Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Mi az elektronikus aláírás?

A digitális aláírás az elektronikus kommunikációban használt titkosítási eljárás, melynek segítségével használója hitelesítheti az általa kiállított dokumentumokat.

Mi az a digitális aláírás?

Amennyiben a digitális aláírás egy bizalmi szolgáltatótól származik, akkor azt elektronikus aláírásnak hívjuk, és használata egyenértékű a kézzel írott-, vagy közjegyző előtt tett aláírással. Az aláírás létrehozásához a kiállító fél a saját, titkos kulcsát használja, a másik fél pedig a létrehozó nyilvános kulcsával ellenőrzi le a dokumentum hitelességét.

Digitális aláírás technikai megvalósítása

A létrejött, kódolt dokumentum hitelességét annak szerkezete biztosítja, mely elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik az aláírt dokumentumhoz. Az aláírás szerkezetéből egyértelműen bizonyítható, hogy ki végezte el annak kódolását, és hogy pontosan mely dokumentumot kódolta (tehát ha valaki több dokumentumot is aláír, akkor az egyes dokumentumokhoz tartozó aláírásai eltérnek egymástól).

Feltörhetetlen aláírás?

Abban az esetben, ha valaki átmásolja az elektronikus aláírást egy olyan dokumentumra, melyet az illető nem írt alá, kimutatható lesz, hogy az aláírás nem valódi.

Hogyan lehet digitális aláírásra szert tenni?

Elektronikus aláírást kizárólag a Nemzeti Hírközlési Hatóság által bizalmi szolgáltatótól lehet vásárolni. A bizalmi szolgáltatók listáját megtekintheti a Nemzeti Hírközlési Hatóság weboldalán:http://webold.nhh.hu/esign/szolgParams/init.do?tipus=mi.

Melyek a digitális aláírásra vonatkozó hatályos jogszabályok?

2016.07.01.:Megszűnt jogszabályok:

  • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról,
  • a 3/2005. (III.18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről,
  • a 78/2010. (III.25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól.
  • 1999/93/EK irányelv
2016.07.01.: Életbe lépett, új jogszabályok:
  • 2015. évi CCXXII. törvény (Eüt.)
  • 910/2014/EU Rendelet (eIDAS)