Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Az elektronikus számlázásra vonatkozó magyar törvények

Az elektronikus számla szabályaira az alábbi magyar törvények vonatkoznak:

  • Számvitelről szóló törvény: 2000. évi C. törvény
  • Az Általános Forgalmi Adóról szóló Törvény: 2007. évi CXXVII. törvény
  • 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Digitális archiválás szabályai: 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet
  • Általános Forgalmiadó-mentes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások érvényesítéséhez kapcsolódó szabályzás: 15/2008. (V. 16.) PM rendelet
  • A nemzetgazdasági miniszter 2010. szeptember 27-én hatályon kívül helyezte (4/2010. (VIII.13.) NGM) azt a 24/1995 (XI.22) PM rendeletet, amely szerint a számla eredeti és másolati példányát egyértelműen meg kell különböztetni.