Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Számlázási változások: 2023

Milyen adók változnak a 2023-as évben, amelyek értintik a számlázást?

Fordított adózás:

 • 2023.01.01-jétől kötelezően a fordított adózás körébe tartozik minden olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka, amely hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására és egyéb megváltoztatására irányul.
 • 2026.12.31-ig fordított adózás körébe tartozóan lehet üvegházhatású gáz kibocsátására alkalmas forgalomképes vagyoni értékű jogot koncesszióban átruházni.
 • 2026.12.31-ig fordított adózás körébe tartozóan lehet a jogszabályban meghatározott VTSZ számú gabonákat, vas-és acélipari termékeket értékesíteni. 

Az új lakóingatlanok 5%-os ÁFA kulcsa:

 • 2023.01.01-jétől új lakóingatlannak minősül az a lakás vagy ház, amely első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg.
 • 2023.01.01-jétől új lakóingatlannak minősül az a lakás vagy ház, amelynek ugyan az első rendeletésszerű használatbavétele már megtörtént, de a használatbavételi engedély véglegessé válása és az értékesítés között még nem telt el két év. 
 • a 150 m2-t vagy 300 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű, félkész vagy új lakások értékesítése esetében az 5 %-os ÁFA kulcs alkalmazható a 2025. január 1-je előtt létrejött értékesítések esetében.
 • a kedvezményes ÁFA kulcs megmarad 2024. december 31-ig.
 • ha az építési engedély véglegesítése megtörténik 2024.12.31-ig, akkor 2028.12.31-ig érvényesíthető a kedvezményes ÁFA kulcs.

Alanyi adómentes keret:

Nem számolódnak bele az alanyi adómentesség keretébe az alábbi ügyletek:

 • távértékesítés 
 • online szolgáltatás
 • új ingatlan értékesítése
 • új közlekedési eszköz értékesítése
 • tárgyi adómentes tevékenységek bizonyos köre

Forintban feltüntetett adó a számlán:

Deviza számla esetében csak akkor kell forintban feltüntetni az áthárított adó összegét a számlán, hogyha a termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak a teljesítési helye belföldi, így az belföldi ÁFA fizetési kötelezettséggel jár. 

Már eddig is felmerült az igény arra, hogyha a számlakibocsátó az egyablakos rendszert (OSS) használja, akkor másik tagállambeli vevője részére kiállított számlán, amelyen az ottani ÁFA-t kell felszámítani, ne kerüljön rá az adó forintban. A billzone.eu rendszer erre nyújt megoldást a Rejtett árfolyamdoboz számlasablon kiválasztásának lehetőségével.