Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

EU e-kereskedelmi áfacsomag

2020. február 12-én az Európai Bizottság elfogadta az egyablakos uniós áfaügyintézés működéséről szóló jogszabályt, az úgynevezett e-kereskedelmi áfacsomag végleges változatát. 

A végrehajtási rendelet tartalma: 

 • az egyablakos áfaügyintézéshez (VAT One Stop Shop) kapcsolódó regisztrációt
 • ide értve az import egyablakos ügyintézést (Import One Stop Shop),
 • valamint a bevallás szabályait az egyablakos áfaügyintézés rendszerében.

A végrehajtási rendelet elfogadásával teljesült az egységes digitális piac stratégia egyik fő célja, az e-kereskedelem áfaszabályainak egységesítése és egyszerűsítése.

Az intézkedések két szakaszban valósulnak meg:

 • az első intézkedések 2015-ben léptek hatályba, a MOSS-rendszer bevezetésével a telekommunikációra, a műsorszórásra és az elektronikus szolgáltatásokra terjedtek ki,
 • a második intézkedéscsomagot – magát az e-kereskedelmi áfacsomagot – a Tanács 2017 decemberében fogadta el, ez az áruk távértékesítésének, valamint az uniós fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások szabályait foglalja magában.
 • Az intézkedéseket az EU 2021-től vezeti be.

A csomag áttekintése

Az e-kereskedelmi áfacsomag célja, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló kereskedelmet, támogassa az áfacsalás elleni küzdelmet és biztosítsa az uniós és nem uniós vállalkozások közötti tisztességes versenyt.

A csomag elemei:

 • a jelenlegi MOSS (Mini One Stop Shop – mini egyablakos ügyintézés) fejlesztése,
 • az elektronikus felületek által elősegített termékértékesítésre alkalmazandó különös rendelkezések,
 • MOSS alkalmazási köre kibővül a következő termékértékesítésekkel, egyúttal a neve egyablakos ügyintézésre (OSS) változik:
  • a B2C szolgáltatásnyújtás, a távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatásokon túl (TBE-szolgáltatások – telecommunication, broadcasting, electronic)
  • az unión belüli távértékesítés,
  • Az elektronikus felületek által elősegített egyes belföldi termékértékesítésa nem uniós országokból és területekről behozott, szállítmányonként legfeljebb 150 EUR belső értékű termékek távértékesítése.

Az e-kereskedelmi áfacsomag bevezetésének menete
2019

 • Amikrovállalkozások és a kkv-k áfakötelezettségei egyszerűsödtek:
  • 10 000 eurós éves forgalom alatt a határokon átnyúló távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatásoknál (TBE-szolgáltatások) az eladó saját tagállamának áfaszabályai alkalmazandóak.
  • 100 000 eurós éves forgalom alatt az eladónak (kettő helyett) csak egy igazolást kell megőriznie a vevő tagállamának azonosítása érdekében.
 • A számlázáskor a vevő tagállamának szabályai helyett az eladó tagállamának áfaszabályait kell alkalmazni.
 • Megszűnik a MOSS egyik hiányossága: az EU-ban nem letelepedett, de adószámmal rendelkező vállalkozás (pl. alkalmi ügyletek esetén) igénybe veheti a nem uniós szabályozást (azaz azon adóalanyok szabályozását, amelyek nem letelepedettek az EU-ban).

2021

 • A MOSS kiterjesztése és az elektronikus interfészek kötelezettségeire vonatkozó különös rendelkezések 2021. január 1-jén lépnek hatályba, mivel az informatikai rendszereket a változásokhoz kell igazítani vagy azokhoz fejleszteni.
 • Az elektronikus felületeket (például piactereket vagy platformokat) üzemeltető vállalkozásokat az áfa szempontjából bizonyos helyzetekben a rajtuk keresztülértékesített áruk EU-s ügyfelek részérő történő szállítójának kell tekinteni. Következésképpen nekik kell majd beszedniük és megfizetniük az áfát ezekre az értékesítésekre.
 • Az OSS-t a távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatások esetében használt MOSS sikerére tekintettel bővítik tovább:
  • Az EU-ban nem letelepedett adóalanyok által a TBE szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendszert ki kell terjeszteni az EU minden végfelhasználója számára nyújtott határokon átnyúló szolgáltatásnyújtásra;
  • Az EU-n belüli TBE szolgáltatások nyújtásának uniós rendszerét ki kell terjeszteni a B2C-szolgáltatások minden fajtájára, valamint az áruk és az egyes hazai szolgáltatások elektronikus felületeken keresztül történő, EU-n belüli távértékesítésére. Az áruk EU-n belüli távértékesítésére történő kiterjesztése együtt jár a jelenlegi távértékesítési küszöb eltörlésével, összhangban az áfa rendeltetési elvének alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalással;
  • A új behozatali szabályozás 150 euró értékig vonatkozik a harmadik országokból vagy területekről az EU-n belüli ügyfeleknek importált áruk távolsági értékesítésére.
   A mai gyakorlattal ellentétben, amikor az új behozatali szabályozás alkalmazásra kerül, az eladó az EU-ügyfeleknek történő értékesítéskor felszámítja és beszedi az áfát, és ezt az áfát összesítve bejelenti és befizeti az azonosítót kiadó tagállamban, az OSS keretében. Az így importált árukra behozatalkor áfamentesség vonatkozik, amely lehetővé teszi a gyorsabb vámkezelést.
   Az importrendszer bevezetése együtt jár a kis értékű szállítmányokban lévő áruk jelenlegi 22 EUR-s áfamentességének eltörlésével. Ez összhangban áll azzal a törekvéssel, hogy az áfa tekintetében a rendeltetési hely elvét alkalmazzuk.
 • Amennyiben az import OSS nem kerül alkalmazásra, akkor a behozatalhoz egy másik egyszerűsítési mód is rendelkezésre áll. Az import áfát az ügyfelektől a vám-árunyilatkozatot benyújtó személy (például postai szolgáltató, futárszolgálat, vámügynökök) fogja beszedni, aki azt havonta fizeti be a vámhatóságoknak.

Milyen előnyei vannak az új rendszernek?

 • Jelentősen csökkennek a vállalkozások költségei, amik egyébként az áfaszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatban merülnének fel. Ez megkönnyíti a határokon átnyúló kereskedelmet.
 • Megszűnik az EU vállalkozásainak versenyhátránya a nem uniós vállalkozásokkal szemben, amelyek nem számítanak fel áfát.
 • Az EU áfabevételeinek évi mintegy 7 milliárd eurós növekedéséből valamennyi tagállam profitál.

 

Mi a célja az e-kereskedelmi áfacsomagnak? 

Az Európai Bizottság célja az volt, hogy egyszerűsítse az áfakötelezettségeket azoknak a vállalkozásoknak, amelyek áruk vagy szolgáltatások határokon átnyúló, elsősorban online értékesítését végzik a végső fogyasztók számára, és biztosítsa, hogy az ilyen értékesítések
után fizetendő áfát szabályosan fizessék be a vevő tagállamában, a rendeltetési tagállam adóztatási elveivel összhangban.

Forrás: 

Címkék:
ÁFA