Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) érintettek köre

Kik érintettek az EPR rendszerben?

Mi az a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer?

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR - Extended Producer Responsibility) egy olyan fenntarthatósági megközelítés, amely a termelők és forgalmazók felelősségét terjeszti ki a termékek életciklusának végére, ideértve a hulladékkezelést és újrahasznosítást is. Az EPR rendszerben a gyártók és forgalmazók vállalják, hogy felelősséget vállalnak a termékek hulladékának kezeléséért és a környezeti hatások csökkentéséért.

Az EPR rendszer célja a hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasznosítás ösztönzése és az erőforrások hatékonyabb felhasználása. A rendszer szerint a termelőknek és forgalmazóknak meg kell teremteniük a szükséges infrastruktúrát és folyamatokat a termékek hulladékainak kezeléséhez. Ez magában foglalja a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, újrafelhasználás és a megfelelő hulladékkezelési létesítmények biztosítását.

Az EPR rendszer szereplői

Az EPR (Extended Producer Responsibility) rendszerben több érintett van, akiknek szerepet kell vállalniuk a termékek életciklusának végére vonatkozó hulladékkezelésben. 

* Gyártók és forgalmazók: A termékeket gyártó és forgalmazó vállalatok elsődlegesen felelősek a termékek életciklusának végén keletkező hulladékkezelésért. Az EPR rendszerben ezek a vállalatok hozzájárulnak a hulladékkezelés és újrahasznosítás költségeihez, valamint biztosítják a megfelelő hulladékgyűjtési és újrahasznosítási infrastruktúrát.

* Fogyasztók: A fogyasztók is fontos szereplők az EPR rendszerben, mivel ők a termékek végfelhasználói. A fogyasztóknak felelősséget kell vállalniuk a termékek megfelelő kezeléséért és a hulladék megfelelő gyűjtéséért. A környezettudatos vásárlási döntések, a helyes hulladékkezelési gyakorlatok és az újrahasznosítás támogatása mind hozzájárulnak az EPR rendszer sikeréhez.

* Hulladékkezelő vállalatok: Az EPR rendszerben a hulladékkezelő vállalatok kulcsszerepet játszanak a termékek életciklusának végén keletkező hulladékok kezelésében. Ezek a vállalatok felelősek a hulladékgyűjtés, a hulladék feldolgozása, újrahasznosítása és biztonságos elhelyezése terén.

* Kormányzati szervek: A kormányzati szervek fontos szerepet játszanak az EPR rendszer kialakításában és működtetésében. Ők hozzák létre a jogi keretrendszert, amely meghatározza az EPR követelményeit, és felügyelik az EPR rendszer megfelelő működését. Emellett támogatást nyújtanak az EPR-rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez.

* Civil szervezetek és non-profit szervezetek: A civil szervezetek és non-profit szervezetek aktív szerepet játszanak az EPR rendszer promotálásában és a fenntartható fogyasztási szokások támogatásában. Ezek a szervezetek gyakran felvilágosító kampányokat szerveznek, tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak a hulladékkezelésről és az újrahasznosításról, és nyomást gyakorolnak a vállalatokra és a kormányzati szervekre a fenntartható gyakorlatok előmozdítása érdekében.

Az érintettek köre

A 80/2023. (III. 14.) Kormányrendeletben meghatározott úgynevezett körforgásos termékek esetében a Magyarországon először forgalomba hozókra vonatkozik a Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer. Ezek a körforgásos termékek EPR díj kötelesek, mivel az országban képződik majd hulladék utánuk a későbbiekben.

Körforgásos termékek listája:
1.1.      csomagolások
1.2.      egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek
1.3.      elektromos és elektronikus berendezések
1.4.      elemek és akkumulátorok:
1.5.      gépjárművek
1.6.      gumiabroncs
1.7.      irodai papír
1.8.      reklámhordozó papír
1.9.      sütőolaj és –zsír
1.10.    textiltermékek
1.11.    bútorok fából

JÓ TUDNI: 
A környezetvédelmi termékdíjhoz képest újdonság, hogy a textil, a fabútorok és a sütőolaj/sütőzsír gyártóira és első forgalomba hozóira is vonatkozik a kiterjesztett gyártói felelősség. 

Kikre nem vonatkozik?


Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre szállítja. Ebben az esetben az alábbi Gyártói nyilatkozattétel szerinti záradékszöveget kell a számlán feltüntetni: 
“A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre. Nyilatkozat iktatási száma: XXXXX.”

Címkék:
termékdíj