Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

NAV Online Számla - adózói regisztráció

2018. július 1-jétől kötelező NAV Online Számla adatszolgáltatás adózói regisztráció segédlet

Az adatszolgáltatás teljesítésének előfeltétele az adózó, az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja ún. „ügyfélkapus” (KÜNY tárhelyes) hozzáférése.

A regisztráció elvégzéséhez 30 perc áll rendelkezésére, azonban biztonsági okokból – az ügyfélkapus viszontazonosítás miatt – az adóazonosító jel megadására 5 perc biztosított.

Az ügyfélkapus hozzáférés birtokában az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges az adózó, az adózó törvényes képviselőjének, vagy állandó meghatalmazottjának egyszeri regisztrációja az Online Számla rendszer elektronikus felületén.

Az adózó törvényes képviselőjének az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő olyan személy tekinthető, aki az adózóra irányadó jogszabályok szerint az adózó képviseletére jogosult. Az állami adó- és vámhatóság a törvényes képviselők esetében 2014. évtől hivatalból biztosítja a törvényes képviselők elektronikus eljárási jogosultságát (ún. automatikus jogképzés).

A Magyar Államkincstár által nyilvántartott, ún. törzskönyvi jogi személy adózók esetében törvényes képviselőik elektronikus eljárására vonatkozóan az automatikus jogképzés nincs biztosítva, így esetükben az EGYKE adatlapon – törvényes képviselői minőségüket feltüntetve – külön képviseleti bejelentést szükséges teljesíteni.

Az adózó állami adó- és vámhatóság nyilvántartásában szereplő állandó meghatalmazottja abban az esetben jogosult elvégezni a regisztrációt, amennyiben

  • az állami adó- és vámhatóság előtt valamennyi elektronikusan, telefonon, valamint személyesen és papír alapon intézhető adóügyben teljes körű képviseletre jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának D/3. rovat jelölésével)
  • valamennyi adóügy elektronikus intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának E/1. rovat jelölésével)
  • valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/1. rovat jelölésével)
  • valamennyi adatszolgáltatás intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/8. rovat jelölésével)
  • általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások elektronikus intézésére jogosult (az EGYKE adatlap 01-B lapjának H/12. rovat jelölésével).

(A fentiek alatt az EGYKE nyomtatvány bevezetése előtti bejelentések esetén a T180-as nyomtatvány megfelelő rovatai értendőek.)

 III. Az adózó képviselője regisztrációjának, azaz a felhasználó regisztrációjának folyamata

Ahogyan arról az előzőekben szó volt, az adatszolgáltatásra kötelezett adózót a kötelezettség teljesítésének biztosításához regisztrálni kell az Online Számla rendszerben, melyet az adatszolgáltatásra kötelezett adózó nevében az arra jogosult törvényes képviselő vagy állandó meghatalmazott tehet meg. Az adózótregisztráló természetes személy ún. „elsődleges felhasználó”.

Annak érdekében, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a számlázó programjával kiállított számlái adataival kapcsolatban a szabályoknak megfelelő módon, emberi beavatkozás nélkül tudja kötelezettségét teljesíteni, szükség van egy ún. „technikai felhasználó” regisztrálására is. A technikai felhasználó regisztrálását követően állnak rendelkezésre azok az adatok, melyek az adózó számlázó programja és a NAV szervere közötti kommunikációhoz szükségesek.

Az adatszolgáltatási kötelezettség biztosítása érdekében ún. „másodlagos felhasználó” is létrehozható. A másodlagos felhasználót az elsődleges felhasználó hozza létre, az általa meghatározott jogosultságokkal.

Az ügyfél regisztrációval egyidejűleg, annak során is létrehozható technikai felhasználó és másodlagos felhasználó, azonban felhasználó a sikeres regisztrációt követően az Online Számla felületre történő bejelentkezést követően a későbbiekben is létrehozható.

a) Az elsődleges felhasználó regisztrációja („ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT ADÓZÓI REGISZTRÁCIÓ”)

Az előbbiekben taglaltaknak megfelelően az elsődleges felhasználó regisztrációjának feltétele egy élő ügyfélkapus hozzáférés megléte. A regisztráció lépései (1 - 5) A regisztráció egyes mezőinél információs ikon (súgó) segíti a helyes kitöltést. 1) „Bejelentkezés” panelre kattintás
 
 
2) A ‘Bejelentkezés’ felületen a felhasználónak lehetősége van választani az elsődleges felhasználóval és a másodlagos felhasználóval való bejelentkezés között. Az ügyfélkapuba történő bejelentkezés a magánszemély felhasználónevének, valamint jelszavának megadásával teljesül. A megadott adatok alapján az ügyfélkapu a felhasználó azonosítását kísérli meg. Amennyiben a regisztrációt végző személy az azonosítás sikertelensége ellenére rendelkezik élő ügyfélkapus hozzáféréssel, azonban az azonosítás többször sikertelen, a hiba elhárítása az ügyfélkapunyitásra jogosult szervezetekkel történő kapcsolatfelvétellel lehetséges. A tesztfelületen történő regisztrációnak része egy adatkezelési tájékoztatás, és az abban foglaltak megismerése és elfogadása is. 
 
3) Sikeres bejelentkezést követően meg kell adnia a kapcsolattartáshoz szükséges email címet és esetlegesen telefonszámot a rendszerben, továbbá el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatót.
4) Ha ez megtörtént sikeresen bejelentkezett, így megjelennek Önnek azon cégek vagy vállalkozások, melyekhez törvényes képviselőként vagy állandó meghatalmazottként hozzáférése van.
 
Új elsődleges felhasználó hozzáadása létező regisztrációhoz A már regisztrált adózóhoz felvehető további elsődleges felhasználó is, ha törvényes képviselő vagy állandó meghatalmazott. Az ún. külső regisztráció megegyezik az előbbiekben részletezett adózói regisztráció során követendő eljárással. Ezzel a lehetőséggel biztosítható az is, hogy ha pl. megváltozik a vezető tisztségviselő személye vagy új állandó meghatalmazottat választ az adózó, az új képviselő regisztrációja megtörténhessen. Az elsődleges felhasználók azonos, teljes körű jogosultsággal rendelkeznek az Online Számla rendszerben. Az adózó/törvényes képviselő/állandó meghatalmazott, mint elsődleges felhasználó a bejelentkezést követően a „FELHASZNÁLÓK” oldalon az „ÚJ FELHASZNÁLÓ” gomb kijelölése után megjelenő ablakban jelenthet be (igényelhet) az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges technikai felhasználót, hozhat létre másodlagos felhasználót. Az elsődleges felhasználó a web felületen teljes körű intézkedési joggal rendelkezik.

Forrás: NAV Online Számla