Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

NAV online számla adatszolgáltató modul/NAV online invoice reporting module

HUN

CRM rendszerbe, számlázó programba integrálható Billzone.eu NAV Online Számla adatszolgáltató modul.

Kötelező adatszolgáltatás 2018.július 1-jétől 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében jövő év második felétől a számlázó programoktól elvárás a létrejött számlaadatainak elektronikus úton történő eljuttatása NAV részére, ugyanis a rendelet előírja, hogy a számlázó programnak a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az ÁFA törvény szerinti kötelező adattartalmát továbbítania kell az Adóhatóság részére.

ENG

Billzone.eu NAV Online Invoice reporting module that can be integrated into a CRM system and invoicing program.

The mandatory data provision from 1 July 2018 23/2014. (VI. 30.) NGM under this Regulation. From the second half of next year, invoicing programs are expected to send their created invoice data electronically to NAV, as the decree stipulates that the invoicing program must forward the mandatory data content of the invoice issued to the Tax Authority.

HUN

Milyen számlázótól várja el az adatszolgáltatást a NAV? Az adatszolgáltató számlázó lehet offline vagy online számlázó egyaránt. Azaz a saját gépünkre telepített szoftveres számlázó vagy interneten elérhető online számlázó is köteles adatot szolgáltatni.

ENG

What biller does NAV expect to provide data from? The reporting biller can be either offline or online billing. That is, a software biller installed on our own machine or an online biller available on the Internet is also required to provide data.

HUN

Hogyan továbbítja a számlázó az adatokat? Mind az offline, mind az online számlázó esetében elektronikus úton fogja a számlázó az adatokat továbbítani a NAV részére. Az adatszolgáltatásnak azonnal meg kell történnie a számlakiállítást követően és emberi beavatkozás nélkül, automatizáltan.

ENG

How does the biller transmit the data? For both offline and online billers, the biller will transmit the data to NAV electronically. The provision of data must take place immediately and automatically after invoicing and without human intervention.

HUN

Kötelező-e a számlázó programba az adatszolgáltatási funkciót beépíteni? Az adatszolgáltatási funkciót nem kötelező a számlázó programba beépíteni, ez történhet adatszolgáltatási programon keresztül. Amennyiben már rendelkezik CRM rendszerrel vagy más számlázó programmal, úgy a Billzone.eu integrálható, mint NAV Online Számla adatszolgáltató modul.

ENG

Is it mandatory to include the reporting feature in the billing program? The reporting function is not mandatory to be integrated into the billing program, it can be done through the reporting program. If you already have a CRM system or other invoicing program, Billzone.eu can be integrated as a NAV Online Invoice reporting module.

HUN

Több ügyviteli rendszer kapcsolatakor, integrációja során melyik szolgáltatónak kell végeznie az adatszolgáltatást? Az adatszolgáltatást annak a szolgáltatónak kell végeznie, amelyben a számlázás történik. Több ügyviteli rendszer kapcsolatakor úgy állapítjuk meg, hogy hol történik a számlázás, hogy a számla sorszáma hol jön létre és annak nyilvántartásba vétele hol történik meg. Nem a számlához hozzáadott érték alapján döntünk, hanem a sorszám létrejöttének helye alapján.

ENG

When connecting and integrating several business management systems than which service provider should provide the data? The data must be provided by the service provider that performs the billing. When connecting several business systems than it determines where the invoicing takes place and where the serial number of the invoice is created and also where it is registered. We do not decide on the basis of the value associated with the account but on the basis of the place where the serial number was created.

HUN

A Billzone.eu NAV Online Számla adatszolgáltató modul integrációja esetén a Billzone.eu NAV BRIDGE "híd alkalmazása" csak a számlaadatokat szolgáltatja be a NAV részére, a számla adatok az eredeti  számlázó/CRM rendszer hozza létre. A NAV részére történő adatszolgáltatás során a beküldött NAV xsd-ben az adatszolgáltató számlázó adataiként a számla sorszámát generáló számlázó adatai kerülnek beküldésre a Billzone.eu NAV BRIDGE "híd alkalmazása" részéről.

Szemléltető folyamatábra:

 

ENG

In the case of integration of the Billzone.eu NAV Online Invoice Reporting Module, the Billzone.eu NAV BRIDGE "bridge application" is only submitted by the invoicing provider to the NAV party, the invoice data is created by the original billing / CRM system. NAV will only provide the data in the submitted NAV xsd with the billing data of the data provider after avoiding the billing data of the biller generating the account serial number on the part of Billzone.eu NAV BRIDGE "bridge application". 

Illustrative flowchart:

HUN

Mi a megoldás, ha a számlázó programom, CRM rendszerem nem tudni a NAV adatszolgáltatást? Keressenek meg bennünket: support@billzone.eu ügyfélszolgálati címen. A Billzone.eu NAV adatszolgálató modullal megdolást nyújthatunk Önnek is!

ENG

What is the solution if my invoicing system, CRM system can not make the NAV data service? Contact us at support@billzone.eu customer service. With the Billzone.eu NAV data service module we can give you a solution, we can find you too!