez esetben csupán a számlák tárolása történik meg, azok archiválása nem. E-számla tárolás szolgáltatása esetében a Szolgáltató a számlák tárolását biztosítja, azonban nem köteles gondoskodni a hatályos jogszabályokban előírt további archiválási szabályok betartásáról. Jelen esetben mind a számlát kiállítónak, mind a számlát befogadónak a feladata és felelőssége, hogy a rendszerben elkészült számlákat a megfelelő módon és ideig archiválja.

Mennyi ideig érhető el online a számla? 

A számlák 10 évig történő tárolása abban az esetben valósul meg, ha a cég előfizetése folyamatos, azaz az előfizetés folytonosságában nem történik 30 napnál nagyobb megszakítás.

Amennyiben az előfizetés nem kerül meghosszabbításra, úgy cégét automatikusan az INGYENES csomagba teszi vissza a rendszer a lejárat napján éjfélkor. A lejárati idő előtt a rendszer automatikus figyelmeztető levelet küld ki 20 illetve 10 nappal. Ha cége visszaesett az INGYENES csomagba, akkor onnantól az INGYENES csomag feltételeinek megfelelően érheti majd el rendszerünk szolgáltatásait és funkcióit.

FIGYELEM: 

INGYENES csomagban a számlák tárolása a kiállítást követő tárgyhó végéig történik a rendszerben, tehát ha az előfizetés nem kerül meghosszabbításra, úgy maximum 2 hónapra visszamenőlegesen férhetnek hozzá korábbi számláikhoz, a régebbi számlákról a lejárat előtt másolatot kell készíteniük. A 2 hónapnál régebbi számlák az előfizetés lejárta után véglegesen törlésre kerülnek a rendszerben!

TÜRELMI IDŐN BELÜL (előfizetési csomag lejárati dátumát követő 30 napon belül) történő csomag hosszabbítás esetén a 2 hónapnál régebbi számlák ismételten elérhetővé válnak.

Számlák tárolásának ideje csomagonként

A rendszerben igyekszünk minél több helyen hangsúlyozni, hogy INGYENES csomagban nem érhető el a számlatárolási szolgáltatás (1 hónapig őrizzük meg a számlákat). 

ÁRAINK oldalon csomagonként megtalálható a számlatárolási idő:

Figyelmeztetések

Az előfizetési csomag lejárata előtt 20 nappal és 10 nappal figyelmeztető üzenetet küld a rendszer a cég kapcsolattartási email címére a csomaglejárat tényéről. Ebben a levélben szintén felhívjuk az ügyfelek figyelmét arra, hogy az INGYENES csomagba történő visszaesés esetében a számlák megőrzése nem tartozik a szolgáltatásunkhoz.

FONTOS: 

Ezért nyomatékosan kérjük ügyfeleinket, hogy kapcsolattartási email címnek olyan címet adjanak meg, amelyet rendszeresen olvasnak, kezelnek, így rendszerüzeneteink biztosan célba érnek. 

Türelmi idő

Amennyiben az előfizető cég átesik INGYENES csomagba egy fizetős csomagból, abban az esetben egy úgynevezett TÜRELMI IDŐT biztosítunk a részére, amely idő alatt "büntetés" nélkül meghosszabbíthatja az előfizetését és nem tűnnek el a számlái. A türelmi idő: 30 nap. 

Számlák láthatóságának visszaállítása

Hogyha a cégnek szüksége van a korábban kiálllított számláira, de INGYENES csomagban már nem éri el azokat, akkor a törlésből helyre tudjuk állítani a számlákat. Ehhez azonban technikai munkatársra van szükségünk, ezért ennek az ára: 1 éves ALAP előfizetési díj befizetése.

JÓ TUDNI: 

Ha véletlenül figyelmetlenségből 1 éves ALAP előfizetési díj helyett negyedéves díjat fizetne be a számla láthatóságának visszaállítása helyett, akkor a nincsen probléma, ugyanis a rendszer automatikusan kezeli, ha a meglévő negyedéves csomagja mellé vásárol egy 1 éves ALAP előfizetési díjat az ügyfél, a lejárati dátumot összeadja a rendszer és 1 év + negyedév múlva fog lejárni az új ALAP előfizetési csomagja.