Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Panaszkezelési tudnivalók

Hogyan lehet panaszt bejelenteni a billzone.eu rendszerben? Kik az érintettek? Mi a folyamat?

A Fogyasztóvédelmi törvény pontosan szabályozza a fogyasztói jogokat és szolgáltatók, értékesítők felelősségét. Ebben a cikkben kifejtjük, hogy kik az érintettek, milyen szabályok vonatkoznak rájuk, milyen kötelezettségeik vannak és hogyan történik a panaszkezelés a billzone.eu rendszerben. 

Kik az érintettek?

A magyar fogyasztóvédelmi törvény a fogyasztók jogait és az üzleti vállalkozások kötelezettségeit szabályozza a piacon. A fogyasztóvédelmi törvény érintettjei a fogyasztók és az üzleti vállalkozások. 

JOGOK:

1. Fogyasztók:
A vásárló, aki a termék vagy szolgáltatás ellenértékéért szemben elvárhatja a: 

 • minőségi terméket és szolgáltatást,
 • az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó pontos és teljes tájékoztatást,
 • elállási jog (vagy felmondási jog, ha a távollévők közötti szerződés erről pontosan rendelkezik).

2. Vállalkozások:

 • A fogyasztók elállási jogát tiszteletben tartják.
 • Jogosultak szükséges információkat bekérni a fogyasztótól (GDPR szerint).

KÖTELEZETTSÉGEK:

1. Fogyasztók:

 • Az áruk és szolgáltatások rendeltetésszerű használatával hozzájárulnak a termék és/vagy szolgáltatás megfelelő állapotának fenntartásához.
 • Jelzik, ha egy termék vagy szolgáltatás nem felel meg az elvárásoknak.

2. Vállalkozások:

 • Biztosítják, hogy termékeik és szolgáltatásaik megfeleljenek a törvényi előírásoknak.
 • Kijelölik a termékek alapvető tulajdonságait és árait.
 • Teljeskörű tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak.

 

JOGORVOSLAT:

1. Fogyasztók:

 • Ha probléma merül fel, akkor lehetőségük van a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni.
 • Jogvita esetén Bírósághoz lehet fordulni. 

2. Vállalkozások:

 • A fogyasztóvédelmi hatóságnak és a bíróságnak is be kell számolniuk a fogyasztói panaszokról és jogvitákról.

 

Panaszkezelés a billzone.eu-ban

A billzone.eu célja az egyértelmű, átlátható és hatékony panaszkezelési folyamatok biztosítása. A billzone.eu kidolgozta és  ügyfelei számára elérhető és letölthető módon közzétette a panaszok kezelésére vonatkozó eljárásrendjét.

 JÓ TUDNI
Billzone.eu Panaszkezelési Szabályzata a Letölthető Dokumentumok oldalon megtalálható és letölthető.

 

Online panaszkezelési platform:

A billzone.eu a még kényelmesebb, gyorsabb és hatékonyabb ügykezelés érdekében létrehozta az online panaszkezelési, ügybejelentési platformot, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára a könnyű és gyors panasz, észrevétel benyújtását. A platform minden esetben segíti a hatékonyabb kommunikációt és a gyorsabb válaszadást ügyfeleink részére.

 JÓ TUDNI
Ügyfeleink a Billzone.eu Online Ügyfélszolgálatai Bejelentő Lapon  keresztül gyorsan és hatékonyan nyújthatják be panaszaikat, észrevételeiket.

 

Hatóságok és Jogorvoslati szervek

 • Fogyasztóvédelmi Hatóságok: Az illetékes hatóságok, amelyek a fogyasztói jogok védelméért felelnek.
 • Bíróságok: Jogviták és súlyosabb esetek esetén jogorvoslatra van lehetőség a bíróságokon.

Szankciók

Üzleti vállalkozásoknak pénzbírságokkal, jogi szankciókkal és reputációs veszteségekkel kell számolniuk, ha nem tartják be a fogyasztóvédelmi törvény előírásait.