Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Egészségpénztári számláról fizetett ügylet számlázása

Kinek a nevére kell kiállítani az egészségpénztári számlát: pénztár vagy igénybevevő magánszemély részére? Hogyan kell helyesen kiállítani az egészségpénztári számlát?

Az ÁFA törvény előírja, hogy a termék értékesítéséről, szolgáltatás nyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számlát kell kiállítani. A számlát annak a részére kell kiállítani, aki a terméket beszerezte vagy a szolgáltatást igénybe vette. 

Egészségpénztári szolgáltatási számlán ki a vevő?

Az egészségpénztári szolgáltatásokat az egészségpénztári pénztár a közte és az egészségpénztári szolgáltató közötti szerződés alapján nyújtja.
Az egészségpénztári számla terhére vásárolt termék, igénybevett szolgáltatás tekintetében a szolgáltatóval között szerződés alapján az egészségpénztári pénztár minősül a vevőnek.

Ez annak ellenére is így van, hogy a szolgáltatás természetéből fakadóan azt csak magánszemély veheti igénybe, a pénztártag (illetve közeli hozzátartozója) ugyanis ebben a jogviszonyban nem vevő, hanem kedvezményezett.

JÓ TUDNI: 
A pénztártag nevére csak abban az esetben lehet kiállítani a számlát, ha az ügylettel kapcsolatban vonatkozó jogszabály alapján nincs szükség az egészségpénztár és a pénztári szolgáltató közötti szerződéskötésre (például gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlása esetén). Ezekről az esetekről az Öbr. 24/D. § rendelkezik.

 

Egészségpénztári számla helyes kiállítása

Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szolgáltató által a pénztár nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő számla ellenében teljesíthet kifizetést. Továbbá a számlán az igénybe vevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját (adóazonosító, TAJ szám) is fel kell tüntetnie az egészségpénztári szolgáltatónak, mint számlakibocsátónak.

Kép

Az előzőekből következően a számla kiállítása és a számlaadat-szolgáltatás teljesítése során az egészségpénztári szolgáltatónak ezen ügyletek esetében az Áfa tv. adóalany részére kibocsátott számlára vonatkozó előírásait kell alkalmaznia.

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/20221.-adozasi-kerdes---egeszsegpenztari-szamlarol-fizetett-ugylet-szamlazasa