Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Kiterjesztett gyártói felelősségi díj számlázása

Mit kell tudni az EPR díj számlázásáról?

Hogyan módosul a Környezetvédelmi Termékdíj számlázása 2023.07.01-jétől?

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerről röviden

Az EPR rendszer célja a hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasznosítás ösztönzése és az erőforrások hatékonyabb felhasználása. A rendszer szerint a termelőknek és forgalmazóknak meg kell teremteniük a szükséges infrastruktúrát és folyamatokat a saját termékeik hulladékainak kezeléséhez. Ez magában foglalja a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, újrafelhasználás és a megfelelő hulladékkezelési létesítmények biztosítását.

Az 80/2023. (III. 14.) Kormányrendelet alapján a gyártók és forgalmazók felelőssége kiterjesztésre kerül, így a termékek életciklusa végén keletkező hulladékok újrahasznosítása és megfelelő kezelése is a felelősségük alá tartozik mostantól. Ez a lépés nagy előrelépést jelent a hulladékkezelés és az erőforrások hatékonyabb felhasználása terén. A rendelet célja a Kiterjesztett Gyártói Felelősségi Rendszer (EPR) működésének részletes szabályozása, amely a termelők és forgalmazók felelősségét hivatott szabályozni a termékek életciklusa során keletkező hulladékok kezelésében.

Kiterjesztett gyártói felelősség bevezetésének célja

A gyártóknak és forgalmazóknak fontos szerepük van a Kiterjesztett Gyártói Felelősségi Rendszerben. Az új rendelet bevezeti többek között a számlázással kapcsolatos feladatokat, amelyek biztosítják a termékekkel kapcsolatos információk átláthatóságát és az eredményes hulladékkezelést. Ezáltal a fogyasztók is jobban tájékozódhatnak a termékek környezeti hatásáról, és segítenek abban, hogy hatékonyabbá váljon az erőforrások felhasználása és a fenntarthatóság.

A rendelet továbbá előírja, hogy a gyártók és forgalmazók felelősek az újrahasznosítás és hulladékkezelés költségeinek finanszírozásában is. Ennek érdekében hozzájárulást kell fizetniük a EPR rendszer működéséhez (EPR díj), amely az újrahasznosítási és hulladékkezelési tevékenységeket támogatja.

Mi változott?

Az EPR rendszer egyik jelentős változása, miszerint a:
* tárgyi kötelezett = a csomagolás,
* alanyi kötelezett = a csomagolást létrehozó vállalkozás.

FONTOS
Az EPR bevezetése nem helyezi hatályon kívül a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt. A környezetvédelmi termékdíjról szóló jogszabály és a Kiterjesztett Gyártói Felelősségi Rendszert magába foglaló törvény különálló jogszabályok.

Termékdíj ezentúl

A Környezetvédelmi termékdíj esetében a törvénymódosítás előírásaiban a számlán kötelezően megjelenő termékdíj záradékokra vonatkozóan nem változott az előírás

Kiterjesztett gyártói felelősségi díj számítása

Az EPR díj feltüntetése a számlán a környezetvédelmi termékdíjhoz hasonlóan működik. Amennyiben a belföldi vevő részére az EPR díj számlázásra kerül, érdemes a termék eladási árától elkülönítve feltüntetni az EPR díjat az alábbi esetek alapján: 

  1. Az EPR díj a számlán tételesen vagy ennek hiányában konkrétan a számla tételeire hivatkozva kerül megjelenítésre. A záradékszöveg tételesen vagy összesítve kerül megjelenítésre. 
  2.  Általános esetben a számlán a kormányrendeletben meghatározott alábbi fix záradékszöveget kell feltüntetni: “A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.”
  3. Ha a vevő kéri, akkor az alábbi záradékszöveg szerepeltethető a számlán: “A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került."

EPR díj összegével csökkentett termékdíj

2023. július 1-jétől a befizetendő termékdíj mértéke a kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértékével, de legfeljebb nulla értékig csökkentett összegben kerül meghatározásra.

