Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Felvásárlási okirat

Mi az a felvásárlási okirat? Milyen tudnivalók kapcsolódnak hozzá?

Mi az a felvásárlási okirat?

A mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanytól a 
saját előállítású, feldolgozású terméket vásárló, szolgáltatást igénybevevő, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyt felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettség terheli.

Számlaadási kötelezettség alóli mentesség

A felvásárlási okirat kiállításával a mezőgazdasági tevékenységet végző, különleges jogállású adóalany mentesül a számlaadási kötelezettség alól.

A felvásárlási okirat kötelező adattartalma

  • a felvásárlási okirat kibocsátásának kelte;
  • a felvásárlási okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
  • a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének neve, címe és adószáma;
  • az értékesített termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az Áfa tv-ben alkalmazott vámtarifaszám, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;
  • a teljesítés időpontja, ha az eltér a felvásárlási okirat kibocsátásának keltétől;
  • a kompenzációs felár alapja, továbbá az értékesített termék kompenzációs felár nélküli egységára, illetőleg a nyújtott szolgáltatás kompenzációs felár nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
  • az alkalmazott kompenzációs felár mértéke;
  • a kompenzációs felár összege;
  • a termék értékesítőjének, a szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének aláírása.
JÓ TUDNI: 
A felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettséget kizárólag a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője teljesítheti; az ilyen ügyletről gyűjtőbizonylat vagy egyszerűsített adattartalmú felvásárlási okirat nem bocsátható ki.

Forrás: 
http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz