Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

MOHU önszámlázás tudnivalók

2023. július 1-jétől életbe lépett az új hulladékgazdálkodási rendszer.

A MOHU hulladék regisztráció minden olyan vállalatnak kötelező, amelynek tevékenysége során hulladék képződik, vagy munkájának eredményeképp a hulladék jellegében, vagy összetételében változás következik be. 

MOHU regisztráció

Azoknak a hulladéktermelő gazdálkodó szervezeteknek és intézményeknek, akiknek kötelező regisztrálniuk a MOHU Partner Portál oldalán, 2023. március 1-jétől van erre lehetőségük: MOHU Partner Portál regisztráció

Kompenzációs díj

Mi a kompenzációs díj?

Az eredeti hulladéktermelő gazdálkodó szervezet részére pénzben kifejezhető értékkel rendelkező, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékának átadásáért fizetett ellenérték.

Kiknek jár kompenzációs díj: 

  • eredeti hulladéktermelőnek fizetendő kompenzáció esetén
  • visszaváltási rendszerben működő visszaváltó pontok kezelési díja esetében

Kompenzációs díj fizetése: 

A kompenzációs díjat a MOHU fizeti a hulladéktermelő Partnernek vagy visszaváltási rendszerben működő visszaváltó Pont Partnernek. 

Önszámlázás

Önszámlázással kiállított számla a kompenzációs díjról: 

A MOHU a kompenzációs díjról önszámlát állít ki a Partnerei nevében, így az összes hulladéktermelő vagy visszaváltóponti Partnerétől egységes, homogén számlákat tud befogadni. Önszámlázás esetén a számlázáshoz szükséges adatok megadásával és az adminisztráció elvégzésével a MOHU Zrt-t kerül megbízásra a számlák kiállítására, így ennek időben való kiállításáért is a MOHU felel.

MOHU Önszámlázási tájékoztatója letöltés 

(Önszámlázás: a számlakibocsátásra meghatalmazott a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője)

Hogy valósul meg Önszámlázás esetében a NAV Online Adatszolgáltatás:

A számlák kiállításával egyidejűleg a NAV Online Számla adatszolgáltatást is elvégzi a MOHU Zrt. A NAV Online Számla adatszolgáltatást a hatályos jogszabályban elvárt módon: azonnali, manuális beavatkozás nélkül, kötött xsd struktúrájú xml fájlformátumban, elektronikus formában a NAV felé történő megküldését a MOHU teljesíti a számlázóprogramja (SAP HANA) útján.

NAV Online Számla technikai azonosító regisztrálása MOHU részére: 

A NAV online számla rendszerében új technikai felhasználót kell létrehozni, melynek adatait csak a MOHU Zrt. részére kell megadni. 

FONTOS: 

Az új technikai felhasználó jogosultságait van lehetőség úgy beállítani, hogy csak a MOHU által kiállított számlákhoz férhessen hozzá a MOHU - így más számlaadatokra ne lásson rá. 

NAV Online Számla új technikai felhasználó átadása MOHU részére: 

Az alábbi adatokat szükséges átadni MOHU részére az önszámlázás érdekében: 

Technikai felhasználó

  • jelszavát,
  • felhasználónevét,
  • xml aláírókulcsát és
  • xml cserekulcsát

Ezek az információkat rögzíteni kell a MOHU által erre kialakított online felületen.

Önszámlázási megállapodás: 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően MEGÁLLAPODÁS szükséges az önszámlázáshoz: külön szerződésben le kell fektetni az önszámlázás tényét. Szólhat a megállapodás egyetlen ügyletre vagy általános érvényű is lehet. Meg kell határozni a számlakiállítás módját és feltételeit.

MOHU ÁSZF  (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYI RÉSZTEVÉKENYSÉG KÖRÉBE TARTOZÓ
SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA)

Számla sorszám megállapodása Önszámlázás esetén:

Hatályos jogszabályi előírásoknak új, egyedi számlatömb és új, egyedi sorszámtartomány szükséges az önszámlák kiállításához (nem szabad keverednie a számlakiállító saját számláival).

A MOHU ÁSZF-ben megadásra kerül a számlák sorszámtartománya: sorszámtartomány karakter sorszáma karakterszám szakasz értéke 

1 = 1 db számjegy: 1

2-7 = 6 db számjegy:  Intézményi Ingatlanhasználó szállító kódja a Koncessziós Társaság SAP rendszerében (ötjegyű SAP kód esetén az első karakter „0”)

8-13 = 6 db számjegy: szigorúan monoton növekvő sorszám 000001-999999 14.

 „/” jel

15-16. = 2 db számjegy: naptári év utolsó két karaktere, pl. 23

Számlasorszám példa: 10234567-123456/23

Önszámla kézbesítése számlakibocsátó részére:

A MOHU Zrt. az általa előállított önszámlákat a számlakibocsátó által megadott email címre kézbesíti.

Jogi felelősség Önszámlázás esetén: 

SZÁMLATARTALOM FELELŐSSÉG: egyetemleges, ha erről másként nem rendelkeznek a szerződésben.

NAV ONLINE SZÁMLA ADATSZOLGÁLTATÁS FELELŐSSÉGE: jogilag a számlakibocsátó adózó felelőssége, nem a fizikailag a számlát létrehozó MOHU Zrt. felelőssége annak ellenére, hogy az adatszolgáltatást a MOHU elvégzi. 

FONTOS:

Az önszámlázás jogilag kizárólag a számlakiállítás tényére vonatkozik, minden más adózói kötelezettség marad az adózónál, az nem száll át automatikusan a számla készítőjére. Tehát a számlázó adóhatósági bejelentése vagy a NAV Online Számla adatszolgáltatás az önszámlázó számlakibocsátó cég adózó felelőssége marad továbbra is.

Ezért érdemes tisztázni az alábbi kérdéseket MOHU Zrt-vel: 

  • NAV Online Számla adatszolgáltatás ERROR hibaüzenet esetén, hogy értesül számlakibocsátó az ERROR üzenetről és hogyan tudja azt korrigálni.
  • Minden más NAV Online Számla adatszolgáltatási problémát hogyan tudja számlakibocsátó ellenőrizni és kezelni? 
  • Hogyan tudja teljesíteni számlakibocsátó a vonatkozó önszámlázó számlatömbökre a NAV adóhatósági adatexportot?
Címkék:
önszámlázás