Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

NAV online számla vagy kötelező adatszolgáltatás?

Tulajdonképpen mit is akar a NAV bevezetni 2018. július 1-jétől? Mit tesz kötelezővé a NAV 2018. július 1-jétől?

23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében jövő év második felétől a számlázó programoktól elvárás a létrejött számlaadatainak elektronikus úton történő eljuttatása NAV részére, ugyanis a rendelet előírja, hogy a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az ÁFA törvény szerinti kötelező adattartalmát azonnal, de legfeljebb 24 órán belül, elektronikus úton továbbítania kell az Adóhatóság részére.

Milyen számlázótól várja el az adatszolgáltatást a NAV? Az adatszolgáltató számlázó lehet offline vagy online számlázó egyaránt. Azaz a saját gépünkre telepített szoftveres számlázó vagy interneten elérhető online számlázó is köteles adatot szolgáltatni.

Hogyan továbbítja a számlázó az adatokat? Mind az offline, mind az online számlázó esetében elektronikus úton fogja a számlázó az adatokat továbbítani a NAV részére. Ne felejtsük, hogy a számítógépünkre telepített (offline) szoftveres számlázó attól még nem lesz online számlázó, mert elektronikusan képes lesz megküldeni az adatokat a NAV részére. A megküldött számlaadatok alapján a NAV-nál létrejön az online számla.

Mikor jön létre a számla? A számla, mint dokumentum (akár papíralapú számla, akár e-számla) abban a pillanatban minősül kiállítottnak, amely időpontban a számlázó program a dokumentum adatait lezárja. Előfordulhat, hogy a technikai háttér a NAV fogadó oldalán valamiért korlátozott, ezért 24 órán belül kell a NAV részére az adatokat beküldeni. Így a számla létrejötte és az adatszolgáltatás időben eltérhet egymástól. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a számla akkor jön létre, amikor az a számlázó programban kiállítódik és nem akkor, amikor a NAV részére az adatszolgáltatás megtörténik!