Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

A számla kötelező tartalmi elemei 2011-ben

Mielőtt a számlázásba belevágunk, mindenképpen járjunk utána és olvassuk el a vonatkozó szabályozásokat a számla kötelező tartalmi és formai elemeiről. Amennyiben számlázó programot használunk, abban az esetben sem árt tisztában lennünk a hatályos követelményekkel, így a későbbiekben nem érhet minket meglepetés.

1. A számla kötelező tartalmi elemeiről az Áfa törvény rendelkezik. A rendelet tételesen felsorolja, mik azok az adatok, amelyeknek szerepelniük kell a számlán. Az alábbiakban kivonatolva, a felsorolás szintjén összegyűjtöttük a kötelező tartalmi elemeket, hogy azok számlázáskor útmutatóként segítséget nyújtsanak. (A hivatalos teljes lista az Áfa tv. 169.§-ban olvasható).

 • a számla kibocsátásának kelte;
 • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
 • eladó (számlakibocsátó) neve, címe, adószáma
 • vevő (számlát befogadó) neve, címe, adószáma
 • az értékesített termék megnevezése, mennyisége (ha természetes mértékegységben kifejezhető)
 • a teljesítés időpontja, ha a számla kibocsátása (kelte) ettől eltérő időpontban történt
 • adó alapja és a termék adó nélküli egységára
 • alkalmazott árengedmény, ha azt az egységár nem tartalmazza
 • alkalmazott adó mértéke (áfa kulcs)
 • áthárított adó (Áfa) összege
 • adómentesség esetében utalás (jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás), hogy:
 1. mentes az adó alól
 2. az áfa megfizetésére a vevő kötelezett (pl.: fordított adózás)
 • új közlekedési eszköz értékesítése esetén a törvényben rögzített egyéb adatok
 • utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében utalás (jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás), hogy az ide vonatkozó különös szabályokat alkalmazták;
 • használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében utalás (jogszabályi hivatkozás vagy bármely más egyértelmű utalás), hogy az ide vonatkozó különös szabályokat alkalmazták;
 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.

Jó tudni:

 • Az Áfa törvény alapján a TESZOR’08 (vtsz vagy SZJ szám) szerepeltetése nem kötelező eleme a számlának. A TESZOR szám számlán történő feltüntetése az adóhatóság munkáját elősegítheti, amit a számlakibocsátó a saját döntése alapján a számlán szerepeltethet.
 • A számlán az áthárított adót (áfa) forintban kifejezve minden esetben fel kell tüntetni. Akkor is, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek. A devizás számlák áfa-tartalmának forintra történő átszámításáról korábban már írtunk a „Hogyan állítsunk ki export deviza számlát?” című cikkünk 7. (Árfolyam) pontjában.

2. Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma

A számlával egy tekintet alá esik minden más megfelelő tartalommal rendelkező okirat, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja.

Jó tudni: Idesoroljuk a számlakorrekció alkalmával létrejött számlát is. Adattartalma:

 • okirat kibocsátásának kelte
 • okirat sorszáma
 • hivatkozás a számlára, amely adattartalmát módosítja
 • számla érintett adatának módosítása, módosítás természete és annak számszerű hatása

3. Egyszerűsített számla adattartalma:

Az Áfa törvényben meghatározott feltételek alapján egy számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható. Az egyszerűsített számla esetében a tartalmi egyszerűsítés a következő:

 • az adó alapja és a termék adó nélküli egységára HELYETT elegendő az ellenérték adót tartalmazó összegét feltüntetni (azaz a bruttó összeget).
 • az alkalmazott adó mértéke HELYETT az alkalmazott adómértéknek megfelelő százalékértéket kell feltüntetni úgy, hogy az áthárított adó összege nem tüntethető fel. (A 25%-os felszámítandó adómértéknél 20%, 18%-os felszámítandó adómérték esetén pedig 15,25%, 5%-os felszámítandó adómérték esetén pedig 4,76%-ot kell feltüntetni.)
 • Adómentesség esetében az „Áfa-törvény területi hatályán kívüli” kifejezés feltüntetése kötelező.

Jó tudni: egyszerűsített számlát úgynevezett „egyszerűsített számlatömb„ nyomtatványon lehet kitölteni.

4. Elektronikus számla adattartalmára vonatkozó szabályok:

Az elektronikus számla adattartalma teljes egészében megegyezik a papír alapú számla adattartalmával. Ebben az esetben azonban csupán a megjelenési formájáról beszélünk. Az elektronikus számla csatolmányának – az elektronikus aláírást és időpecsétet tartalmazó algoritmikus feldolgozást elősegítő adatfájl – fájlformátumáról a 46/2007. PM rendelet rendelkezik.

A Billzone.eu elektronikus számláinak adattartalma teljes egészében megfelel a vonatkozó törvényi előírásokban elvártakkal.

Ezen felül az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 1. Az eladó neve, címe és adószáma mellett céges logó feltöltése;
 2. Az értékesített termék vagy szolgáltatás TESZOR’08 (vtsz vagy SZJ) szám szerepeltetésére lehetőség van;
 3. A számlázó rendszerben az ÁFA összesítés alatt kötelező megjelölni a 0%-os adó jogalapját, amely alapján a rendszer automatikusan generálja a törvényben előírt kötelezően feltüntetett szövegezést (pl.: „A termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett.”)
 4. Lehetőség van a törvényben meghatározott módon export-deviza számla kiállítására;
 5. A Billzone.eu elektronikus számla mentése esetén kizárólag a PDF fájlokat kell lementeni, ugyanis a csatolmányt tartalmazó txt fájlok a PDF-be vannak beleágyazva, azt felhasználóinknak nem kell kiszedve külön elmenteni.
Hivatkozás:
A számla kötelező adattartalmáról: Áfa törvény169.§
KSH: TESZOR’08
Az elektronikus számla fájlformátumáról: 46/2007. PM rendelet
 
Jelen cikk elképzelhető, hogy már túl régen frissült. Igyekszünk naprakészen tartani blogcikkeinket, azonban mégis előfordulhatnak elavult információk a korábbi bejegyzésekben. Ha elavult információt találsz, kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy jelzed ügyfélszolgálatunkon. Köszönjük!