Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Törvényváltozások a számlázás tükrében - 2012

A tavalyi "Hogyan számlázzunk 2011-ben?" cikkünknek megfelelően idén is összeszedtük pár pontban a lényeges változásokat a számlázás terén.

1. Általános ÁFA kulcs: 27%

2012. január 1-jével az ÁFA törvény 82.§ pontja szerint az általános ÁFA kulcs: 27%. Erről a témáról bővebben az Útmutató a 27 százalékos ÁFA bevezetéséhez a Billzone.eu rendszeren keresztül című cikkünkben írtunk, kitérve az ÁFA törvény átmeneti rendelkezéseire is (ÁFA törvény 269-275.§.)

2.Számlakibocsátási kötelezettség változás:

ÁFA törvény 159.§. (2). c-d pontja szerint az adóalany köteles abban az esetben is belföldön számlát kiállítani a belföldön kívül teljesített termékértékesítésről vagy szolgáltatás nyújtásról, ha máshol is letelepedettnek számít ugyan, de az ügylet teljesítésével legközvetlenebbül a belföldi székhelye vagy állandó telephelye érintett.

Eddig erre csak akkor volt kötelezett, ha kizárólag belföldön volt letelepedett.

3. Adó alapjának utólagos csökkenésekor szükséges számlakorrekció:

Az ÁFA törvény 77.§-a alapján minden olyan esetben, amikor a fizetendő adó nem az adóalap csökkenése miatt csökken, akkor a korrekciós számla kibocsátójának a változást nem kell önellenőrzéssel rendeznie, hanem elegendő az aktuális adóbevallásában korrigálnia.

4. Termékdíjjal kapcsolatos számlázási szabályok:

A 343/2011 (XII. 29.) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján 2012. január 1-jétől a törvényben előírt esetek szerinti záradékokat kell a számlán feltüntetni.

5. Elektronikus számlára vonatkozó szabálymódosítás:

Az elektronikus aláírással és időbélyegzővel , vagy Hash kóddal ellátott (PKI) elektronikus számla kibocsátásához is szükséges a számlabefogadó előzetes beleegyezése az ÁFA törvény 175.§  (3) bekezdése alapján. Ettől akkor lehet eltérni, ha jogszabály kötelező jelleggel írja elő az elektronikus számlázást.

Eddig csupán az EDI rendszerben résztvevőknek (számlakibocsátó és befogadó) előzetes írásbeli megállapodását írta elő a törvény. Most a PKI rendszer keretében előállított elektronikus számla kibocsátásához is a befogadó előzetes beleegyezése szükséges. Jó tudni: A jogszabály nem részletezi, hogy ennek milyen formában kell megtörténnie, tehát ez lehet akár előzetes szóbeli megegyezés vagy ráutaló magatartás, azaz a számla befogadása és kifizetése is.

Ezzel egyúttal a jogalkotó eleget tett a legkésőbb 2013. január elsején hatályba lépő 2010/45/EU direktíva 232. cikkelyében foglaltaknak, miszerint az "Elektronikus számla alkalmazásához a számlabefogadó beleegyezése szükséges". A direktíva tulajdonképpen nem az e-számla befogadásának szempontjából várja el a felek közötti megegyezést, hanem az e-számla formátumát tekintve vár el egyeztetést a partnerek között. Azaz tájékoztatást arról, hogy milyen formátumban és milyen csatolmánnyal történik az e-számla kibocsátása, azt hogyan tudja befogadó megnyitni és kezelni. Feltételezhető, hogy az  ÁFA törvény 175.§  (3) bekezdésének módosítása szintén ezt szeretné tükröztetni.

Forrás: Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
ÁFA törvény 82.§
ÁFA törvény 269-275.§.
ÁFA törvény 159.§. (2). c-d
ÁFA törvény 175.§  (3) bekezdése
ÁFA törvény 77.§
2010/45/EU direktíva 232. cikkelyében
343/2011 (XII. 29.) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet
 
Jelen cikk elképzelhető, hogy már túl régen frissült. Igyekszünk naprakészen tartani blogcikkeinket, azonban mégis előfordulhatnak elavult információk a korábbi bejegyzésekben. Ha elavult információt találsz, kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy jelzed ügyfélszolgálatunkon. Köszönjük!