Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

MOSS (Mini Egyablakos Rendszer)

Információk egybegyűjtve a szűkített egyablakos hozzáadottértékadó-ügyintézés a távolról is nyújtható szolgáltatásokat végző adózók számára

A 2015. január 1-jén hatályba lépő szűkített egyablakos ügyintézés (MOSS – Mini Egyablakos Rendszer) használatáról az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával tájékoztató anyagokat állított össze, amelyek közérthető módon mutatják be a rendszer használatának alapjait, megkönnyítve az adózók számára a mérlegelést a belépést illetően, valamint a döntések meghozatalát mindennapi használat során.

Kiknek ajánlott a MOSS használata?

Azoknak az adóalanyok számára, akik nem adóalanyok részére távközlési szolgáltatást, műsorszolgáltatást vagy elektronikus szolgáltatást nyújtanak olyan tagállamban, ahol nem telepedtek le, akkor az e szolgáltatásaikra vonatkozó uniós héa (ÁFA) bevallásukat azon tagállam webes portálján keresztül tudják benyújtani, amelyben azonosítóval rendelkeznek. Ez az ügyintézési rendszer nem kötelező, csupán az egyszerűsítést szolgálja.

Miért van szükség a MOSS használatára?

A teljesítési helyre vonatkozó bizonyos HÉA (ÁFA) szabályok 2015-től megváltoztak: A magánszemély fogyasztóknak nyújtott távközlési szolgáltatások, műsorszolgáltatás és elektronikus szolgáltatások után abban az országban kell majd adót fizetni, ahol a fogyasztó le van telepedve (azaz a fogyasztás helye szerinti tagállamban).

A vállalkozásoknak módjukban áll egyetlen országot kijelölni arra, hogy az egyedüli kapcsolattartási pontként járjon el a HÉA (ÁFA) adóval kapcsolatban őket érintő kérdésekben:

- ez a tagállam adja ki a vállalkozás számára a HÉA (ÁFA) azonosítót számot;

- a vállalkozások ide nyújtják be a HÉA (ÁFA) bevallásukat;

- ide fizetik be a vállalkozások a fogyasztás helye szerinti tagállamokban nyújtott szolgáltatásokat terhelő HÉA (ÁFA) összegét.

Útmutató a szűkített egyablakos uniós héa (ÁFA) ügyintézéshez:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop-shop-guidelines_hu.pdf

Magyarázó megjegyzések az uniós héa (ÁFA) szabályoknak a távközlési, rádió- és televízióműsor- és elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye tekintetében történő, 2015-től hatályos változásairól (a Tanács 1042/2013/EU végrehajtási rendelete):

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/explanatory_notes_2015_hu.pdf

Információk azoknak a vállalkozásoknak a számára, amelyek igénybe kívánják venni a szűkített egyablakos uniós héa (ÁFA) ügyintézést. Kiegészítő útmutatás a szűkített egyablakos ügyintézés keretében kezelt adatok ellenőrzéséhez:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/telecom/one-stop_add_guidelines_hu.pdf

VAT Rates Applied in the Member States of the European Union:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf