Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

WARN üzenetet kaptam a NAV-tól!

Mit jelent a WARN üzenet és mi a teendő a NAV Online Számla adatszolgáltatás WARN üzenetével?

NAV Online Számla WARN üzenete: 

A NAV Online Számla részére küldött adatszolgáltatás során a sikeresen befogadott adatszolgáltatásra a NAV szervere tranzakciós feldolgozási státusszal válaszol. Az egyes számlákra vonatkozó feldolgozási státuszok az alábbiak lehetnek: 

  • ERROR státusz = blokkoló hibát tartalmaz az adatszolgáltatás (olyan technikai vagy súlyos üzleti hibát, amely az adatszolgáltatás befogadását megakadályozza).
  • WARN státusz = figyelmeztetést jelent (olyan üzleti hiba, amely az adatszolgáltatás befogadását nem blokkolja, azonban a számla, vagy az erről nyújtott adatszolgáltatás tartalmilag helytelen vagy helytelen lehet).
  • INFO státusz = tájékoztató üzenet, kizárólag tájékoztatási célokat szolgál.
  • OK / DONE státusz = nyugtázó üzenet (az adatszolgáltatás helyes és befogadásra került).

FONTOS: 

Az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg számlakiállító az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta. 

Sikeres adatszolgáltatás

A NAV adatszolgáltatás sikeresen befogadásra kerül, hogyha:

  • a visszaigazoló nyugta „DONE” státuszú illetve
  • kizárólag figyelmeztetéseket tartalmaz „WARN” státusszal vagy azt sem tartalmaz a válaszüzenet.

Mi a teendő WARN üzenet esetében?

A WARN üzenet egy figyelmeztetés, amely arról szól, hogy "FIGYELEM! ESETLEGESEN LEHET az adatszolgáltatás tartalmilag helytelen"!

FONTOS: 

A WARN üzenet olyan üzleti hibára hívja fel a fügyelmet, amely NEM AKADÁLYOZZA AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BEFOGADÁSÁT! 

Az adatszolgáltatás ebben az esetben sikeresen megtörténik.

A WARN üzenet NEM jelenti minden esetben azt, hogy hibás az adatszolgáltatás! Ezt feltétlen ellenőriznie kell számlakiállítónak. A WARN üzenet arra hívja fel a figyelmet, hogy a befogadás során olyan a megszokottól eltérő adatot talált az ellenőrzési folyamata során a NAV, amelyet érdemes számlakiállítói oldalon megvizsgálni. 

WARN üzenet példa

Példa 1 = Vevő adószám figyelmeztető üzene: csoportazonosító helyett a csoporttag adószáma került/kerülhetett megadásra.

Példa 2 = Vevő adószám figyelmeztető üzene: a vevő adószáma nem érvényes. Ellenőrzést igényel!

Példa 3 = Érvénytelen áfakód figyelmeztető üzene: eladó áfakódja nem lehet 4-es. Adószám felépítéséről bővebben itt olvasható.