Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Melyik számláról kell adatot szolgáltatni a NAV 3.0-val

Mutatjuk, hogy 2021.01.01-jétől a NAV 3.0 séma alapján melyek azok a számlák, amikről adatot kell szolgáltatni az adóhatóság részére. 

MILYEN SZÁMLÁKRÓL KELL ADATOT SZOLGÁLTATNI

2021-es NAV 3.0 adatszolgáltatással a magánszemélyek részére kiállított számlákról is adatot kell szolgáltatni. 
A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség minden belföldi vállalkozást érint és minden magyar adóalany (cég, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély, adószámmal nem rendelkező jogi személy) részére kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAV felé a számla értékétől és a teljesítési helytől függetlenül. 
Kivételt képeznek a MOSS számlák. 

Azok az adóalanyok, akik nem kizárólag belföldön végeznek gazdasági tevékenységet, a belföldi áfaalanyként (belföldi adószámuk alatt) végzett tevékenységük tekintetében kötelesek számlaadat-szolgáltatást teljesíteni. Így a kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is.

Továbbá tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség az adóalanyt személyében terheli, az adatszolgáltatási kötelezettséget akkor is az adóalanynak kell teljesíteni, ha a számlát az Áfa tv. 161. §-a alapján a nevében és képviseletében eljáró személy állítja vagy bocsátja ki. Meghatalmazotti számlakiállítás/számlakibocsátás esetén az adóalany meghatalmazottja az adóalany nevében kibocsátott számláról az adatszolgáltatást teljesítheti azonban az őt megbízó adóalany nevében.

Fentiek alapján a billzone.eu-ban a következő ÁFA kulcsok használhatók az egyes esetekben. 

FONTOS: A megjelölt ÁFA kulcsok speciális esetekben eltérhetnek, az ábra fő szabály szerinti. 

Címkék:
NAV 3.0