Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Hiteles e-számla NAV hash kóddal

Hogyan biztosítható az eredet hitelessége és az adattartalom sértetlensége a NAV hash kóddal?

E-számla fogalma

Az Áfa tv. (2007. évi CXXVII. törvény) előírásaival összhangban minden olyan számlát elektronikus számlának tekintünk, amelyet elektronikus formában bocsátanak ki és fogadnak be. Az elektronikus számlának számos megoldási formája lehet, de a legelterjedtebb és a jogszabály által nevesített megoldások közé tartozik a minősített elektronikus aláírással ellátott számla (PKI technológia) és az EDI (Electronic Data Interchange) módszer, amelynek során az adatokat elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják.

Hitelesítési módszer

Az Áfa tv. felsorolása nem kizárólagos, tehát az eredetiséget és adattartalom sértetlenségét garantáló egyéb megoldások is elfogadhatók. Ilyen például a digitális archiválásról szóló 1/2018. (VI. 29.) ITM rendeletben leírt eljárás. Ezen megoldás esetén a számlakibocsátó adóalany a NAV Online Számla rendszerbe továbbítja az elektronikus számla hash kódját az online számlaadat szolgáltatás során. 

Az e-számla létrejöttének folyamata a NAV hash kóddal

  1. A számla kiállításakor a számlázóprogram létrehozza a PDF számlát, amely tartalmazza a számla adatait emberi számára értelmezhető formában.

  2. Ebből a PDF fájlból képződik egy hash kód, ami egyedi és visszafejtésre lehetetlen karakterlánc. Ez a hash kód reprezentálja a PDF tartalmát.

  3. A hash kód belekerül az adatszolgáltatáskor a NAV Online Számla Rendszerbe küldött XML állományba. Az XML állomány tartalmazza a számlaadatokat, és a hash kód ezen információk részét képezi.

  4. Az XML állomány az adatszolgáltatás során továbbításra kerül az Adóhatósághoz, és a benne lévő hash kódot csak abból a PDF fájlból lehet előállítani, amely a számla kiállításakor létrejött.

  5. Ennek eredményeként az Adóhatóság rendelkezik egy független adattal, a hash kóddal, amely biztosítja az elektronikus számla (vagyis a PDF) eredetiségét és sértetlenségét.

Ez a folyamat segít garantálni, hogy az elektronikus számla megőrzi eredetiségét és érvényességét azáltal, hogy a számla tartalmát egy olyan adattal, a hash kóddal kapcsolja össze, amelyet csak a számla eredeti PDF fájlból lehet előállítani, és amely ellenőrizhető az Adóhatóság által.

FONTOS:

1. az adatszolgáltatást és az elektronikus számla dokumentumot (PDF állományt) azonos időpontban KELL létrehozni.

2. a NAV Online Számla számlaadat-szolgáltatásban a PDF állomány hash kódjának szerepelnie KELL.

Címkék:
Hash kód