Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

NAV Online Számla - adózói regisztráció

2018. július 1-jétől kötelező NAV Online Számla adatszolgáltatás adózói regisztráció segédlet

Az adatszolgáltatás teljesítésének előfeltétele az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja ún. „ügyfélkapus” (KÜNY tárhelyes) hozzáférése.

A regisztráció elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésére, azonban biztonsági okokból – az ügyfélkapus viszontazonosítás miatt – az adóazonosító jel megadására 5 perc biztosított.

Az ügyfélkapus hozzáférés birtokában az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges az adózó, az adózó törvényes képviselőjének, vagy állandó meghatalmazottjának egyszeri regisztrációja az Online Számla rendszer elektronikus felületén.

Az adózó törvényes képviselőjének az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő olyan személy tekinthető, aki az adózóra irányadó jogszabályok szerint az adózó képviseletére jogosult. Az állami adó- és vámhatóság a törvényes képviselők esetében 2014. évtől hivatalból biztosítja a törvényes képviselők elektronikus eljárási jogosultságát (ún. automatikus jogképzés).

A Magyar Államkincstár által nyilvántartott, ún. törzskönyvi jogi személy adózók esetében törvényes képviselőik elektronikus eljárására vonatkozóan az automatikus jogképzés nincs biztosítva, így esetükben az EGYKE adatlapon – törvényes képviselői minőségüket feltüntetve – külön képviseleti bejelentést szükséges teljesíteni.

Az adózó állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő állandó meghatalmazottja abban az esetben jogosult elvégezni a regisztrációt, amennyiben

  • az állami adó- és vámhatóság előtt valamennyi elektronikusan, telefonon, valamint személyesen és papír alapon intézhető adóügyben teljes körű képviseletre jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának D/3. rovat jelölésével)
  • valamennyi adóügy elektronikus intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának E/1. rovat jelölésével)
  • valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/1. rovat jelölésével)
  • valamennyi adatszolgáltatás intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/8. rovat jelölésével)
  • általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások elektronikus intézésére jogosult (az EGYKE adatlap 01-B lapjának H/12. rovat jelölésével).

(A fentiek alatt az EGYKE nyomtatvány bevezetése előtti bejelentések esetén a T180-as nyomtatvány megfelelő rovatai értendőek.)

 III. Az adózó képviselője regisztrációjának, azaz a felhasználó regisztrációjának folyamata

Ahogyan arról az előzőekben szó volt, az adatszolgáltatásra kötelezett adózót a kötelezettség teljesítésének biztosításához regisztrálni kell az Online Számla rendszerben, melyet az adatszolgáltatásra kötelezett adózó nevében az arra jogosult törvényes képviselő vagy állandó meghatalmazott tehet meg. Az adózótregisztráló természetes személy ún. „elsődleges felhasználó”.

Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a számlázó programjával kiállított számlái adataival kapcsolatban a szabályoknak megfelelő módon, emberi beavatkozás nélkül tudja kötelezettségét teljesíteni, szükség van egy ún. „technikai felhasználó” regisztrálására is. A technikai felhasználó regisztrálását követően állnak rendelkezésre azok az adatok, melyek az adózó számlázó programja és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükségesek.

Az adatszolgáltatási kötelezettség biztosítása érdekében ún. „másodlagos felhasználó” is létrehozható. A másodlagos felhasználót az elsődleges felhasználó hozza létre, az általa meghatározott jogosultságokkal.

Az ügyfél regisztrációval egyidejűleg, annak során is létrehozható technikai felhasználó és másodlagos felhasználó, azonban felhasználó a sikeres regisztrációt követően az Online Számla felületre történő bejelentkezést követően a későbbiekben is létrehozható.

a) Az elsődleges felhasználó regisztrációja („ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ”)

Az előbbiekben taglaltaknak megfelelően az elsődleges felhasználó regisztrációjának feltétele egy élő ügyfélkapus hozzáférés megléte. A regisztráció lépései (1 - 5) A regisztráció egyes mezőinél információs ikon (súgó) segíti a helyes kitöltést. 1) „Regisztráció” panelre kattintás
 
nav_online_szamla_adatszolgaltatas_003
 
2) ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ” panelre kattintás, mellyel elkezdődik a tényleges regisztráció, egyben megtörténik az ügyfélkapus azonosítás. Az ügyfélkapuba történő bejelentkezés a magánszemély felhasználónevének, valamint jelszavának megadásával teljesül. A megadott adatok alapján az ügyfélkapu a felhasználó azonosítását kísérli meg. Amennyiben a regisztrációt végző személy az azonosítás sikertelensége ellenére rendelkezik élő ügyfélkapus hozzáféréssel, azonban az azonosítás többször sikertelen, a hiba elhárítása az ügyfélkapunyitásra jogosult szervezetekkel történő kapcsolatfelvétellel lehetséges. A tesztfelületen történő regisztrációnak része egy adatkezelési tájékoztatás, és az abban foglaltak megismerése és elfogadása is.  szamla3
online_szamlazas1
 
