Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Mikro-, közép- és kisvállalkozás fogalma

Mit nevezünk mikróvállalkozásnak? Meddig beszélünk kisvállalkozásról és mikortól középvállalkozásról? Milyen feltételeknek kell teljesülnie egyes esetekben?

Hol kerül meghatározásra a mikró-kis-középvállalkozások pontos fogalma?

A 2004. évi XXXIV. törvény - A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 3. paragrafusa szól A kis- és középvállalkozások meghatározásáról.

Kis- és középvállalkozásnak, azaz KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelyben

  • az összes foglalkoztatottak létszáma 250 főnél kevesebb, és
  • éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege maximum 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Kisvállalkozás

a) az összes foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Mikro vállalkozás

a) az összes foglalkoztatottak létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Középvállalkozás

a) az összes foglalkoztatottak létszáma 50 -249 fő, és

b) éves nettó árbevétele több, mint 10 millió euró, de nem több mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg vagy mérlegfőösszege több, mint 10 millió euró, de nem több, mint 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

FONTOS: 
Ahhoz, hogy egy vállalkozás a jogszabályi elvárások alapján mikró-, kis- vagy középvállalkozásnak minősüljön, ahhoz a foglalkoztatottak létszámára vonatkozó feltételnek MINDIG teljesülnie kell, míg az éves nettó árbevételre és a mérlegfőösszegre előírt elvárásokból elegendő az egyiknek teljesülnie. 

A vállalakozási méret besorolásnál továbbá nemcsak az adott vállalkozás adatait kell figyelembe venni, hanem minden kapcsolódó vállalkozásét és partnervállalkozásét is.

JÓ TUDNI: 
A mikrovállalkozások a kisvállalkozásoknál kisebb méretűek, ha tehát egy jogszabály vagy pályázati kiírás kisvállalkozást említ, akkor azalatt a mikrovállalkozást is érteni kell.

Forrás: 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400034.tv
https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/nezzen-utana/inf_fuz/2022

Címkék:
adószám