Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Mennyi ideig tárolja a GDPR szerinti személyes adatokat a billzone.eu rendszer?

Az egyes adatok esetében pontosan meg kell tudni mondani, hogy azt a Szolgáltató mennyi ideig tárolja. Lássuk részletesen is, hogy a billzone.eu mennyi ideig tárolja az adatokat!

Milyen adatokról beszélhetünk a billzone.eu rendszerben? 

Alapvetően két adatot különböztetünk meg: 

  • számlázási adatok: cégadatok (szállító cég, aki a számlakibocsátó) és a számlán található számlaadatok
  • felhasználói adatok: felhasználó (aki a számlát kiállítja) belépési adatai és a rendszer által generált egyedi azonosítója.

Adatok tárolási ideje

Az adatok tárolása az adatok típusától is függ. A rendszerben tárolt adatok típusa szerinti tárolási idő: 

Számlázási adatok = tárolási idejét a 2000. évi C.tv. (A számvitelről) határozza meg, amelyben a bizonylatmegőrzési idő 8 évben kerül megállapításra.

  • a rendszerben AKTÍV cég esetében (ha előfizetési csomaggal rendelkezik a cég), akkor a számlatárolást Szolgáltató 10 évig vállalja. Így a számlán található adatok 10 évig kerülnek tárolásra.
  • a rendszerben INAKTÍV cég esetében a számlatárolásra a hatályos jogszabályi előírás alapján 8 éves bizonylatmegőrzési határidő vonatkozik.

Felhasználói adatok = A felhasználó adatai egyrészt szükségesek a belépéshez, másrészt az egyedi azonosítója megjelenik a kiállított számlán. A felhasználó egyedi azonosítója számlán megjelenő számlaadat, amelyre vonatkozik a 8 éves bizonylatmegőrzési határidő.

  • a rendszerben AKTÍV user nem törölhető, felhasználói adatainak addig visszakereshetőnek kell lennie a rendszerben, ameddig 8 éven belül állított ki számlát. Amennyiben user már nem tartozik adott céghez (elment a cégtől vagy már nem számlakiállító), akkor kérheti az ügyfélszolgálaton a felhasználói fiókjának inaktiválását. 
  • a rendszerben INAKTÍV felhasználó esetében az inaktiválástól számított 8 év után a rendszer automatikusan törli a felhasználó összes adatát. Ha esetleg olyan számlán jelenne meg a felhasználó adata, amely 8 év után még megőrzésre kerül, akkor a számlán a felhasználói adat anonimizáltan jelenik meg a 8. évet követően. 

JÓ TUDNI: 

Miért van szükség a felhasználó egyedi azonosítójára?

A számla kiállításakor a számlát kibocsátó cég nevében eljáró, a számlát kitöltő felhasználó egyedi azonosítója megjelenik a számla láblécében. Egyúttal a kiállított és elektronikusan aláírt számlákon feltüntetjük a kiállító IP címét, így egy esetleges komolyabb csalási kisérlet esetén, kinyomozható a forrás.

Az adóhatóság a legtöbb esetben az eljárásai során vizsgálja, hogy a cégen belül mely személy járt el a számlakibocsátás során.