Termékdíj és EPR díj bevallása

A környezetvédelmi termékdíjat a NAV részére kell teljesíteni, míg az EPR díjfizetési kötelezettséget a MOL részére kell teljesíteni. Ezzel párhuzamosan kétféle bevallást kell elkészíteni és beadni az adóhatóság és a koncessziós társaság (MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) részére. 

Hogyan jelenjen meg a számlán az EPR díj? 

Az EPR díjat úgy kell a számlán tételesen megjeleníteni, hogy az áru tömegét a jogszabályban előírásra kerülő díj mértékével megszorozzuk és az így kapott összeg kerül feltüntetésre. Javasolt a számlán továbbá a körforgásos termékeknek a körforgásos kódszámaik (KF) megjelentetése is, amely ugyan nem jogszabályi előírás, viszont pontosítja a szövegezést.
Például: „HU111111 - A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” 

FONTOS
A környezetvédelmi termékdíjaknál korábban már ismert HKT (hulladék) kódok megszűnnek és helyette az EPR díjakat azonosító 8 karakter hosszú KF kód használata szükséges.

Körforgásos termékek listája:

1.1. csomagolások: a csomagolási kormányrendelet hatálya alá tartozó csomagolás;

1.2. egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek közül az alábbiak:

1.2.1. ételtároló edények, azaz ételtartók, például dobozok tetővel vagy anélkül, amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, amelyek:

a) azonnal fogyaszthatók helyben vagy elvitelre,

b) fogyasztása általában az edényből történik, valamint

c) készételként fogyaszthatók, azaz további elkészítést, például főzést, forralást vagy melegítést nem igényelnek,

beleértve például a gyorsételekhez vagy egyéb készételekhez használt ételtároló edényeket, kivéve az italtárolókat, tányérokat és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó csomagolásokat;

1.2.2. flexibilis anyagból készült zacskók vagy csomagolások olyan élelmiszerek tárolására, amelyeket a zacskóból vagy csomagolásból készételként történő azonnali fogyasztásra szánnak;

1.2.3. legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók, vagyis folyadék tárolására használatos tárolók, például italpalackok, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is, valamint a kompozit italcsomagolás, beleértve a kupakokat és a fedeleket is, kivéve azokat az üveg vagy fém italtárolókat, amelyeknek a kupakja vagy a fedele műanyagból készült;

1.2.4. italtartó poharak, beleértve azok tetejét és fedelét;

1.2.5. könnyű műanyag hordtasakok a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 1c. pontjában meghatározottak szerint;

1.2.6. nedves törlőkendők, azaz előre megnedvesített kozmetikai és háztartási törlőkendők;

1.2.7. léggömbök, kivéve az ipari vagy más foglalkozásszerű felhasználásra szánt ballonokat, valamint a fogyasztók számára nem értékesített alkalmazásokat;

1.2.8. dohánytermékek szűrővel, valamint azok a szűrők, amelyeket a dohánytermékekkel történő együttes használathoz hoznak forgalomba;

1.2.9. halászeszközök;

1.3. elektromos és elektronikus berendezések: az elektromos berendezések kormányrendelet hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus berendezés;

1.4. elemek és akkumulátorok: az elem és akkumulátor kormányrendelet hatálya alá tartozó elem és akkumulátor;

1.5. gépjárművek: a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó gépjármű;

1.6. gumiabroncs:

1.6.1. 4011 vámtarifaszám: új, gumi légabroncs;

1.6.2. 4012 vámtarifaszám: újrafutózott vagy használt gumi légabroncs, a tömör vagy kisnyomású gumiabroncs értendő, a gumiabroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag kivételével;

1.7. irodai papír:

1.7.1. ex. 4802 vámtarifaszám: nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton a végfelhasználó számára kiszerelve,

kivéve: nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír, kézi merítésű papír;

1.7.2. ex. 4809 vámtarifaszám: kartonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is) tekercsben vagy ívben;

