Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Számla okirat

Milyen okirat a számla? Mit kell tudni a számláról, mint okiratról?

Az okiratok fajtája lehet közokirat vagy magánokirat a kiállítója szerint. 

Közokirat

Közokiratnak nevezzük a bíróság, közjegyző, hatóság, közigazgatási szerv a saját ügykörébe tartozó meghatározott formai követelményeknek megfelelő kiállított elektronikus vagy papír alapú okirat. A közokirat teljes mértékben bizonyítja a benne foglalt tényeket. A közirat feltétlenül és teljes mértékben bizonyító erejű. 

Közokiratok

 • személyi igazolvány
 • anyakönyvi kivonat
 • gépjármű-vezetői engedély
 • útlevél
 • adókártya, TAJ kártya

Magánokirat 

Magánokirat minden olyan okirat, amely nem rendelkezik a közokirat elemeivel, ugyanis a magánokiratok nem bizonyítják, hogy tartalmuk megegyezik a valósággal. A magánokirat formai feltételei az alábbiak: 

 • a magánokiratot az okirat kiállítója sajátkezűleg írta meg és írta alá;
 • két tanú aláírásával igazolja, hogy a magánokiratot nem a kiállítója készítette el, de előttük, mint tanúk előtt aláírta vagy a magánokiraton már szereplő aláírását sajátjaként ismerte el;
 • a kiállító aláírását bíróság vagy közjegyző hitelesítette;
 • gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
 • ügyvéd vagy közjegyző az általa készített okiratot szabályszerű ellenjegyzésével látja el, amely azt bizonyítja, hogy a magánokiratot nem a kiállítója késztetette el, de az okiratot előtte írta alá vagy az aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el. 
 • az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

Az okirat bizonyító ereje szerint lehet teljes bizonyító erejű vagy egyszerű.

Magánokirat bizonyító ereje

A magánokiratok lehetnek:

 • Egyszerű magánokirat = ebben az esetben nem felel meg a teljes bizonyító erejű magánokirat fenti feltételeinek. Az egyszerű magánokirat bizonyítékként való felhasználása bírói mérlegelés alá tartozik. 
 • Teljes bizonyító erejű magánokirat = ebben az esetben a magánokirat a rajta feltüntetett kiállítótól származik és annak nyilatkozatát tartalmazza. Az okirat teljes bizonyító erejéből következően a bíróság automatikusan vélelmezi az okirat valóságtartalmát, annak ellenkezőjét bizonyítani szükséges.  Az ellenkező bizonyításig a magánokirat azt igazolja, hogy a feltüntetett és megnevezett kiállító a magánokiratban szereplő nyilatkozatot megtette, elfogadta vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el.

Milyen okirat a számla?

Számlának vagy bizonylatnak minősül minden olyan okirat, amely megfelel az Áfa tv. 168-176.§. pontban meghatározott feltételeknek. Továbbá a számlával egy tekintet alá esik minden olyan okirat, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja és megfelel az Áfa tv. 170. §-ában meghatározott feltételeknek.

A számla speciális magánokirat: valós tartalmú okirat, amely adóigazgatási azonosításra alkalmas az ÁFA törvény 169.§-ának megfelelően.

Aláírás nélkül érvényes. 

Magánokirat hamisítás

A magánokirat azt igazolja, hogy a kiállítója a magánokirat tartalmát elfogadta és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

a) Hamis a magánokirat = ha nem a kiállítóként feltüntetett személytől származik a magánokirat. Például a BKV bérleten az arckép átragasztása.

b) Hamisított a magánokirat = ha nem a kiállítóként feltüntetett személy nyilatkozatát tartalmazza. Például a BKV bérleten a lejárati dátum átírása. 

Példák a számla világában

 • ha a számlakibocsátó olyan ügyletről állít ki számlát, amely gazdasági esemény nem jött létre, nem valósult meg.
 • ha a számlakibocsátó olyan ügyletről állít ki számlát, amely gazdasági esemény nem akkora összegben valósult meg, mint amely összeg a számlán szerepel.
 • ha a könyvelő a fiktív számlák tartalmát lekönyveli és annak tartlmát jogosulatlanul számolja el az adóbevallásban, jogosulatlanul igényel vissza például a fiktív számla alapján ÁFA-t.
 • ha a pénztáros meghamisítja a bevételi és/vagy kiadási pénztárbizonylatokat, azaz nem létező készpénzmozgást igazol.