Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Globális minimumadó

Az adózási rendszerek globális kihívásokkal néznek szembe, és a globális minimumadó egy olyan kezdeményezés, amely a nemzetközi közösség által kerül előtérbe hozva. A cikkünkben bemutatjuk, mit kell tudni erről a kezdeményezésről, kiket érinthet, mik lehetnek a hatásai Magyarországra, és mik a bevezetés várható időpontjai.

Mit kell tudni róla? Kik az érintettek? Mekkora az adómérték?

Mi az a Globális minimumadó?

A Globális Minimumadó olyan nemzetközi adózási megállapodást jelent, amelynek célja az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelem, valamint az adózási verseny torzításainak csökkentése. A kezdeményezés mögött álló fő szereplők között megtaláljuk az Egyesült Államokat, az Európai Uniót és más fejlett országokat.
Az EU 2022/2523 irányelve fogalmazza meg a Globális Minimumadó alapelveket.

Kiket Érinthet a Globális minimumadó?

Azokat a multinacionális vállalatokat érinti, akiknek az elmúlt négy évből legalább kettő pénzügyi beszeszámolójában 750 millió eurónál nagyobb forgalmmal rendelkeznek. Az árfolyam konvertálás az Európai Központi Bank által jegyzett előző év decemberi átlag EUR árfolyamon történik.  

Mi a célja a Globális minimumadónak?

A nagyobb mulinacionális cégek sajnos előfordul, hogy kihasználják az adóparadicsomokat és más adótrükköket a nyereségüket optimalizálása érdekében. A globális minimumadóval a cél az, hogy minden résztvevő ország garantált minimumadót szabjon ki a globális minimumadó hatálya alá eső cégekre, így megakadályozza a vállalatokat abban, hogy az alacsonyabb adókulcsú országokban "adómenekülést" hajtsanak végre.

Magyarországot hogyan érintheti?

Magyarország egy aktív résztvevője a nemzetközi adózásnak, és a globális minimumadó bevezetése minden bizonnyal hatással lesz az ország adórendszerére. Mivel Magyarország egy olyan ország, amely vonzóvá kívánja tenni magát a külföldi befektetők és vállalatok számára, az esetleges változásokat részletesen kell vizsgálni annak érdekében, hogy megértsük, milyen következményekkel járhatnak.

Mekkora a mértéke a Globális minimumadónak?

A magyar jogszabálytervet 15%-ban állapítja meg a globális minimum adókulcsot.
Magyar adózó esetében a globális minimumadó jelentést (GloBE Information Return) magyarul vagy angolul kell benyújtani, az adót pedig forintban, amerikai dollárban vagy euróban kell megfizetni.

Lefedett adó

A magyar szabályozás bevezeti a "lefedett adó" definícióját, miszerint minden olyan adó, amelyet jövedelemre vagy nyereségre kivetnek, az beszámításra kerül a globális minimumadó 15%-ába. Ilyen lefedett adó: a társasági adó, helyi iparűzési adó, a "Robin Hood"-adó, az innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója. Ez azt jelenti, hogy egy globális minimumadóban érintett cégnek a társasági adó (9%) és iparűzési adó (1-2%) befiztése után már csak 5% befizetendő globális minimumadó fizetési kötelezettsége marad. 

JÓ TUDNI: A lefedett adók listája nem teljeskörű, akár további adók is lefedett adónak minősülhetnek.

Mikor kerül bevezetésre?

A Globális minimumadó bevezetése az egyes országok helyi jogszabálytervezeteinek elfogadása után valószínűsíthető. 
A magyar jogszabálytervezet szerinti bevezetési ütemterv a következő:
* jövedelem-hozzászámítási szabály („IIR”) = 2024. január 1-től lép hatályba
* elismert belföldi kiegészítő adó („QDMTT”) = 2024. január 1-től lép hatályba
* aluladóztatott kifizetések szabálya („UTPR”) = 2025. január 1-től lép hatályba
A gyakorlatban azonban a bevezetés egy átmeneti adóévvel kezdődik, amit egy 18 hónapos türelmi idő követ, amíg eleget lehet tenni az adminisztratív kötelezettségeknek (így a kötelező adatszolgáltatások 2026 második felében várhatók).

A közös megállapodások fontossága

A Globális minimumadó bevezetése rámutat a nemzetek közötti együttműködés és a közös megállapodások fontosságára az adózási kérdésekben. Magyarországnak szem előtt kell tartania az esetleges változásokat és proaktívan részt kell vennie a tárgyalásokban annak érdekében, hogy az ország gazdasága és adórendszerének stabilitása megmaradjon a változó globális adózási környezetben.