Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Adószám - Minden, amit tudni érdemes

2010-ben 32 ezer céget, míg 2011-ben 77.643 cég adószámát függesztette fel az adóhatóság. Ez utóbbi szám a működő társaságok 15%-át jelenti. Számlázáskor fontos információkat hordoz számunkra a partnerünk adószáma, sőt azt sem árt tudnunk róla, hogy felfüggesztették vagy törölték-e?

Mi az adószám és kiknek jár?

Az adószám Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott egyedi azonosító az alább felsoroltak részére:

  • vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyek,
  • jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok,
  • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

Adószám felépítése:

Az adószám 11 jegyű azonosító, amely három részből áll (kötőjellel elválasztva egymástól): xxxxxxxx-y-zz

1. rész (xxxxxxxx) = adózó nyolc jegyből álló egyedi azonosítója (törzsszám). 2. rész (y) = úgynevezett ÁFA kód. 3. rész (zz) = telephellyel kapcsolatos kód, azaz az adózó székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja.

Az adószám ellenőrzése:

Mind számla kiállítóként, mind pedig befogadóként hasznos, ha partnerünkről a megfelelő és elérhető helyeken tájékozódunk.

Hazai adószámok ellenőrzése a NAV oldalon történik az Adóalanyok listái menüpont alatt.

Közösségi adószámok érvényességének lekérdezése az Európai Bizottság honlapján történik, ugyanakkor a közösségi adószámok érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerősítését kérhetjük a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától telefonon (06-40-20-21-22), faxon (06-1-428-5424), levélben (1373 Budapest, Pf.: 561.) vagy e-mailben (clo@nav.gov.hu) az oldalról letölthető formanyomtatvány benyújtásával.

Amennyiben az adóhatóság már felfüggesztette vagy törölte egy cég adószámát, azt szintén a NAV oldalon található „Adószámok felfüggesztése” nyilvántartásból tudhatjuk meg.

A számla kiállítója ÁFA alany-e?

Az adózó adószámából tudhatjuk meg, hogy milyen jogállású az adózó az általános forgalmi adózás szempontjából, ugyanis az adószám a 9. számjegy az ÁFA kódja.

A termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást végző illetve a terméket beszerző, szolgáltatást nyújtó adóalany ÁFA kódjai a következők lehetnek:

  • alanyi adómentes adóalany = 1-es,
  • adómentes tevékenységet végző adóalany (ÁFA törvény 85-86. §-ai szerinti tevékenységek)  = 1-es,
  • általános szabályok szerinti adózó adóalany = 2-es,
  • az egyszerűsített vállalkozói adózás alá tartozó (EVA) adóalany = 3-as,
  • csoportos adóalanyiságot választó adóalanyok = 4-es, 5-ös.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy főszabály szerint csak 2-es, illetve 3-as ÁFA kódú adóalany által kibocsátott számla tartalmazhat áthárított ÁFA-t. Amennyiben 1-es ÁFA kódú adóalany által kiállított számla áthárított adót tartalmaz, célszerű további információkat kérni, ugyanis bizonyos esetekben helyes lehet az így kiállított számla is. Azonban mindenképpen körültekintést igényel a számlát befogadónál ez az esetkör.

Adószám felfüggesztése A/ Mikor függeszthetik fel a cég adószámát?

Egyre több cég adószámát függeszti fel az adóhatóság, ami többek között már megtörténhet azért, mert a cég a számviteli beszámolóját nem teszi közzé a cégközlönyben, vagy ha a kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a címzett ismeretlensége miatt visszaérkezik, továbbá ha az adóhatóság számára bizonyossá válik, hogy az adózó a székhelyén, illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén nem található. Ugyanígy járhat el az adóhatóság, ha a vállalkozás képviselőjét nem jelentik be az adóhatóságnál, vagy ha az illető nem található a megadott elérhetőségi helyen.

B/ Mivel jár a felfüggesztés?

A felfüggesztés ideje alatt a cég nem érvényesítheti ÁFA visszaigénylését, adó-visszatérítését és nem kaphat költségvetési támogatást sem.

Az adószám felfüggesztését követő 30 napon belül az adószámot a NAV törli, amely tényről tájékoztatja a cégbíróságot valamint az egyéb illetékes szerveket. A törlési határozat ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni, majd a tevékenység folytatásához új adószámot kell kikérnie ugyanannak a cégnek.

Fordított adózás esetében

Fordított adózás esetében a számlán nemcsak a kibocsátó, hanem a vevő adószámát is fel kell tüntetni. A Billzone.eu számlázó rendszer ellenőrzi a fordított adózás hatálya alá eső vevő adószámát. Ugyanis jó tudni, hogy a fordított adózás hatálya alá esnek azok, akik belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok és adószámukban hátulról a harmadik számjegy 2, 3, 4 vagy 5. Fordított adózás csak ÁFA alanyok között jöhet létre. Nem adózhatnak fordítottan többek között az alanyi adómentes cégek és személyek, a magánszemélyek, és akiknek mezőgazdasági tevékenységet  (őstermelő) folytató adóalanyként különleges jogállása van (adószámukban hátulról a harmadik számjegy 1).

Hivatkozás:
Wikipédia: Adószám
NAV: Adóalanyok listái
NAV: APEH tájékoztató az áfaalanynak minősülő adózó adataihoz
NAV: Közösségi adószámok megerősítése
Közösségi adószám megerősítése: Európai Bizottság honlapján
NAV: Adószámok felfüggesztése
Az adó mértéke: Áfa törvény 82-84.§.
Alanyi adómentesség: Áfa törvény 187-196. § Tárgyi adómentesség: Áfa törvény 85-87.§
NAV: http://www.apeh.hu/adokulcsok_jarulekmertekek/afakulcs_adomen
Kép: Naypong / FreeDigitalPhotos.net