Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Nem adószámos magánszemély részéről számviteli bizonylat kiállítása bérleti díjról

Nem adószámos magánszemélyként tudok-e számlát kiállítani a bérleti díjról? Válaszolunk!

Számviteli bizonylat kiállítása

Nem adószámos magánszemély a bérleti díjról az ÁFA törvény szerinti bizonylatot: számla, nyugta NEM TUD kiállítani. Azonban számviteli bizonylat kiállítására kötelezett. 

Mi a különbség a számla/nyugta és a számviteli bizonylat között?

Az ÁFA törvény számos estet sorol fel, amelyben a számla/nyugta helyett lehetővé teszi a számviteli bizonylat alkalmazását. Ennek oka, hogy a számviteli bizonylat kötetlenebb formátumú, mint a számla, így segítve elő az adminisztrációs terhek könnyítését. Ilyen esetek lehetnek: biztosítási szolgáltatás, postai szolgáltatás, vagyonvédelmi szolgáltatás, ingatlan bérbeadás, felnőttképzési szolgáltatás, sportolással kapcsolatos szolgáltatásnyújtás, fogorvosi/fogtechnikusi szolgáltatásnyújtás, stb. 

Ha a jogszabályi környezet lehetőséget biztosít egyes szolgáltatások esetében a számviteli bizonylat kiállítására, akkor miért állítanak ki mégis számlát vagy nyugtát az egyes szolgáltatók? Ennek oka az, hogy ugyan a számla kötöttebb formátumú, mint a számviteli bizonylat, ugyanakkor egy számlát vagy nyugtát sokkal egyszerűbb kiállítani bármilyen számlázó szoftverrel, mint a számviteli bizonylat kézi és egyedi megírása. 

Miért nem állíthat ki nem adószámos magánszemély a bérleti díjról számlát?

Számlatömb kizárólag adószám birtokában vásárolható, melynek megállapításához a ’T101-es Bejelentő és változásbejelentő nyomtatványt kell kitöltenie és a NAV-hoz benyújtania adózónak. 

Mi minősül számviteli bizonylatnak? 

Számviteli Bizonylat minden olyan okmány (akár a számla is), amely a gazdasági esemény megtörténtét hitelt érdemlően bizonyítja.

Mit kell tartalmaznia a számviteli bizonylatnak bérbeadás esetében?

Mindenképpen tartalmaznia kell: 

  • sorszám
  • tárgy: ingatlan
  • tétel: havi díja
  • bérbeadó magánszemély (név, lakcím, adóazonosító),
  • bérbevevő (név, lakcím, adóazonosító)
  • összeg
  • hely és időpont adatok
  • aláírások mindkét fél részéről