Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

NAV Online Számla- Kötelező valósidejű adatszolgáltatás az adóhatóság részére

A billzone.eu online számlázó a hatályos jogszabályi elvárásoknak megfelelően tartalmazza a NAV Online Számla adatszolgáltatás funkciót, amely használata során a hatályos jogszabályi előírások alapján elvárt formátumban továbbítja a számlaadatokat az adóhatóság részére.

Mi az a NAV Online Számla adatszolgáltatás?

A NAV Online Számla adatszolgáltatási kötelezettség lényege az, hogy az adóalanyoknak elektronikus formában kell adatokat szolgáltatniuk a kiállított számlákról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére. Az adatszolgáltatás a számlázási folyamatok automatizálását és a számlaadatok valós idejű nyomon követését teszi lehetővé, ami segít a NAV-nak hatékonyabb adóellenőrzést végezni és az adóelkerülést megakadályozni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség részletes szabályozása megtalálható a vonatkozó jogszabályokban és az NAV hivatalos honlapján, amelyeket az érintetteknek alaposan meg kell vizsgálniuk és betartaniuk. A valósidejű adatszolgáltatás a NAV által közreadott xml formátumban történik. 

Kikre vonatkozik az adatszolgáltatás?

Az adatszolgáltatás kötelezettsége a gazdasági tevékenységet folytató valamennyi adóalanyra vonatkozik, beleértve a vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat és más szervezeteket is. A számlaadatok online történő adattovábbításához az adóalanynak rendelkeznie kell egy számlázó programmal vagy számlázó rendszerrel.

Milyen kötelezetséggel jár?

Az adatszolgáltatás kötelező érvényű, minden számlázó programnak rendelkeznie kell a funkcióval. Továbbá az adatszolgáltatásnak a számlakiállítást követően azonnal meg kell történnie, azaz valósidejű. A NAV által elvárt formátumban (xml)-ben kell megtörténnie. 

 

Milyen számlákról kell adatot szolgáltatni?

2021-es NAV 3.0 adatszolgáltatással a magánszemélyek részére kiállított számlákról is adatot kell szolgáltatni. 
A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség minden belföldi vállalkozást érint és minden magyar adóalany (cég, egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély, adószámmal nem rendelkező jogi személy) részére kiállított számláról adatot kell szolgáltatni a NAV felé a számla értékétől és a teljesítési helytől függetlenül. 
Kivételt képeznek a MOSS számlák. 

Azok az adóalanyok, akik nem kizárólag belföldön végeznek gazdasági tevékenységet, a belföldi áfaalanyként (belföldi adószámuk alatt) végzett tevékenységük tekintetében kötelesek számlaadat-szolgáltatást teljesíteni. Így a kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is.

Továbbá tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség az adóalanyt személyében terheli, az adatszolgáltatási kötelezettséget akkor is az adóalanynak kell teljesíteni, ha a számlát az Áfa tv. 161. §-a alapján a nevében és képviseletében eljáró személy állítja vagy bocsátja ki. Meghatalmazotti számlakiállítás/számlakibocsátás esetén az adóalany meghatalmazottja az adóalany nevében kibocsátott számláról az adatszolgáltatást teljesítheti azonban az őt megbízó adóalany nevében.

Mit nyújt a billzone.eu?

A billzone.eu számlázó rendelkezik a NAV Online Számla adatszolgáltatás funkcióval, a NAV által elvárt formátumban továbbítja a számlaadatokat az adóhatóság részére.

Miért jó választás a billzone.eu?
* A számlázóprogramból a számlaadatok azonnal adatszolgáltatásra kerülnek
* Törvényi szabályozások naprakész és folyamatos követése, változások implementálása
* Valósidejű adatszolgáltatás a NAV részére
* Statisztikák és jegyzőkönyv a NAV jelentésről

Címkék:
NAV online számla