Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

BREXIT az átmeneti időszak lejárata után - 2021.01.01-től

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését (BREXIT) követő átmeneti időszak 2020.12.31-én lejárt, ezért a további időszakra új szabályok lépnek életbe az Egyesült Királyság számlázásával kapcsolatban.

Kilépés területi hatálya

2020. december 31-én lezárult az Egyesült Királyságnak az Unióból történő kilépésére vonatkozó átmeneti időszak, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság mostantól harmadik országnak tekintendő, vele kapcsolatban az uniós jog már nem alkalmazható. 
2020. december 31-ét követően az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésekre a termékexport, míg az Egyesült Királyságból történő termékbeszerzésekre a termékimport szabályait kell alkalmazni ÁFA szempontból, kivétel: az Észak-Írországra vonatkozó kitétellel.

Írország / Észak-Írország Jegyzőkönyv

A Kilépési Megállapodáshoz fűzött Jegyzőkönyv értelmében Észak-Írország az ÁFA alkalmazása szempontjából speciális státuszt élvez az átmeneti időszakot követően is.
Ez az időszak az átmeneti időszak végétől számított 4 évig tart (2024. december 31-ig), azonban a felek egyetértésével meghosszabbítható.

Az elfogadott, Írországról / Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvnek megfelelően az Unió vámszabályai és egyéb - például számlázási- eljárásai továbbra is alkalmazandók az Észak-Írországba belépő, vagy onnan kilépő árukra.

FIGYELEM

Észak-Írország mostantól saját Közösségi adószám formátummal rendelkezik.

 

Tehát 2020. december 31-ét követően is a közösségi jogszabályokat kell alkalmazni az észak-írországi termékértékesítések tekintetében, azonban a szolgáltatások tekintetében ilyen megkülönböztetés nincs, ebben az esetben az Egyesült Királyságot egységesen harmadik ország területének kell tekinteni.

 

FONTOS

Ugyan az Egyesült Királyság harmadik országként kezelendő, de az adózó adóalanyisága igazolható érvényes közösségi adószámmal. 

 

MOSS/OSS változás

Belföldi adóalany az Egyesült Királyságban letelepedett magánszemélyek részére távértékesítési szolgáltatások utáni adófizetésre utoljára a 2021. január 1-je előtt teljesített ügyletek esetében alkalmazhatja az egyablakos rendszert (MOSS/OSS). Ezt követően azonban az Egyesült Királyságban felmerülő adót közvetlenül ott kell megfizetni, az egyablakos rendszer nem alkalmazható a továbbiakban a szolgáltatásokra. 

VÁLTOZÁSOK a billzone.eu rendszerben

* 2021.01.01-től az Egyesült Királyság nem tartozik az EU országai közé
* 2021.01.01-től Írország mellett megjelenik egy új ország: Észak-Írország
* Észak-Írország önálló Közösségi adószám formátummal rendelkezik
* Észak-Írország ÁFA kulcsai megegyeznek az Egyesült Királyság ÁFA kulcsaival
* 2021.01.01-től az Egyesült Királyság cégei részére kiállított számlákon az EU adószám szerepelhet az adóalanyiság igazolására. A rendszerben validáció (ellenőrzés) nem történik rá. 
* 2021.01.01-től az Egyesült Királyság felé megszűnik a távértékesítés, MOSS/OSS számlázási lehetőség. 
* 2021.01.01-től Észak-Írország felé megnyílik a távértékesítés, MOSS/OSS számlázási lehetőség. 
* Észak-Írországba számlázás esetében csak termékértékesítéskor viselkedik EU-n belüliként, szolgáltatásnyújtás esetén harmadik országbeli.

 

 

SZÁMLÁZÁS

  Termékértékesítés Magyarországról
2021.01.01. után
Szolgáltatás Magyarországról
2021.01.01. után
Egyesült Királyságba:
cég részére
Harmadik országbeliként
(EU adószám megadható)
Harmadik országbeliként
(EU adószám megadható)
Egyesült Királyságba:
magánszemély részére
Harmadik országbeliként Harmadik országbeliként
Észak-Írországba:
cég részére
EU-n belüliként
(EU adószám kötelező)
Harmadik országbeliként
(EU adószám megadható)
Észak-Írországba:
magánszemély részére
EU-n belüliként
távértékesítés, MOSSS/OSS
Harmadik országbeliként

 

Billzone.eu ÁFA kulcs  javaslat: 

Forrás: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-hu_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html#item_11
https://brexit.kormany.hu/afa