Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Törvényváltozások a számlázás tükrében - 2015

2015. január 1-jével az alábbi számlázási változások léptek életbe:

1. Számla adattartalmára vonatkozó változás Az eddigi 2 millió forintról 1 millió forintra módosult a számla ÁFA tartalmának összeghatára, amelynek elérése vagy meghaladása esetén a számlán kötelező feltüntetni az adóalany vevő adószámát. Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 169. § d) / dc

2. Az időszakos elszámolású ügyletek ÁFA teljesítési időpontjának meghatározása módosul

A módosítás bevezetése két lépcsőben zajlik. Az új szabályt három tevékenység esetén (könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói szolgáltatás, adótanácsadói szolgáltatás) 2015. július 1-jét követő elszámolási időszakra és fizetési esedékességre kell alkalmazni. 2016. január 1-től valamennyi elszámolási időszakos ügylet esetén az új szabályt kell alkalmazni.

A teljesítés időpontja FŐSZABÁLY SZERINT az ellenérték megtérítésének időpontja (fizetési határidő) az elszámolási időszak utolsó napja.

KIVÉTEL, ha az ellenérték esedékessége az elszámolási időszak utolsó napját • megelőzi, akkor a számla kibocsátás időpontja, • követi, akkor a fizetési határidő, de legkésőbb az elszámolási időszakot követő 30. nap.

Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 58. §

3. Változik a szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása a távolról nyújtható szolgáltatások esetében Telekommunikációs, rádiós és audiovizuális szolgáltatások és elektronikus úton nyújtott szolgáltatások esetében a Közösségen belül nem adóalany részére nyújtott szolgáltatás teljesítési helye az igénybevevő letelepedési helye.

Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások köre: - elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása, honlap tárolása és üzemeltetése, valamint számítástechnikai eszköz és program távkarbantartása - szoftver rendelkezésre bocsátása és frissítése, - kép, szöveg és egyéb információ rendelkezésre bocsátása, valamint adatbázis elérhetővé tétele Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 45/A §

4. Környezetvédelmi termékdíj változásai Új termékek kerültek be a termékdíj kötelezettség alá, így bővült azon termékek köre, amelyek számlázásakor a termékdíj feltüntetésére vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni. Pl. műanyag termékek (művirág, gyümölcsutánzat); egyéb vegyipari termék (szappan, tisztálkodó szerek, mosószer, súrolószer, sampon, hajlakk, borotválkozó szerek, dezodorok, fürdősók, parfümök, stb.); irodai papír (fénymásoló papír, jegyzettömb, írómappa, iratrendező, dosszié, stb). Vonatkozó jogszabály: http://www.hulladekboltermek.hu/files/pdf/Termekdijkoteles_anyagok_kore.PDF

5. Adómérték változás Az 5%-os adómérték alá tartozó terékek köre változik úgy, hogy az egyes szarvasmarha-, juh-, bárány- és kecskeféleségek az eddigi 27 százalékos kulcsból az 5 százalékos adókulcs alá kerülnek át. Ugyanúgy, mint a sertésnél, itt is az intézkedés kedvezményezettjei nem a végső fogyasztók, hanem az előállítók és forgalmazók. Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 3. sz. melléklet 25-48. pont, Mód. tv. 1. 35.§)

6. Adómentesség változás - Adómentes tevékenység közérdekű jellegére tekintettel a Közszolgáltató tevékenysége - Adómentes a tevékenység speciális jellegére tekintettel a szerencsejáték szervezésére vonatkozó tevékenység gyakorlása - Adómentes a tevékenység speciális jellegére tekintettel a befektetési alap és a tőkealap kezelése - Adómentes a tevékenység speciális jellegére tekintettel a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő termék vagy szolgáltatás értékesítése központi költségevetési szerv részére. Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 85.§ - 86.§

7. Fordított adózás termékköre bővül A fordított adózás köre kiterjed, amelyet az ÁFA törvény melléklete tartalmaz felsorolásszerűen. Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 142.§.(1) 6/B számú melléklet

8. Közösségen belüli adómentes értékesítés Adóraktározási eljárás hatálya alatt álló terméket meghatalmazás alapján az adóraktár üzemeltetője adómentesen értékesíthet a Közösség másik tagállamába a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. Vonatkozó jogszabály: Áfa tv. 89/A.§

Jelen cikk elképzelhető, hogy már túl régen frissült. Igyekszünk naprakészen tartani blogcikkeinket, azonban mégis előfordulhatnak elavult információk a korábbi bejegyzésekben. Ha elavult információt találsz, kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy jelzed ügyfélszolgálatunkon. Köszönjük!