Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Adótörvény változások a számlázás tükrében - 2016.

2016. január 1-jétől az alábbi törvényi változások érintik, érinthetik számlázási folyamatainkat:

1. A számlázóprogramok "adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás" funkciója

A vonatkozó előírások (23/2014. (VI.30.) NGM rendelet) alapján 2016. január 1-jétől a számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie. A számlázó programnak önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkciója elindításával adatexport végezhető az állami adóhatóság részére. A lekérdezésnek kezdő és záró dátum vagy kezdő és záró számlasorszám tartományba tartozó számlákat kell tudnia exportálnia.

2. Sertéshús ÁFA csökkenés

2016. január 1-jétől a kedvezményes 5%-os adókulcs érvényes a friss, hűtött vagy fagyasztott házi sertéshús értékesítése esetében.

3. Termékdíjváltozások 

- Megnyílik az átalánydíj-fizetés lehetősége a gépjárműgyártók és forgalmazók számára.

- Kiegészítésre került a forgalomba hozatal definíciója, így a továbbiakban nemcsak a hazai, hanem a külföldi gazdálkodóknak is termékdíjat kell fizetniük, ha díjköteles terméket online értékesítés útján magyarországi vevőnek adnak el.

- Egyszerűsödik az egyéni hulladékkezelést választók díjfizetése: az eddigi negyedéves bevallási és fizetési kötelezettséget évente egyszeri előleg-bevallási és -fizetési kötelezettség váltja fel, majd a tárgyévet követően csak éves elszámolási kötelezettségük van.

- Új termékdíjköteles termékek:

a) kibővült az irodai papírok köre (papírból készült iratrendezők, dossziék, iratborítók, levélrendező és irattartó mappákat is termékdíj-kötelezettség terheli).

b) csökkent a termékdíj-köteles elektromos és elektronikai berendezések köre.

4. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja

Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának módosítása két lépcsőben történő bevezetésének második lépése jelentkezik most. 2015. július 1-jétől a könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói szolgáltatás, adótanácsadói szolgáltatás esetében már bevezetett szabály 2016. január 1-jétől kiterjesztésre kerül minden adózóra.

A változtatás célja, hogy harmonizáljon a 2006/112/EK Irányelvvel. Az uniós direktívának megfelelő, de a magyar szabálytól eltérő joggyakorlat ugyanis visszatérő vitaalap volt a NAV-vizsgálatokban.

A legfontosabb változás, hogy nemcsak a számla keltét és esedékességét, de az elszámolási időszak utolsó napját is figyelembe kell majd venni a teljesítés időpontjának meghatározásakor. Az új fő szabály alapján – két típuskivételtől eltekintve – az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés időpontja.

Az egyik kivétel, ha a fizetési határidő és a számla kelte egyaránt megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját. Ilyenkor a számla kelte lesz a teljesítés időpontja.

A másik kivétel, amikor a fizetési határidő marad a teljesítés időpontja, de csak akkor, ha a fizetési határidő az adott elszámolási időszakot követő 60 nap valamelyikére esik.

Példákkal bemutatva korábbi cikkünkben: 2015.07.01-től módosult az időszakos elszámolású ügyletek ÁFA teljesítési időpontjának meghatározása

4. Megbízható és Kockázatos adózó

Az adózás rendjéről szóló jogszabály mostantól megkülönbözteti a Megbízható és Kockázatos adózókat. Az új minősítési rendszer alapján Megbízható adózók azok, akik alapvetően jogkövetők és teljesítik az adókötelezettségeiket időben: azaz legalább három éve folyamatosan működnek, a tárgyévben, illetve az azt megelőző öt évben az adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3%-ánál nagyobb adókülönbözetet, nem indult ellene végrehajtási eljárás, továbbá a negyedév első napján nincsen 500.000 forintot meghaladó nettó adótartozása.

Az adóhatóság által meghatározott feltételeknek megfelelő Megbízható adózó kedvezményekben részesül, vagyis a Megbízható adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a Kockázatosnak minősített adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb eljárásban részesülnek.

Számlázás szempontjából a partnerről egy elsődleges és gyors információforrás lehet az adóhatóság által bevezetésre kerülő Megbízható és Kockázatos adózó minősítések.

Forrás:

Számlatörvény (23/2014. (VI.30.) NGM rendelet)

Termékdíjtörvény (2011. évi LXXXV. törvény)

ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény)

2006/112/EK Irányelv

Piac&Profit

Jelen cikk elképzelhető, hogy már túl régen frissült. Igyekszünk naprakészen tartani blogcikkeinket, azonban mégis előfordulhatnak elavult információk a korábbi bejegyzésekben. Ha elavult információt találsz, kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy jelzed ügyfélszolgálatunkon. Köszönjük!