Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

A Körforgásos (KF) kódok szerepe és használata a számlázásban

Mik azok a KF kódok? Hogyan kell szerepeltetni a számlán?

Mik azok a KF kódok?

A körforgásos termékek azonosítására a KF kódok szolgálnak.
A környezetvédelmi termékdíjhoz tartozóan a KT kód (környezetvédelmi termékkód) és CsK kód (csomagolószer-katalógus kódok) mellett kerültek bevezetésre KF kódok, mint különálló kódok.

A Körforgásos termék kódok használata hasznos az EPR díj rendszerében is. A KF kódok lehetővé teszik a termékek pontos azonosítását és nyomonkövetését a termelési és szállítási folyamatok során. Ez segíti a cégeket abban, hogy pontosan meghatározzák a termékek mennyiségét és típusát, ami fontos információ lehet az EPR díjak meghatározásához. Ezenkívül a KF kódok segíthetnek a termékek újrafelhasználhatóságának vagy újrahasznosításának követésében is, amely szintén összefüggésbe hozható az EPR díjjal.

Hogyan épül fel az KF kód?

A KF kód 8 számjegyből épül fel, amelynek elemeit az EPR rendelet határozza meg.
Az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséget a KF kódok szerint kell teljesíteni. A számlán az EPR díj a KF kód alapján kerül meghatározásra. 

A nyolcjegyű KF kód felépítése a következő:

Karakter

Kód jelentése

KF kód 1. és 2. karakter

Termékáramot vagy az abból képződött hulladékot jelölő kód

KF kód 3. és 4. karakter

Anyagáram kód

KF kód 5. és 6. karakter

Csoport kód (csomagolás típusa: pl. fogyasztói, szállítási, gyűjtő)

KF kód 7. karakter

Kötelezettséget jelölő kód (termék esetén kötelezettséget teljesítési módot jelölő kód, hulladék esetén hulladékkezelési módot jelölő kód)

KF kód 

Származáskód (pl. belföld, külföld)

Például: 
* termékáram = csomagolás 1.1
* anyagáram = műanyag, PET 01
* csoportkód = gyűjtő 10
* kötelezettséget jelölő kód = kollektív teljesítés 1
* származást jelölő kód = belföldi 1

A KF kódot az adott termékről szóló számlán, vagy számla hiányában, bizonylaton is szerepeltetni kell, a díjtétellel, összegével és számlazáradékkal együtt.

Hogyan szerepeljen a számlán?

* Kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése esetén

a) eladót terhelő gyártói felelősségi díj megfizetése esetén
A számlán az EPR díj a KF kód alapján kerül meghatározásra. A KF kód szerepeltetését a számlán nem írja elő ugyan jogszabály, azonban minden esetben pontosítja a szövegezést.  
Például: „HU111111 - A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” 


b) vevőt terhelő gyártói felelősségi díj megfizetése esetén
Ha a vevő kéri, akkor az alábbi záradékszöveg szerepeltethető a számlán: “A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került." 
Ebben az esetben a KF kód szerepeltetése pontosítja az adott körforgásos termék típusát, amelyre a gyártói nyilatkozattétel vonatkozik. 


 

* Gyártói nyilatkozattétel:


Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre szállítja. Ebben az esetben az alábbi záradékszöveget kell a számlán feltüntetni: 
“A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre. Nyilatkozat iktatási száma: XXXXX.” Ilyen esetben a KF kód szerepeltetése pontosítja az adott körforgásos termék típusát, amelyre a gyártói nyilatkozattétel vonatkozik. 


FONTOS: Nem szabályos az, ha csak a számla végén található az EPR díj összesítése vagy záradékszöveg  kerül feltüntetésre, mivel ilyenkor nem valósul meg a számla tételeire történő konkrét hivatkozás!

Billzone.eu EPR záradékok

A billzone.eu rendszerben az EPR záradékok tétel megjegyzésként állíthatóak be.

1. Eladót terhelő EPR díj: [kf_kod] (KF kód) - A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

2. Gyártói nyilatkozattétel: A kiterjesztett gyártói felelősségi díj a vevő nyilatkozata alapján nem került megfizetésre. Nyilatkozat iktatási száma: [iktatasi_szam]

3. Tételenkénti EPR díj adatok: [kf_kod] (KF kód) - EPR díj összege: [dij_osszeg]

4. Vevőt terhelő EPR díj: A kiterjesztett gyártói felelősségi díj

Címkék:
termékdíj