Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Nyugtaadás karácsonyi vásárokon

Karácsonykor gyakoriak a kitelepült standok vagy alkalmi rendezvények, vásárok, ahol a kereskedők vagy vendéglátósok termékértékesítéskor vagy szolgáltatás nyújtásakor nyugtaadásra kötelezettek. Mit kell erről tudni?


Helyileg hol kötelező a nyugtaadás? 

A nyugtaadást pénztárgéppel teljesíteni kötelezett adóalanyoknak nemcsak az üzletben, hanem a szolgáltatóhelyen, azaz adott esetben egy kitelepült karácsonyi vásárban történő értékesítés vagy szolgáltatás nyújtása során is kötelesek  pénztárgéppel teljesíteni a nyugtaadási kötelezettségüket a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt TEÁOR számok alá tartozó tevékenységet végzőknek. 

Alkalmi vásár 

Az ünnepekhez kapcsolódó alkalmomszerű vásárokról A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet rendelkezik, amely 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint alkalomszerű lehet, legfeljebb 20, indokolt esetben 30 napig tarthat. 

Milyen TEÁOR szám alá tartozó tevékenységre vonatkozik? 

* TEÁOR ’08 47.8 Piaci kiskereskedelem alágazatába tartozik, függetlenül attól, hogy ott milyen elárusító helyen értékesítik a termékeket

* TEÁOR ’08 56.1 Ételek értékesítése

* TEÁOR ’08 56.3 Italszolgáltatás szakágazatba tartozók

JÓ TUDNI: 

A vásárokon, fesztiválokon, alkalmi rendezvényeken folytatott vendéglátó tevékenységet illetően a gépi nyugtaadás alól csak a mozgó vendéglátás esetében lehet mentesülni, mivel a pénztárgépes rendelet erre vonatkozó mellékletében említett TEÁOR ’08. 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási tevékenység köréből kiemeli kivételként a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Mozgó vendéglátás

A mozgó vendéglátás fontos feltétele a besorolás szempontjából, hogy a „vendéglátó egység” változtatja a helyét, tehát nem tartózkodik huzamos ideig egy helyben, nem biztosít ülőhelyet, nincs felszolgálás. 

Pl.: Mozgó vendéglátásnak tekinthető a rendezvény területén folyamatos mozgásban lévő fagylaltos kocsi, hot-dogos kocsi, italokat árusító kocsi, mozgó perecárus. 

Nem tekinthető mozgó vendéglátásnak az alkalmi rendezvényekre, vásárokra, falunapokra kitelepülő vendéglátó egységek értékesítése, amennyiben azok a rendezvényen nem változtatják a helyüket, egy meghatározott (bérelt) helyen tartózkodnak. Ezek szolgáltatása nem mozgó vendéglátó szolgáltatás, ezért pénztárgép használatra kötelezettek a karácsonyi vásárokon is.  

FONTOS: 

Ha a hotdogárus vagy kürtöskalácsárus mozgásra képes lakókocsiban árul, de folyamatosan egy helyben tartózkodik, akkor NEM minősül mozgóárusnak. 

Állandó üzletből vásárra menni

Azok a termékértékesítők vagy szolgáltatást nyújtók, akik állandó üzletükben folytatott tevékenységük mellett települnek ki a karácsonyi vásárra, azoknak a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatását nem kell bejelenteniük, amíg a kitelepülés csak alkalomszerű. Az alkalmi kitelepülés – annak átmeneti, ideiglenes jellege miatt – nem tekinthető állandó üzemeltetési helynek, ezért az oda történő átmozgatás miatt bejelentési kötelezettség nem merül fel.

JÓ TUDNI: 

Abban az esetben, ha a pénztárgépet üzemeltető árus az online pénztárgépét kizárólag alkalmi rendezvényeken, pl. karácsonyi vásáron kívánja használni, az üzembe helyezéshez szükséges regisztrációs kód igénylése során be kell jelölni, hogy állandó üzemeltetési hellyel rendelkezik, melynek címeként a székhelycímet kell feltüntetni. 

Forrás: https://nav.gov.hu/ado/afa/Nyugtaadas_vasarokon_20170801