Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Milyen ÁFA kulcsokat használ a rendszer?

A Billzone.eu rendszer az UN/EDIFACT szabány alapján az alábbi ÁFA kulcsokat használja:

27% (S) - Általános ÁFA kulcs az ÁFA törvény 82.§(1) szerint. 18% (AA2) - Kedvezményes ÁFA kulcs az ÁFA törvény 82.§(3) szerint. 5% (AA1) - Kedvezményes ÁFA kulcs az ÁFA törvény 82.§(2) szerint. Adómentes: AB-AAH1 – Mentes az adó alól a használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarabok és régisékek viszonteladó termékértékesítése esetében az ÁFA tv. 221§. szerint. AB-AAH2 - Mentes az adó alól a közvetítői tevékenység esetében az ÁFA tv. 110.§ szerint. AE-AAO / (FAD) - Fordított adózás: FIGYELEM! A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett az ÁFA tv. 142.§ szerint. E-AAB1 / (IMP) - Mentes az adó alól a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása az ÁFA tv. 93.§. (2) szerint. E-AAB2 - Mentes az adó alól a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében az ÁFA tv. 111-118.§. szerint. E-AAC / (EU) - Mentes az adó alól a Közösségen (EU-n) belüli közösségi adószámmal rendelkező partnerek közötti termék értékesítés az ÁFA tv. 89-90.§ szerint. E-AAF - Mentes az adó alól a befektetési aranyra vonatkozóan az ÁFA tv. 236.§ szerint. E-AAG1 / (AM) - Alanyi adómentes az ÁFA tv. 187-196.§ szerint. E-AAG2 / (MAAK) - Tárgyi adómentes: mentes az adó alól a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel az ÁFA tv. 85.§ szerint. E-AAG3 / (MAAS - - Tárgyi adómentes: mentes az adó alól a tevékenység sajátos jellegére tekintettel az ÁFA tv. 86-87.§ szerint. E-AAI - Mentes az adó alól az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok szerint (ÁFA tv. 211.§.) E-AAM - Mentes az adó alól a belföldön küldeményként feladott vagy belföldről fuvarozott új közlekedési eszköz értékesítése az ÁFA tv. 89.§ (2) szerint. E-AAN - Mentes az adó alól a termék Közösségen belüli beszerzése esetében: háromszögügylet az ÁFA tv. 91.§ (2) szerint. G-AAA1 / (EXP) - Mentes az adó alól a termék Közösség (EU-n) kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan az ÁFA tv. 98-102.§ szerint. G-AAA2 / (EXPK) - Mentes az adó alól az export termékértékesítéshez közvetlen kapcsolódó szolgáltatásnyújtás az ÁFA törvény 102§ (2) szerint. G-AAA3 - Mentes az adó alól a nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan az ÁFA tv. 103-106.§ szerint. G-AAA4 - Mentes az adó alól a termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében az ÁFA tv. 107-109.§ szerint. O - Áfa törvény hatályán kívüli ügyletek. D - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § p) pontja alapján: utazási irodák. F - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: használt cikkek. I - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: műalkotások. - Különbözet szerinti szabályozás az ÁFA tv. 169. § q) pontja alapján: gyűjteménydarabok és régiségek.