Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Termékimport

Terméket szerzel be, importálsz harmadik országból? Összefoglaltuk a tudnivalókat. 

Harmadik ország

Harmadik országbeli minden olyan magánszemély és cég, amely nem valamely uniós ország állampolgára vagy székhellyel rendelkező cége. 

Termék import

Termékimportról beszélünk egy termék Közösség területére történő behozatalakor vagy egyéb módon történő bejuttatása esetében, amennyiben a termék még nincs szabad forgalomba helyezve (ÁFA tv. 24. §). 
Termékimport esetében nem számít az importáló adóalanyisága, azaz magánszemély-e vagy cég. Minden esetben termékimportnak minősül a termék harmadik országból történő behozatala, függetlenül a termék típusától és az importálótól. 

FONTOS: 
Ha a harmadik országban vásárolt termék nem kerül a Közösség területére, akkor nem keletkezik adókötelezettség. 

Adófizetési kötelezettség

  • Kis összegű beszerzések ÁFA-ja = 2021.07.01-jétől megszűnt a 22 EUR-ós áfamentes értékhatár, azaz értéktől függetlenül minden olyan termékre importáfa-t kell fizetni, amely harmadik országból érkezik.  
  • Vámeljárás = 150 EUR értékhatár felett minden áru vámköteles, az értékhatár alatt vámmentesség van érvényben. 151-999 EUR közötti értékhatárt elérő termék esetében a vámtarifa szerinti vámot kell megfizetni egy termékre, míg 1000 EUR felett a kereskedelmi vámszabályok szerint vámolják el a beszerzett árut. 
JÓ TUDNI: 
A 150 EUR alatti vámmentesség nem vonatkozik a jövedéki termékekre, például az alkoholtartalmú termékekre, dohánytermékekre, valamint a parfümökre és kölnivizekre. Ezekre a termékekre kereskedelmi vámtarifa alapján számított vámot kell fizetni.

A 2021.07.01-től érvényben lévő szabályok szerint háromféle vámeljárást különböztetünk meg: 

  1. A harmadik országbeli adóalany (eladó) bejelentkezik az IOSS rendszerbe és beszedi és egyúttal havonta rendezi is a tagországok felé a 150 EUR alatti import áfákat.
  2. Egyszerűsített vámeljárás azon postai vagy gyorspostai szolgáltatókon keresztül, akik halasztott vámfizetési engedéllyel rendelkeznek (egyúttal az importáfa-t ők havonta rendezik a magyar adóhatóság felé). 
  3. Vámeljárás során a vámhatóság szabja ki az adó mértékét és az importáló részére megküldött határozat alapján még a szállítás előtt be kell fizetni az importáfa-t. 
FONTOS:
A vámkezelési eljárás ingyenes, azonban valamennyi szolgáltató felszámít vámeljárási díjakat, ilyen költségekkel számolni kell.

Mi a különbség a termékimport és a közösségi beszerzés között:

  • beszerzési ország különbsége = termékimport esetében a termék harmadik országból kerül belföldre, míg a közösségi beszerzés esetében egy másik Közösségi tagállamból.
  • Adóalanyiság különbsége = termékimport esetében nem számít az importáló adóalanyisága, azaz magánszemély-e vagy cég. Közösségen belüli beszerzés esetében az eladó minden esetben csak közösségi adóalany lehet.
  • Termék típusának különbsége = Minden esetben termékimportnak minősül a termék harmadik országból történő behozatala, függetlenül a termék típusától, míg a Közösségen belül beszerzett termék esetében számos mentességet állapít meg az ÁFA tv.
  • Ingyenes szerzés különbsége = termékimport esetében az ingyenes szerzés is importnak minősül, míg a Közösségen belüli ingyenes beszerzés esetében nem keletkezik adókötelezettség, hogyha a termék beszerzése ingyenesen történt meg egy másik Közösségi tagállam adóalanyától.
  • Tulajdonosváltás nélküli beszerzés különbsége = termékimportnak minősül az is, hogyha tulajdonosváltás nélkül kerül egy termék belföldi behozatalra. Közösségen belüli termékbeszerzés esetében szükséges a termékértékesítés (kivétel a saját termék mozgatása). 
TIPP
A billzone.eu online számlázó rendszerben az alábbi ÁFA kulcsot használd, hogyha termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása esetében a tevékenységed adómenetes: 
E-AAB1 / (IMP) - Mentes az adó alól a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása az ÁFA tv. 93.§. (2) szerint.

Címkék:
ÁFA