Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Sztornólánc

Sztornó típusú számla kiállításánál elengedhetlen, hogy felálljon a sztornólánc. Cikkünkben az ezzel kapcsolatos tudnivalókat taglaljuk. 

ADATSZOLGÁLTATÁS SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRATRÓL

Az ÁFA tv. szabályozás kifejezetten rendelkezik arról, hogy a számlázó programmal kiállított számlák módosításáról, érvénytelenítéséről „számlával egy tekintet alá eső okiratokról” is adatot kell szolgáltatnia a számlázó programnak.

SZTORNÓLÁNC TUDNIVALÓK

• Az Áfa törvény a gazdasági eseményt leíró eredeti számlát tekinti számlának, ennek minden módosítása, adott esetben érvénytelenítése is az eredeti számlával egy tekintet alá eső okiratnak számít. 

• Egy számla érvénytelenítése és újabb (immár helyes) számla kiállítása esetén, mind az érvénytelenítő okirat, mind az új számla az eredeti számla módosító okiratának tekintendő.

• Hatályos jogszabály nem tiltja, hogy egy számlára vonatkozóan több módosító okirat is kiállításra kerüljön.

• A módosító okirat kötelező adattartalma az Áfa törvény 170. § (1) bekezdés szerint:
„a) az okirat kibocsátásának kelte;
b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
c) hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.”

• Hatályos jogszabály nem tiltja, hogy egy módosító okirattal több, korábban kiállított számla kerüljön módosításra.

• A módosító okiratot a módosításra okot adó tény, körülmény bekövetkeztétől számított ésszerű időn belül kell kibocsátani. A gyakorlatban az eredeti számla kiállításától (kibocsátásától) a módosító okirat kiállításáig (kibocsátásáig) hosszabb idő is eltelhet.

• A NAV Online Számla adatszolgáltatásban nincs lehetőség módosító okirat módosítására. Az Áfa törvény alapján, ha a módosító okirat téves adatokkal került kiadásra, akkor ennek esetleges módosítása az eredeti számla újabb módosításának tekintendő és ennek megfelelően is kell róla adatot szolgáltatni.

• Módosításról és érvénytelenítésről szóló adatszolgáltatás esetén, ha a hivatkozott számláról már létezik adatszolgáltatás, akkor érdemes annak DONE státuszát megvárni a módosítás beküldése előtt, mivel a számlafeldolgozás aszinkron módon történik, így a számla, és annak módosítása egyidejű adatszolgáltatása esetén a sorrendiség nem garantált.

• A lineNumber elem minden számláról vagy módosításról történő adatszolgáltatás esetén 1-től indulva, ismétlés és kihagyás nélküli sorszám. 

• Ugyanazon módosító okiratban az eredeti számla adott tételsorára legfeljebb egy tételnél lehet hivatkozni (lineNumberReference).