Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Mikor tekinthető kibocsátottnak egy számla?

A számlázás fontos része a vállalkozások mindennapi tevékenységének, de mikor tekinthető egy számla valóban kibocsátottnak? Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mi számít egy számla kibocsátásának, és milyen feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy egy számlát hivatalosan kibocsássanak.

Mi számít kibocsátott számlának?

Egy számla akkor tekinthető kibocsátottnak, ha azt a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó olyan formában teszi elérhetővé, hogy azt a vevő megkaphassa. Ez lehet például postai levél útján, lehet elektronikus formában, például e-mailben, vagy egy biztonságos online kapcsolaton keresztül letölthető módon. 
Önszámlázás esetében a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője lehet az, aki kibocsátja a számlát, és azt továbbítja a számlát igénylő félnek.

Hogyan történhet a számla kibocsátása?

A számla kibocsátanilehet közvetlen vagy közvetett módon is. 

KÖZVETLEN KIBOCSÁTÁS: 

A közvetlen kibocsátás során a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője közvetlenül kapja meg a számlát a szolgáltatótól vagy az eladótól. Ez az eljárás gyors és hatékony, és lehetővé teszi a gyors fizetést és az üzleti folyamatok gördülékenységét.

KÖZVETETT KIBOCSÁTÁS: 

A kibocsátás másik módja a közvetett módszer, amely során a számlát például egy szolgáltatón vagy egy internetes portálon keresztül juttatják el a vevőhöz. Ez az eljárás lehetővé teszi a számlázási folyamat automatizálását és az ügyfélkapcsolatok egyszerűbb kezelését.

Hogyan jut el a billzone.eu számla a vevő részére?

SZÁMLA LETÖLTÉSE

A kiállított számlát letöltheti a befogadó partner a billzone.eu számlaletöltő oldalon. A számlaletöltő oldal egyedi linkje a számlaértesítő levélben kerül kiküldésre vevő részére. 

JÓ TUDNI!

Ha a számlabefogadó letölti a számlát (PDF állományt),  akkor visszaigazoljuk ezt Önnek az értesítő levél állapota funkcióval. Így vitás helyzetekben igazolni tudja, hogy vevője letöltötte, azaz befogadta az Ön számláját és azt is, hogy ezt mikor tette.

SZÁMLA CSATOLÁSA EMAILHEZ

A számla kiküldhető a számlaértesítő levél mellékleteként is, így az email tartalmazni fogja a számlát PDF formátumban, csatolmányként. 

Összefoglalva, egy számla akkor tekinthető kibocsátottnak, ha azt a vevő megkapja, és hozzáférhetővé válik számára. Fontos, hogy a számlázási folyamatot hatékonyan és átláthatóan kezeljük, hogy biztosítsuk az üzleti tranzakciók zökkenőmentességét és az ügyfelek elégedettségét.

FONTOS

Elektronikus számla esetében a számlabefogadó, a vevő a számla letöltésével egyúttal jóváhagyja a számla befogadását. Erre a számlaletöltő oldalon felhívjuk a vevő figyelmét.