Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Milyen ÁFA kulcsokat használ a rendszer?

A Billzone.eu rendszer az UN/EDIFACT szabány alapján az alábbi ÁFA kulcsokat használja:

  Normál:
  27% (S) – Általános ÁFA kulcs az ÁFA törvény 82.§(1) szerint.

  Kedvezményes:
  18% (AA2) – Kedvezményes ÁFA kulcs az ÁFA törvény 82.§(3) szerint.
  5% (AA1) – Kedvezményes ÁFA kulcs az ÁFA törvény 82.§(2) szerint.
  0% (NAPI / Z) - Áfa tv. 82. § (4) bekezdése alapján nulla százalékos adómérték.

  Adómentes:
  AB-AAH1 – Mentes az adó alól a használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarabok és régisékek viszonteladó termékértékesítése esetében az ÁFA tv. 221§. szerint.
  AB-AAH2 – Mentes az adó alól a közvetítői tevékenység esetében az ÁFA tv. 110.§ szerint.
  AE-AAO / (FAD) – Fordított adózás: FIGYELEM! A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett az ÁFA tv. 142.§ szerint.
  E-AAB1 / (IMP) – Mentes az adó alól a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása az ÁFA tv. 93.§. (2) szerint.
  E-AAB2 – Mentes az adó alól a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében az ÁFA tv. 111-118.§. szerint.
  E-AAC / (EU) – Mentes az adó alól a Közösségen (EU-n) belüli közösségi adószámmal rendelkező partnerek közötti termék értékesítés az ÁFA tv. 89-90.§ szerint.
  E-AAF – Mentes az adó alól a befektetési aranyra vonatkozóan az ÁFA tv. 236.§ szerint.
  E-AAG1 / (AM) – Alanyi adómentes az ÁFA tv. 187-196.§ szerint.
  E-AAG2 / (MAAK) – Tárgyi adómentes: mentes az adó alól a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel az ÁFA tv. 85.§ szerint.
  E-AAG3 / (MAAS) – Tárgyi adómentes: mentes az adó alól a tevékenység sajátos jellegére tekintettel az ÁFA tv. 86-87.§ szerint.
  E-AAI – Mentes az adó alól az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok szerint (ÁFA tv. 211.§.)
  E-AAM – Mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott új közlekedési eszköz értékesítése az ÁFA tv. 89.§ (2) szerint.
  E-AAN – Mentes az adó alól a termék Közösségen belüli beszerzése esetében: háromszögügylet az ÁFA tv. 91.§ (2) szerint.
  G-AAA1 / (EXP) – Mentes az adó alól a termék Közösség (EU-n) kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan az ÁFA tv. 98-102.§ szerint.
  G-AAA2 / (EXPK) – Mentes az adó alól az export termékértékesítéshez közvetlen kapcsolódó szolgáltatásnyújtás az ÁFA törvény 102§ (2) szerint.
  G-AAA3 – Mentes az adó alól a nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan az ÁFA tv. 103-106.§ szerint.
  G-AAA4 – Mentes az adó alól a termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében az ÁFA tv. 107-109.§ szerint.
  O – Áfa törvény hatályán kívüli ügyletek.
  D – Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § p) pontja alapján: utazási irodák.
  F – Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: használt cikkek.
  I – Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: műalkotások.
  J – Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: gyűjteménydarabok és régiségek.

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  The Billzone.eu system uses the following VAT rates based on the UN/EDIFACT standard:

  Standard:
  27% (S) – General VAT rate

  Reduced:
  18% (AA2) – Reduced VAT rate
  5% (AA1) – Reduced VAT rate
  0% (Z) - Zero rated goods

  Tax free:
  AB-AAH1 – Exempt from tax on the resale of second-hand goods, works of art, collectors' items and antiques
  AB-AAH2 – Exemption from tax for intermediary activities
  AE-AAO / (FAD) – ATTENTION! The customer, receiver of the products is obliged to pay the VAT
  E-AAB1 / (IMP) – Items zero-rated, exempt or outside the scope of VAT
  E-AAB2 – Exemption for certain activities linked to the international movement of goods
  E-AAC / (EU) – Intra-Community Supply of goods - VAT free (Art. 138. 2006/112/EC-VAT Law)
  E-AAF – Exemption from tax on investment gold
  E-AAG1 / (AM) – Exempt or partially-exempt business for VAT purposes
  E-AAG2 / (MAAK) – Items zero-rated, exempt or outside the scope of VAT
  E-AAG3 / (MAAS) – Items zero-rated, exempt or outside the scope of VAT
  E-AAI – Exempt from tax under the special rules for travel agency services
  E-AAM – The supply of new means of transport dispatched as a consignment within the country or transported from within the country is exempt from tax
  E-AAN – Exemption for intra-Community acquisitions of goods: triangular transactions
  G-AAA1 / (EXP) – Export to a third country outside the EU
  G-AAA2 / (EXPK) – Services in direct connection with export sales
  G-AAA3 – Exempt from tax in relation to international transport
  G-AAA4 – Exemption for transactions treated as supplies of goods outside the Community
  O – Services outside scope of tax
  D – Value Added Tax (VAT) margin scheme - travel agents
  F – Value Added Tax (VAT) margin scheme - second-hand goods
  I – Value Added Tax (VAT) margin scheme - works of art
  J – Value Added Tax (VAT) margin scheme - collector's items and antiques

  Kategóriák:
  4. Törzsadatok Magyar
  Címkék:
  ÁFA