Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Miért nem jelenik meg a sztornó megnevezés a számlán?

2008. január 1-jétől megszűnt a sztornó számla és a helyesbítő számla, mindezek ellenére a hétköznapi szóhasználatban és gyakorlatban sokan továbbra is „sztornózzák” a számlákat, ha érvényteleníteni akarják.
A jelenleg hatályos törvények szerint a bizonylatkorrekciók az érvénytelenítés és a módosítás elnevezést viselik.
Normál számlát számlával egy tekintet alá eső okirattal kell érvényteleníteni vagy módosítani. Az ÁFA tv. 170. §-ban rendelkezik a számlával egy tekintet alá eső okirat adattartamáról. 

Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma

170. § és 168. § (2) bekezdésében említett okirat kötelező adattartalma a következő:
a) az okirat kibocsátásának kelte;
b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
d) * 
e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.
(2) *  A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben e törvénynek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 163. §-ban említett ésszerű időt a módosításra [(1) bekezdés e) pontja] jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani.

Amennyiben a számlával egy tekintet alá eső okirat egy normál számlát érvénytelenít vagy módosít, akkor hivatkozni kell: 

  • az eredeti számlára (amelyre vonatkozik az érvénytelenítés vagy módosítás), 
  • a számlakorrekcióval érintett adatra
  • a módosítás okára
  • ha a módosításnak számszerű hatása van, akkor arra is.
Az ÁFA törvény 170. §-a a számlával egy tekintet alá eső okirat adattartamában nem írja elő az „érvénytelenítő számla” vagy „módosító számla” fejléc megjelenítését. 
Ezért a billzone.eu számláin nem szerepelnek a "sztornó", "érvénytelenítő számla" vagy "módosító számla" megnevezések. 
TIPP:
A jogszabályi előírás ugyan nem írja elő, de nem is tiltja a "sztornó", "érvénytelenítő számla" vagy "módosító számla" megnevezések megjelenítését a számlán vagy a számlával egy tekintet alá eső okiraton. Amennyiben könnyebb az érvénytelenítő számla azonosítása a befogadói oldalon vagy a könyvelői feldolgozásban, ha szerepel rajta az  "érvénytelenítő számla" vagy "módosító számla" megnevezések, akkor érdemes MEGJEGYZÉS mezőben megjeleníteni a számlán. 
JÓ TUDNI: 
A NAV Online Számla adatszolgáltatás során az érvénytelenítő számla vagy módosító számla automatikusan hivatkozik az eredeti számlára, felállítja az elvárt sztornó láncot.