3) Adóazonosító jel megadása („ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ") Az ügyfélkapus beazonosítás sikeressége esetén következő lépésként a regisztrációt végző személy adóazonosító jelének megadása szükséges a viszontazonosítás érdekében.
 
nav_ online_ számlázás1
 
Az „Ellenőrzés” panelre kattintással megtörténik a viszontazonosítás. Sikertelen viszontazonosítás esetén hibaüzenet jelenik meg, miszerint a megadott adatok alapján az azonosítás sikertelen. Ha ezt a hibaüzenetet tapasztalja, javasoljuk, hogy ellenőrizze, pl. azt, hogy helyesen adta-e meg az adóazonosító jelét. 4) „Felhasználónév ellenőrzése” A viszontazonosítás során vizsgálja a rendszer azt, hogy az előbb megadott azonosító adatokkal létezik-e már regisztrált felhasználó. Amennyiben már létezik felhasználó, lehetőség van arra, hogy a regisztrációt végző személy korábbi felhasználónevét használja. Ez akkor lehet célszerű, ha az elsődleges felhasználó több adózó nevében is jogosult eljárni, és azok regisztrációját is ő végezte. Természetesen ez nem kötelező, ezért választási lehetősége van, hogy a létező felhasználónevével, vagy új felhasználónévvel kíván regisztrálni.
 
online_szamla1
 
5) „ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES RÉSZLETES ADATOK MEGADÁSA” Ezen oldalon történik az adatszolgáltatásra kötelezett adózóra vonatkozó adatok megadása. A „Regisztráció típusa” alatt lenyíló panellel kell kiválasztani, hogy a regisztrációt végző adózó gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó.
 
elektronikus_szamlazas
 
Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, akkor az adószámot kell kizárólag feltüntetnie. Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett nem minősül gazdálkodó szervezetnek, hanem egyéni vállalkozó (vagy őstermelő, vagy adószámmal rendelkező magánszemély), akkor az „ügyféltípus” lenyíló paneljében az egyéni vállalkozót kell megadni, és ebben az esetben az adószám mellett az adóazonosító jelet is fel kell tüntetnie. Ha az adatok kitöltését követő ellenőrzés során megállapítható, hogy a regisztráció típusa nem megfelelő (mert pl. egyéni vállalkozó regisztrációja gazdálkodó szervezetként történik meg), úgy a regisztráció nem folytatható, erre üzenet figyelmezteti a regisztrációt végzőt.
 
elektronikus_szamla online_ szamla3
 
Ha a képviseleti jog vizsgálata alapján a regisztrációt végző személy nem folytathatja a regisztráció menetét, akkor hibaüzenet jelenik meg. Ha a képviseleti jogosultság megfelelő, úgy a korábban választott felhasználónév megjelenik, majd jelszó megadása (és megerősítése) szükséges. Továbbá az adóhatósággal történő kapcsolattartás biztosítása érdekében fel kell tüntetni a felhasználó e-mail címét, a kapcsolattartás nyelvét (lenyíló panel segít a kiválasztásban), valamint megadhatja telefonszámát (nem kötelező). A feltüntetett adóazonosító szám alapján a rendszer automatikusan megjeleníti az adatszolgáltatásra kötelezett adózó állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő adatait. A fenti adatok mellett az adatszolgáltatásra kötelezettnek fel kell tüntetnie az adóhatósággal történő kapcsolattartás biztosítása érdekében az adózó e-mail címét, és telefonszámát, valamint a kapcsolattartás nyelvét. Abban az esetben, ha az adózó pontos címadatai technikailag nem megfelelő formátumban állnak az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére, (pl. hiányzik a közterület neve, jellege, házszám) a regisztráció csak akkor folytatható, ha a hiányzó címadatok megadásra kerülnek.
 
online_szamlazas_adozo
 
Sikeres regisztráció elfogadását követően automatikusan felugrik a „BEJELENTKEZÉS” képernyő.
 
szamlazas_bejelentkezes
 
Új elsődleges felhasználó hozzáadása létező regisztrációhoz A már regisztrált adózóhoz felvehető további elsődleges felhasználó is, ha törvényes képviselő vagy állandó meghatalmazott. Az ún. külső regisztráció megegyezik az előbbiekben részletezett adózói regisztráció során követendő eljárással. Ezzel a lehetőséggel biztosítható az is, hogy ha pl. megváltozik a vezető tisztségviselő személye vagy új állandó meghatalmazottat választ az adózó, az új képviselő regisztrációja megtörténhessen. Az elsődleges felhasználók azonos, teljes körű jogosultsággal rendelkeznek az Online Számla rendszerben. Az adózó/törvényes képviselő/állandó meghatalmazott, mint elsődleges felhasználó a bejelentkezést követően a „FELHASZNÁLÓK” oldalon az „ÚJ FELHASZNÁLÓ” gomb kijelölése után megjelenő ablakban jelenthet be (igényelhet) az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges technikai felhasználót, hozhat létre másodlagos felhasználót. Az elsődleges felhasználó a web felületen teljes körű intézkedési joggal rendelkezik.

Forrás: NAV Online Számla