Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Felhasználói jogosultságkezelés

Felhasználói jogosultságkezelés

         
magyar   Céges adminsztrátor Céges felhasználó Céges felhasználó (Olvasási jog)
  English Admin user Company user Company user (Read Only)
Beállítások Settings + + +
Felhasználói fiók beállítások Account settings + + +
Felhasználói fiók beállítások módosítása Change settings + + +
Hitelesítésre szolgáló email cím módosítása (felhasználó) Edit authentication email address + + +
Felhasználói adatok exportálása (GDPR) Export user data (GDPR) + + +
Céges beállítások Company Settings + - -
Cégadatok szerkesztése Edit company data + - -
NAV bejelentő letöltése NAV (National Tax Customs office) notification from download + - -
Céges adatok exportálása Export company data + - -
Elszámolások oldal Go to purchase list  + - -
Logó feltöltése Upload logo + - -
Logó törlése Delete logo + - -
40% kedvezményt regisztráló 40% discount + - -
Házirend beállítások Account policy settings + - -
Házirend beállítások szerkesztése Edit policy settings + - -
NAV adatszolgáltatásai beállítások NAV online invoice system settings + - -
NAV adatok ellenőrzése Verify data + - -
NAV adatszolgáltatásai beállítások szerkesztése Edit NAV online invoice system settings + - -
Ügyviteli program beállítások Subsystems settings + - -
Ügyviteli program beállítások szerkesztése Edit Export to subsystems + - -
API beállítások API settings + - -
API beállítások szerkesztése Edit API settings + - -
Hibridlevél beállítások Hibridlevél settings + - -
Hibridlevél beállítások szerkesztése Edit data + - -
Önszámlázás beállítások Self billing settings + - -
Önszámlázás beállítások szerkesztése Edit self billing settings + - -
Egyéb integrációs beállítások Other integration settings + - -
Egyéb integrációs beállítások szerkesztése Other integration settings + - -
Letölthető dokumentumok Downloadable documents + - -
Cégválasztó Select company + + +
Új cég regisztrálása Register a new company + + +
Alapértelmezett cég beállítása Set a  company as default + + +
Felhasználók kezelése, meghívása Edit and Inviting users + - -
Számlák Invoices + + -
Számlák kezelése Issued invoices + + +
Új elektronikus számla létrehozása New e-invoice + + -
Új papír alapú számla létrehozása Issue a new paper-based invoice + + -
Sztornó számla létrehozása Void an invoice + + -
Módosító számla létrehozása Create a debit memo  + + -
Jóváíró számla létrehozása Create a credit memo + + -
 Deviza számla létrehozása Creating a currency invoice + + -
 Proforma megtekintése és mentése Preview and save proforma + + -
Számla letöltése Download invoice + + +
 Számla létrehozása egy már létező alapján New invoice  based on an existing one + + -
Értesítő újraküldése Resend notification + + +
Számlaértesítő újraküldése eltérő email címre Resend notification to a different email address + + +
Bejövő számlák Supplier invoices + + -
Bejövő számla feltöltése Upload incoming invoice + + -
Bejövő számla létrehozása meglévő alapján Create incoming invoice based on an existing one + + -
Összes számla mentése excelbe Save all to excel + + +
Összes számla mentése csv-be Save all to csv + + +
Kiegyenlítések kezelése Payments + + -
Új fizetés rögzítése New payment + + -
Bevételi pénztárbizonylat lista Cash receipt list + + -
Kiadási pénztárbizonylat lista Disbursement voucher list + + -
Ügyletek  Deals + + -
Ügylet hozzáadása Add deal + + -
Statisztikák Statistics + + +
NAV online számla adatszolgáltatás NAV online invoice data service + + +
Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás Tax authority inspection data supply + + -
Statisztikák -> Számlák Invoices + + +
Statisztikák -> Tételek Line items + + +
Statisztikák -> API hívások listája API call list + + +
Statisztikák -> Ptgszlah nyomtatvány Ptgszlah form + + +
Statisztikák -> Gea soft pénztárgép Geo soft cash register + + +
Statisztikák -> Hibridlevél Hibridlevél + + +
Statisztikák -> Egyenleg statisztikák  Balance statstics + + -
Törzsadatok Master data + - -
Telephelyek Company state + - -
Telephely hozzáadása, szerkesztése Add, edit company state + - -
Számlatömbök Account block + - -
Számlatömb hozzáadása, szerkesztése Add, edit account block + - -
Bevételi pénztárbizonylat tömb Cash receipt pads + - -
Bevételi pénztárbizonylat tömb létrehozása Create cash receipt pad + - -
Kiadási pénztárbizonylat tömb Cash disbursements book + - -
Kiadási pénztárbizonylat tömb létrehozása Create cash disburments book + - -
Fizetési módok Payment method / Banking information + - -
Fizetési mód felvétele, szerkesztése New banking info / Update the banking info + - -
Partnerek Customers + - -
Partner adatok importálása Import partner data + - -
Partner hozzáadása, szerkesztése Add customer + - -
Mennyiségi egységek Units of measure + - -
Mennyiségi egység létrehozása, szerkesztése Add, edit units of measure + - -
Termékek Products + - -
Termékadatok importálása Import product data + - -
Termék hozzáadása, szerkesztése Add, edit products + - -
Megjegyzések Comments + - -
Megjegyzések szerkesztése, létrehozása Add, edit comments + - -
Árfolyam Exchange rate + - -
Árfolyam szerkesztése, hozzáadása Add, edit exchange rate + - -
Áfa kódok  Tax rate codes  + - -
UN/EDIFACT szabvány UN/EDIFACT standard + - -
Áfa kódok szerkesztése Edit tax rate codes  + - -
Egyéb Other      
Megbizható számítógép funkció használata Trusted computer function + + +
Előfizetési csomag vásárlása Purchase subscription package + - -
Fizetési intervallum beállítás Subscription interval + - -
Pénznem választása Choosing currency + + -
Adószámok ellenőrzése Hungarian VAT number check + + -
Közzöségi adószám ellenőrzése Check  EU VAT registration number + + -