Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Követeléskezelés

A követeléskezelés a kintlévőségek behajtását jelenti. A behajtás több lépcsőben történhet, illetve végezheti maga a követeléssel érintett vagy külső Követeléskezelő Szolgáltató. 

Hogyan hajthatja be más a követelésemet?

Engedményezés útján lehetőség van arra, hogy harmadik fél hajtsa be az Engedményező kintlévőségét. Az engedményezés egy megállapodás, amelyben az adott követelést átadja jogosult egy új jogosult részére. 
* Engedményező = akié eredetileg a kintlévőség
* Engedményes = aki átruházással átveszi a kintlévőséget Engedményezőtől

Hogyan lehet átadni a követelést?

Hatályos jogszabály nem rendelkezik arról, hogy milyen formában kell az engedményezést megtenni, tehát lehet írásban, de akár szóban vagy ráutaló magatartással is megtörténhet a követelés átruházása. 

FONTOS: az adóst értesíteni kell az engedményezés tényéről, ezért ehhez a legtöbb esetben szükséges valamilyen írásos igazolás. Továbbá az átruházott követelésnek minden esetben beazonosíthatónak kell lennie. 

Kell-e az adós hozzájárulása a követelés átruházásához?

A követelés átruházásához az adós hozzájárulása nem szükséges, azonban értesítési kötelezettség minden esetben keletkezik. 
Az értesítésnek tartalmaznia kell: 
* engedményező megjelölését
* engedményes megjelölését
* követelés pontos beazonosítását 
* követelés határidejét

Engedményezés esetében kinek teljesít az adós?

Az adós értesítésekor a teljesítési utasításnak tartalmaznia kell egyértelműen azt, hogy az adósnak hogyan és kinek kell teljesítenie a vele szemben megfogalmazott követelést. 

TIPP
Ahhoz, hogy az Engedményezés és a Teljesítési utasítás megfelelően legyen dokumentálva, minden adatot tartalmazzon, érdemes szakemberhez vagy Követeléskezelési Szolgáltatóhoz fordulni. 

A követeléskezelési folyamat több lépésből áll, amelyek segítenek a vállalkozásoknak hatékonyan kezelni és rendezni a kintlévőségeket.

JÓ TUDNI
A billzone.eu rendszerben indított követeléskezelés funkciót a payee. külső Követeléskezelő Szolgáltató nyújtja.