Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Időbélyeg, a tökéletesen pontos és hiteles keltezés

Okiratok, szerződések, számlák elengedhetetlen tartalmi kelléke a dokumentum végén található keltezés. Vitás kérdésekben akár perdöntő lehet a dátum. Sokszor azonban sajnos manipulálható a dátumozás, ami miatt hátrányos helyzetbe kerülhetünk. Hogyan lehet tökéletesen hiteles és pontos keltezéssel ellátni egy számunkra fontos dokumentumot?

 Mi az az időbélyeg? 

Az időbélyeg egy olyan kódsorozat, amely igazolja, hogy egy adott dokumentum egy adott időpillanatban már létezett, azaz annak pontos létrejöttének időpontját határozza meg. Az így hitelesített dokumentumról kétséget kizáróan tudjuk, hogy ki és mikor hozta létre, mert az információk letagadhatatlanok. Az időpecsétet időbélyeg szolgáltató állítja ki, amely adatot saját aláírásával hitelesít.

 Mire jó?

Ha egy dokumentumon elektronikus aláírás és időbélyeg egyaránt szerepel, akkor nemcsak az bizonyítható, hogy a dokumentumot ki írta alá, hanem az is, hogy a dokumentumot az időbélyegben szereplő időpontban írták alá, és azóta nem változhatott meg.

 Hogyan kerül a dokumentumra?

A digitális dokumentumok időbélyegzése a gyakorlatban úgy történik, hogy az adott dokumentum elektronikus aláírással történő aláírását követően a dokumentum lenyomata, mint időbélyeg-kérelem megérkezik az időbélyegzést végző szolgáltatóhoz. Az időbélyeg szolgáltató a kérelemre adott válasza maga az időbélyeg, amely legalább két megbízható időforrásból származó referenciaidő alapján kalkulálódik.

 Hogyan lesz ebből pontos idő?

A szolgáltatott időpont hitelessége szabványos nemzetközi és hazai időforrásokhoz történő csatlakozással garantált. A két független és megbízható időforrás szinkronizálásához az alábbi órák alkalmazhatók:

  • saját atomóra;
  • GPS óra, amely a Föld körül keringő műholdakon található atomórák által számolt idő jelét veszi;
  • DCF77 hálózat órái, amelyek a németországi nemzeti referenciaidőt használják, azokat pedig egy Braunschweigben található atomóra gyáregység kontrollál.

Mitől lesz hiteles?

Az időpecsét szolgáltatók szigorú követelményrendszernek kell, hogy eleget tegyenek. Az időbélyegzés szolgáltatóknak időbélyegzési rendjeik vannak, amelyek az időbélyegek kibocsátására, értelmezésére, felhasználására vonatkozó követelményeket határozzák meg. Az időbélyegzés szolgáltatók szolgáltatási szabályzattal rendelkeznek, amely azt írja le, hogy a szolgáltató hogyan, milyen módon felel meg ezeknek a követelményeknek. Ezen szolgáltatók névsorát a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján lehet megtekinteni.

Akár perdöntő is lehet

Az időpecsét szolgáltatása jogilag hitelesen igazolja egy dokumentum aláírásának, illetve elküldésének időpontját. Az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint, ha egy dokumentumon időbélyeg található, akkor vélelmezni kell, hogy a dokumentum már létezett az időbélyegzés pillanatában (és annak kell bizonyítania állítását, aki ezt kétségbe vonja). A hazai jogszabályok néhány esetben pontosan definiálják azon elektronikus dokumentumokat, melyeket kötelező időbélyeggel ellátni. Ilyen dokumentum pl. az elektronikus számla is.

A Billzone.eu elektronikus aláírását  a Microsec Kft. e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató biztosítja.

Hivatkozás: