Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Hogyan valósul meg az ismétlés és kihagyás mentes számlák sorszámozása?

A számlázó programokkal szembeni sorszámozásra vonatkozó alapkövetelményeket a 23/2004 (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban „számla rendelet”) szabályozza.

Melyik rendelet szabályozza a sorszámozási elvárásokat?

A rendelet teljes szövege: 23/2014.(VI.30.) NGM rendelet

Sorszámozásra vonatkozó pontok

(1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy:
a) a számlázó program – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.

Billzone.eu: Rendszerünkben ismétlés és kihagyás nélkül, sorfolytonosan történik a sorszámozás. Az egy számlatömbön belüli sorszámozás mindig egynél kezdődik és megszakítás nélkül, sorfolytonosan halad előre (pl.: az első számla sorszáma pl.: BLF0001). A számlák sorszámát a rendszer automatikusan generálja sorfolytonosan, így azt a felhasználó nem tudja befolyásolni vagy módosítani. A rendszer a kiállított számlák sorszámát adatbázisban tárolja sorfolytonosan.

(2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.

Billzone.eu: A rendszer alkalmas több számlattömb kezelésére, azokon belül pedig rögzíthető alapértelmezett deviza és nyelvi sablon.

(3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

Billzone.eu: A rendszerben a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok is külön sorszámtartományú számlatömbben számlázhatnak.

(4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

Billzone.eu: A rendszerben az O ÁFA kulcs (ÁFA hatályán kívüli ügyletek) használata a többi ÁFA kulcshoz hasonlóan a sorfolytonos számozással rendelkező sorszámtartományú számlatömbben történik.

Számlák szigorú számadás alá vonása:
A Billzone.eu számlái a szigorú számadás alá vonásnak teljes mértékben megfelel, továbbá azon funkciója, hogy az eredeti számlapéldány PDF-ben letölthető, teljesen megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, ugyanis most már nem kell a számlázó programnak biztosítania az egyszeri nyomtathatóságot. A szigorú számadást megkövetelő rendelkezéseknek pedig úgy tesz eleget a Billzone.eu, hogy továbbra is sorszámozza a számlapéldányokat. A témáról bővebben olvashat vonatkozó blogcikkünkben.