Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Felhasználói jogosultságkezelés

Felhasználói jogosultságkezelés

       
magyar   Céges adminsztrátor Céges felhasználó
  English Admin user Company user
Beállítások Settings + +
Felhasználói fiók beállítások Account settings + +
Felhasználói fiók beállítások módosítása Change settings + +
Hitelesítésre szolgáló email cím módosítása (felhasználó) Edit authentication email address + +
Felhasználói adatok exportálása (GDPR) Export user data (GDPR) + +
Céges beállítások Company Settings + -
Cégadatok szerkesztése Edit company data + -
NAV bejelentő letöltése NAV (National Tax Customs office) notification from download + -
Céges adatok exportálása Export company data + -
Elszámolások oldal Go to purchase list  + -
Logó feltöltése Upload logo + -
Logó törlése Delete logo + -
40% kedvezményt regisztráló 40% discount + -
Házirend beállítások Account policy settings + -
Házirend beállítások szerkesztése Edit policy settings + -
NAV adatszolgáltatásai beállítások NAV online invoice system settings + -
NAV adatok ellenőrzése Verify data + -
NAV adatszolgáltatásai beállítások szerkesztése Edit NAV online invoice system settings + -
Ügyviteli program beállítások Subsystems settings + -
Ügyviteli program beállítások szerkesztése Edit Export to subsystems + -
API beállítások API settings + -
API beállítások szerkesztése Edit API settings + -
Hibridlevél beállítások Hibridlevél settings + -
Adatok szerkesztése Edit data + -
Önszámlázás beállítások Self billing settings + -
Önszámlázás beállítások szerkesztése Edit self billing settings + -
Egyéb integrációs beállítások Other integration settings + -
Egyéb integrációs beállítások szerkesztése Other integration settings + -
Letölthető dokumentumok Downloadable documents + -
Cégválasztó Select company + +
Új cég regisztrálása Register a new company + +
Alapértelmezett cég beállítása Set a  company as default + +
Felhasználók kezelése, meghívása Edit and Inviting users + -
Számlák Invoices + +
Számlák kezelése Issued invoices + +
Új elektronikus számla létrehozása New e-invoice + +
Új papír alapú számla létrehozása Issue a new paper-based invoice + +
Sztornó számla létrehozása Void an invoice + +
Módosító számla létrehozása Create a debit memo  + +
Jóváíró számla létrehozása Create a credit memo + +
 Deviza számla létrehozása Creating a currency invoice + +
 Proforma megtekintése és mentése Preview and save proforma + +
Számla letöltése Download invoice + +
 Számla létrehozása egy már létező alapján New invoice  based on an existing one + +
Értesítő újraküldése Resend notification + +
Számlaértesítő újraküldése eltérő email címre Resend notification to a different email address + -
Bejövő számlák Supplier invoices + +
Bejövő számla feltöltése Upload incoming invoice + +
Bejövő számla létrehozása meglévő alapján Create incoming invoice based on an existing one + +
Összes számla mentése excelbe Save all to excel + +
Összes számla mentése csv-be Save all to csv + +
Kiegyenlítések kezelése Payments + +
Új fizetés rögzítése New payment + +
Bevételi pénztárbizonylat lista Cash receipt list + +
Kiadási pénztárbizonylat lista Disbursement voucher list + +
Ügyletek  Deals + +
Ügylet hozzáadása Add deal + +
Statisztikák Statistics + +
NAV online számla adatszolgáltatás NAV online invoice data service + +
Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás Tax authority inspection data supply + +
Statisztikák -> Számlák Invoices + +
Statisztikák -> Tételek Line items + +
Statisztikák -> API hívások listája API call list + +
Statisztikák -> Ptgszlah nyomtatvány Ptgszlah form + +
Statisztikák -> Gea soft pénztárgép Geo soft cash register + +
Statisztikák -> 1stbp számlafeladás 1stbp invoice dispatch + +
Statisztikák -> Hibridlevél Hibridlevél + +
Statisztikák -> Egyenleg statisztikák  Balance statstics + +
Törzsadatok Master data + -
Telephelyek Company state + -
Telephely hozzáadása, szerkesztése Add, edit company state + -
Számlatömbök Account block + -
Számlatömb hozzáadása, szerkesztése Add, edit account block + -
Bevételi pénztárbizonylat tömb Cash receipt pads + -
Bevételi pénztárbizonylat tömb létrehozása Create cash receipt pad + -
Kiadási pénztárbizonylat tömb Cash disbursements book + -
Kiadási pénztárbizonylat tömb létrehozása Create cash disburments book + -
Fizetési módok Payment method / Banking information + -
Fizetési mód felvétele, szerkesztése New banking info / Update the banking info + -
Partnerek Customers + -
Partner adatok importálása Import partner data + -
Partner hozzáadása, szerkesztése Add customer + -
Mennyiségi egységek Units of measure + -
Mennyiségi egység létrehozása, szerkesztése Add, edit units of measure + -
Termékek Products + -
Termékadatok importálása Import product data + -
Termék hozzáadása, szerkesztése Add, edit products + -
Megjegyzések Comments + -
Megjegyzések szerkesztése, létrehozása Add, edit comments + -
Árfolyam Exchange rate + -
Árfolyam szerkesztése, hozzáadása Add, edit exchange rate + -
Áfa kódok  Tax rate codes  + -
UN/EDIFACT szabvány UN/EDIFACT standard + -
Áfa kódok szerkesztése Edit tax rate codes  + -
Egyéb Other    
Megbizható számítógép funkció használata Trusted computer function + +
Előfizetési csomag vásárlása Purchase subscription package + -
Fizetési intervallum beállítás Subscription interval + -
Pénznem választása Choosing currency + +
Adószámok ellenőrzése Hungarian VAT number check + +
Közzöségi adószám ellenőrzése Check  EU VAT registration number + +