Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Adószám felfüggesztése, törlése

Adószám törlése milyen esetekben történhet meg és mit kell tenni ilyen esetben? 

Adószám törlése

Abban az esetben, ha nem adózó kérvényezi cége adószámának törlését, akkor az adóhatóság az alábbi esetekben rendelhet el adószám kényszertörlést:
a) Az adózó székhelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az adózó a székhelyén nem található.
b) Az adózó részére postán kiküldött hivatalos adóhatósági irat két egymást követő alkalommal „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza, vagy adózó a székhelyén nem rendelkezik postaládával, így a hivatalos adóhatósági irat kézbesíthetetlen.
c) Adózó bejelentett székhelye nem valós cím.
d) Az adózó felszólítás ellenére sem jelentette be a NAV-hoz a törvényes képviselőjét; illetve, a bejelentett törvényes képviselő nem valós személy (fiktív) vagy nem rendelkezik szervezeti képviselővel. 
e) Az adózó felszólítás ellenére sem tesz eleget az ÁFA bevallási vagy havi járulékbevallási kötelezettségének, 365 napon belül.
f) Adószó nem teszi közzé a beszámolóját.
g) Az adóhatóság ismételt 60 napos üzletzárást vagy felfüggesztést rendel el. 

JÓ TUDNI: 
Ha az adózó közösségi adószámmal is rendelkezik, akkor az adószámmal együtt a közösségi adószám is törlésre kerül.

Felfüggesztés

Az adószám törléséről szóló határozat kézhezvétele után helyreállítható az elvárt törvényes állapot mindaddig, amíg a határozat véglegessé nem válik. Az adóhatóság 30 napos felfüggesztési határidőt szab meg az adószám végleges törlése előtt. 

JÓ TUDNI: 
Adóvisszaigénylés, túlfizetés nem kérhető felfüggesztés alatt

Cégbírósági törvényességi felügyelet

Amennyiben az adószám törléséről szóló határozat véglegessé vált, a NAV elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, és egyúttal kezdeményezi a cég megszűnt státuszának nyilvánítartásba vételét. Egyéni vállalkozók, illetve más adózók esetében a nyilvántartást vezető szervet (pl. Ügyvédi Kamarát) keresi meg az adóhatóság, és így kerül sor az adószám törlésére.

Mit tehetek?

Ha helyreállítható az elvárt törvényes állapot és azt adózó megteszi határidőn belül, azaz kikerült a kényszertörlés hatálya alól, akkor adózó kérheti az adószámának megállapítását nyomtatványon az adóhatóságtól. 

FONTOS: 
Mivel a NAV ebben az esetben a meglévő, de felfüggesztett adószámot állapítja meg újra adózó részére, így a cég nem minősül új adóalanynak. 

Számlázás

Ha az adóhatóság törli adózó adószámát, akkor adózó jogszerűen nem tud számlát kibocsátani és azt üzleti partnerei sem fogadhatják be azokat, mert a NAV fiktívnek minősíti az üzleti partnereivel létrejött gazdasági eseményt. 
Ennek megelőzése érdekében, számlabefogadás előtt ellenőrizzük le a számlakibocsátó adószámát. 

NAV adószám lekérdezők:  

http://www.apeh.hu/felfuggeszt/felfugg_adoszam

ÉS

http://www.apeh.hu/felfuggeszt/felfuggeszttorolt

Címkék:
adószám