1.7.3. ex. 4810 vámtarifaszám: papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó számára kiszerelve;

1.7.4. ex. 4811 vámtarifaszám: papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy 4810 vtsz. alá tartozók kivételével;

1.7.5. ex. 4816 vámtarifaszám: karbonpapír, önmásolópapír és más másoló- vagy átírópapír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír dobozba kiszerelve is;

1.7.6. 4819 60 vámtarifaszám és HR alszám: iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra;

1.7.7. ex. 4820 vámtarifaszám: regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból

kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket, az üzleti könyv, a megrendelőkönyv, az orvosi vénytömb, az iskolai füzet és a könyvborító;

1.8. reklámhordozó papír:

1.8.1. ex. 48. Árucsoport: papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk;

1.8.2. ex. 49. Árucsoport: könyvek, újságok, képek és más nyomdaipari termékek;

1.9. sütőolaj és -zsír:

1.9.1. 1507 90 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.2. 1509 40 00 vámtarifaszám HR és KN alszám: más szűz olívaolaj;

1.9.3. 1511 90 99 vámtarifaszám HR és KN alszám: más pálmaolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva;

1.9.4. ex. 1512 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói (kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra);

1.9.5. ex. 1514 19 90 vámtarifaszám HR és KN alszám: más olajrepce-, repce- vagy mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva (kivéve: műszaki vagy ipari felhasználásra);

1.10. textiltermékek:

1.10.1. 4203 ruházati árucikkek és ruházati tartozékok természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.2. 4205 vámtarifaszám: más árucikk természetes vagy mesterséges bőrből;

1.10.3. 4304 vámtarifaszám: műszőrme és ebből készült áru;

1.10.4. 57. Árucsoport: szőnyegek és más textil padlóborítók;

1.10.5. 61. Árucsoport: kötött vagy hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok;

1.10.6. 62. Árucsoport: ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötöttek vagy hurkoltak kivételével;

1.10.7. 6301 vámtarifaszám: takaró és útitakaró;

1.10.8. 6302 vámtarifaszám: ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília;

1.10.9. 6303 vámtarifaszám: függöny (beleértve a drapériát is) és belső vászonroló, ágyfüggöny;

1.10.10. 6304 vámtarifaszám: más lakástextília, a 9404 vámtarifaszám alá tartozók kivételével;

1.10.11. ex. 64. Árucsoport: lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru (kivéve: lábbelirész);

1.11. bútorok fából:

1.11.1. 9401 41 00 vámtarifaszám, HR és KN alszám: ággyá átalakítható ülőbútor, a kerti ülőbútor vagy kempingfelszerelés kivételével;

1.11.2. 9401 61 vámtarifaszám és HR alszám: más favázas ülőbútor;

1.11.3. 9401 69 vámtarifaszám és HR alszám: más kárpitozatlan favázas ülőbútor;

1.11.4. 9403 30 vámtarifaszám és HR alszám: hivatali fabútor;

1.11.5. 9403 40 vámtarifaszám és HR alszám: fa konyhabútor;

1.11.6. 9403 50 vámtarifaszám és HR alszám: fa hálószobabútor;

1.11.7. 9403 60 vámtarifaszám és HR alszám: más fabútor.

Az „ex” jelzéssel ellátott vámtarifaszámok alá tartozó termékek közül azok a körforgásos termékek, amelyek az 1. pont alatt meghatározott tárgyi hatály alá tartoznak, ide nem értve a megnevezésben kivételként megnevezett termékeket.

Gyártói nyilatkozattétel:

Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre szállítja. Ebben az esetben az alábbi záradékszöveget kell a számlán feltüntetni: 
“A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre. Nyilatkozat iktatási száma: XXXXX.”

Hová kerül a záradékszöveg a számlán?

A billzone.eu rendszerben az EPR záradékok termék megjegyzésként állíthatóak be. A számlákon az alábbi képen látható módon jelennek meg:

Címkék:
termékdíj