Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Hol találom az ÁSZF-et?

Mit kell tudni a Távollévők között kötött szerződésről? Hol található a billzone.eu ÁSZF-je?

Távollévők között kötött szerződés

A távollévők között kötött szerződés egy olyan megállapodás, amelyet az interneten, telefonon vagy postán keresztül kötnek meg a felek, és amelynek során a vevőnek lehetősége van elállni a szerződéstől bizonyos feltételek mellett.

A távollévők között kötött szerződésekre Magyarországon is vonatkoznak az európai uniós jogszabályok, azon belül is a 2011/83/EU irányelv a fogyasztói jogokról. Emellett a távollévők között kötött szerződésekre vonatkoznak a fogyasztóvédelmi törvény (2013. évi V. törvény), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Billzone.eu szolgáltatási szerződése

A billzone.eu szolgáltatási szerződése az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) című dokumentuma. A Billzone.eu rendszer Általános Szolgáltatási Feltételeit a regisztráció során fogadják el ügyfeleink.

FONTOS: 

A szolgáltatáshoz tartozó ÁSZF elolvasható már a regisztráció és a belépés előtt. Így leendő ügyfeleinknek teljeskörűen és részletesen lehetőségük van megismerni a szolgáltatási feltételeket még a regisztrációt megelőzően. 

Mit kell tartalmaznia az ÁSZF-nek? 

A fogyasztóvédelmi törvény a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgálja, és a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan számos előírást tartalmaz. A törvény előírja például, hogy a kereskedőnek a távollévők között kötött szerződés esetén kötelessége tájékoztatni a fogyasztót a szerződés feltételeiről, az árakról, a fizetési módokról, a szállítási határidőkről és az elállási jogról.

Az elállási jogra vonatkozó szabályok is részletesen szabályozottak a törvényben. A billzone.eu ÁSZF-jében külön pont rendelkezik a webáruházakra vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerinti jótállásról. 

Hol találom az ÁSZF-t?

A billzone.eu érvényben lévő és hatályos ÁSZF-je letölthető és elolvasható a Letölthető dokumentumok menüpont alatt. 

JÓ TUDNI: 

A hatályos jogszabályi elvárásoknak megfelelően a korábban érvényben lévő ÁSZF példányok szintén elérhetők és letölthetők a felületről.  

Digitális aláírással ellátott billzone.eu ÁSZF

A billzone.eu szolgáltatásáról szóló ÁSZF-en megtalálható a billzone.eu digitális aláírása. Ezzel a dokumentum hitelesítése megtörténik, a digitális aláírás igazolja, hogy a dokumentumot a billzone.eu állította ki és abban változás az aláírás óta nem történt. 

ÁSZF módosítás kihirdetése

Az ÁSZF-ben történő módosításokat 30 nappal a módosítást megelőzően közretesszük a billzone.eu felületen. 

Mit tegyek, ha be kell mutatnom a cégem és a billzone.eu között, mint Távollévők között kötött szerződést?

Ebben az esetben elegendő a billzone.eu felületről letölteni a digitálisan aláírt ÁSZF-et és bemutatni azt, mint Távollévők között létrejött szerződést. Amennyiben egy esetleges hatósági eljárás során ez nem elegendő, akkor kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal a support@billzone.eu címen. Mivel a rendszerben logolásra kerül a cégregisztráció és az ÁSZF elfogadása, ezért a logokról ilyen esetekben tudunk igazolást kiállítani.