Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Nyugta kötelező adattartalma

Mi a nyugta és milyen adatokat kell tartalmazni a nyugtának kötelezően?

Mi a nyugta?

ÁFA törvény szerint adózó a termékértékesítéséről és/vagy szolgáltatásnyújtásáról a vevője részére számla kibocsátásra kötelezett. Azonban mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól adóalany, ha a vevője az (adót is tartalmazó) végösszeget legkésőbb a teljesítés napján készpénzzel / készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel / pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, továbbá számla kibocsátását az eladótól nem kéri. Ebben az esetben az értékesítő köteles a termék beszerzője és/vagy szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni

Pénztárgéppel teljesített nyugta

Az 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet határozza meg, hogy mely tevékenységek esetében kell a nyugtaadási kötelezettséget pénztárgéppel / taxaméterrel teljesíteni. 

Nyugta kötelező adattartalma

A nyugtának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
• a nyugta kibocsátásának kelte;
• a nyugta sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
• a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint a neve és címe;
• a termék értékesítésének, a szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.
Ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor a kibocsátásának kelte helyett elegendő azt az időpontot, illetve időszakot feltüntetni, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető.

Hogyan állítsak ki nyugtát a billzone.eu rendszerben? 

A nyugta kiállítását megelőzően fontos, hogy elvégezd a szükséges Törzsadatok feltöltését.

Ilyen például, hogy hozz létre megfelelő fizetési módot, illetve bevételi pénztárbizonylati tömböt.

Ha ezzel megvagy, kétféleképpen tudsz nyugtát kiállítani rendszerünkben:

  • Nyugta kiállítása számla alapján
  • Nyugta kiállítható számla kiállítása nélkül
Ezen funkciók lépéseiről bővebben a következő blogcikkjeinkben olvashatsz:
Bevételi pénztárbizonylat kiállítása (nyugta funkció) Bevételi pénztárbizonylat (nyugta) kiállítása számla nélkül