Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Elektronikus számlatömb

Ahhoz, hogy számlát tudjunk kiállítani a Billzone.eu rendszerben, számlatömböt kell létrehoznunk virtuálisan elektronikus számlacsomagok vásárlásával. Mit is jelent ez? És miben más egy elektronikus számlatömb, mint a hagyományos papír alapú nyomtatványtömbünk?

Az online számlázás és elektronikus számla megjelenésével újabb és újabb fogalmak kerülnek a számlázás tárgykörébe. Ezek tisztázására és pontos definiálására azért van szükség, mert működésüket sokkal könnyebben megérthetjük. Ez esetben az elektronikus számlatömböt szeretnénk részletesebben bemutatni olvasóinknak.

Tisztázzuk a fogalmakat!

 A) Nyomtatványtömb: Számlatömb

A hagyományos papír alapú számlákat kiállíthatjuk nyomdai úton előregyártott számlatömbből. Ez esetben oda kell figyelni többek között arra, hogy csak az adóhatóság által megállapított sorszámtartománynak megfelelő számla kerüljön alkalmazásra. A nyomtatványként nyomdai úton előállított számla, azaz számlatömbben kiállított számlára vonatkozó szabályokat a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet előírásai tartalmazzák.

 B) Számlázó programban létrehozott számlatömb:

A számlázó programmal létrehozott számlatömbnek ugyanazon követelményeknek kell megfelelnie, mint a nyomdai úton előállítottnak. Annyiban más, hogy előre nem tudjuk kézbe venni a tömböt, az csak a rendszerben generálódik.

A Billzone.eu számlázóban cégregisztráció után tetszőleges számú számlatömböket lehet létrehozni (e-számla csomag vásárlása után), amelyek segítségével hagyományos papír alapú számlákat és elektronikus számlákat készíthetünk. A papír alapú és elektronikus számlák különböző számlatömbökben kerülnek kiállításra!

Mi jellemző még a Billzone.eu számlatömbre? Miben más és miben ugyanolyan, mint a hagyományos számlatömb?

1. Billzone.eu számlatömb azonosítása:

Számlatömb létrehozásánál megadhatjuk a számlatömb betűjelét (pl.: BLF), illetve a sorszám számjegyeinek számát (pl.: 4 számjegy).

Számlatömb létrehozása után a számlák betűjele, illetve a fix számjegyek száma már nem módosítható.


Számlatömb azonosítása

2. Szigorú számadású Billzone.eu számlatömb:

A számlázó programmal kiállított számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása megvalósul, azaz a számlázó program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá a számlapéldányok hiánytalan elszámolása biztosított.

A számlázó programnak a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzítenie kell.

A Billzone.eu számlázóban egy számlatömbön belül a sorszámozás mindig egynél kezdődik és megszakítás nélkül, sorfolytonosan halad előre (pl.: az első számla sorszáma – BLF0001). A számlák sorszámát a rendszer automatikusan generálja sorfolytonosan, így azt a felhasználó nem tudja befolyásolni vagy módosítani.

A rendszer a kiállított számlák sorszámát adatbázisban tárolja.

3. Billzone.eu számlatömb típusok:

A Billzone.eu számlázóban létrehozható számlatömbök:

elektronikus számlatömb: elektronikus számlák kiállítására alkalmas számlatömb. - papír alapú számlatömb: hagyományos, papír alapú számlák kiállítására alkalmas számlatömb.

Billzone.eu elektronikus számlatömb

4. Akár több számlatömb használata egyszerre:

Az APEH 2009-es közleménye szerint az adózó maga választja meg (akár számlánként) az általa alkalmazott számlázási módot. Vagyis egy vállalkozás egyszerre több számlatömböt is használhat, amelyek akár különböző típusúak is lehetnek: papíralapú és elektronikus.

A Billzone.eu online számlázó rendszer abszolút kihasználja az említett lehetőséget, azaz egy cég korlátlan számú számlatömböt hozhat létre a rendszerben, amely mindkét típusú lehet, azaz egyszerre több papíralapú és elektronikus számlatömbbel is rendelkezhet.

Korlátlan számú számlatömb lehetősége

 5. Ingyenes Billzone.eu e-számla 

Mindenkor aktuális előfizetési csomagjainkról és azokhoz tartozó funkciókról a Szolgáltatások oldalon tájékozódhat.

6. A Billzone.eu számlatömb alapértelmezett beállításai:

A könnyebb kezelhetőség érdekében a számlatömbök létrehozásakor lehetőséget nyújt a rendszer alapértelmezett adatok megadására számlatömbönként, amelyeket az adott számlatömb alkalmazásakor minden számlakiállításkor számlánként előtölt a rendszer. Alapértelmezett adatként a következőket lehet megadni: alapértelmezett bank, pénznem, számlakibocsátó telephely, számlasablon, tételnév sablon.

Hivatkozás:

APEH 2009-es közleménye
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
Wikipédia: Számla (bizonylat)
Kép1: ShopMania készpénzfizetési számlatömb
Kép2-5: Billzone.eu