Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Közösségi ügyletek

Közösségen belülre számlázol, ezért érdekel, hogy milyen szabályok és tudnivalók vonatkoznak cégedre?

Közösségen belül számlázhatsz magánszemély vagy cég részére egyaránt. 

1. Közösségen belüli számlázás magánszemély részére: 

EU-n belüli magánszemély részére történő számlázás esetében főszabály szerint a teljesítés helye az, ahol a szolgáltatás nyújtója (számlakiállító székhelye) megtalálható. Jelen esetben a számlakiállító székhelye a vállalkozásod székhelye, azaz Magyarország, így a számlának magyar ÁFA kulcsokat kell tartalmaznia. Alanyi adómentes számlakiállító esetében alanyi adómentesként állítható ki a számla. 

De:

a) ha a teljesítési hely Magyarország, akkor évi 10.000 EUR értékhatárig magyar ÁFA-val kell kiállítani a számlát. 

b) a meghatározott értékhatár (10.000 EUR = 3.100.000 Ft) felett az EU-s magánszemély országa szerinti ÁFA kulcsot kell használni és bejelentkezni az EU-s országban adóalanyként vagy választható az OSS rendszer és az azon keresztüli bevallás.

Kivételek: 

EU-n belüli magánszemélynek „távolról is nyújtható szolgáltatás" vagy "távértékesítés" esetében (ÁFA tv. 38-49§ alapján) a teljesítés helye különös szabályok szerint az EU tagországa lesz, így a számlán a teljesítés helye szerinti EU tagország ÁFA-ját kell feltüntetni. 

2. Közösségen belüli számlázás cég (adóalany) részére:
EU-n belüli adóalanynak minősül, aki rendelkezik Közösségi adószámmal. Közösségi ügylet esetében mindkét félnek (eladó-vevő) közösségi adóalanynak kell lennie (rendelkeznie kell érvényes Közösségi adószámmal). 
Ebben az esetében a számla ÁFA nélküli, külföldi fordított adózás lép érvénybe. A külföldi fordított adózás azt jelenti, hogy az ÁFA összegét a vevőnek az otthoni adóhatóság részére kell befizetnie. Az ÁFA a befizetéssel egyidejűleg levonható abban az esetben, ha a cég rendelkezik levonási joggal és/vagy ÁFA-s cégnek minősül).

Milyen ÁFA kulcsot használjak a számlán?
Nem mindegy, hogy az EU-n belüli adóalany cég részére terméket értékesítesz vagy szolgáltatást nyújtasz, mert eltérő adómentességi okot kell megjelölnöd a számlán.

a) Szolgáltatásnyújtás esetében: az ÁFA területi hatályán kívül esik a szolgáltatás nyújtása, ezért mentességként az "ÁFA területi hatályán kívüli" indokot kell szerepeltetni.

Billzone.eu Online Számlázóban: "O" ÁFA kulcs 

b) Termékértékesítés esetében az ÁFA tv. 89-90.§ szerint: "Mentes az adó alól a Közösségen (EU-n) belüli közösségi adószámmal rendelkező partnerek közötti termék értékesítés" a mentesség oka.

Billzone.eu Online Számlázóban: "E-AAC" / "EU" ÁFA kulcs