Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Hogyan állítsunk ki export deviza számlát?

 A devizás számla adattartalma – néhány különbséggel – megegyezik a belföldi számláéval, amely adattartalomról az Áfa tv. 169. §-a rendelkezik.


A különbségek:

 1. A számla nyelve:

A számla magyar nyelven, vagy bármely más élő nyelven kibocsátható. Idegen nyelven kiállított számla esetében azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek, magyarul is fel kell tüntetni.

A Billzone.eu számlázó a fenti esetre nyújt megoldást többnyelvű számlasablonjaival.  

 2. Kibocsátó és vevő adatok:

A pontos cégnév és cím megjelölése országnévvel.

 3. Vevő és eladó közösségi adószámának feltüntetése:

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozását követően, azaz 2004. május 1-jétől létezik Magyarországon a közösségi adószám. Az adózónak a közösségi adószámát a közösségi kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie, így a kiállított deviza számláján is. Közösségi adószámmal annak az adózónak kell rendelkeznie, aki az Európai Közösség valamely adózójával szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni és ezzel összefüggésben termék / szolgáltatás beszerzésről vagy –értékesítésről számlát kíván kibocsátani vagy befogadni.

Közösségi adószámot az állami adóhatóságnál lehet igényelni. A Magyarországon kiadott közösségi adószámok az országot azonosító "HU" kódból, valamint az adószám 8 jegyű törzsszámából állnak (pl. HU12345678)

 4. Utalási adatok:

A megszokott utalási adatok megadása (bank neve, bank címe, bankszámlaszám) mellett a további információkat érdemes még tudni.

 IBAN szám: Az Európai Unió államaiban 2002-től bevezetésre került az IBAN, az egységes felépítésű nemzetközi bankszámlaszám (International Bank Account Number). Az IBAN használata elősegíti az Európán belüli nemzetközi fizetési ügyletek pontos, gyors, hatékony lebonyolítását, természetesen csökkentve az ügyletek résztvevőinek banki költségeit. Ezért tehát a számlakibocsátónak a számlán EU-n belüli számlázása esetén az IBAN bankszámlaszámot kell, hogy feltűntesse.

 BIC/SWIFT kód: További segítség lehet a számlán megjeleníteni a számlavezető bankunk SWIFT (BIC) kódját, amely szintén az EU tagországok közötti átutalások gyors és olcsó végrehajtásának elősegítője. A bankok a SWIFT kódjaikat a legtöbb esetben hivatalos weboldalaikon közzéteszik.

 5. Pénznem:

A deviza számla bármely konvertibilis pénznemben kiállítható. Konvertibilis pénznem alatt a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam lapján feltüntetett pénznemeket értjük.

 A Billzone.eu rendszerben a következő pénznemeket választhatjuk: magyar forint (HUF); kanadai dollár (CAD);  amerikai dollár (USD); angol font (GBP); japán jen (JPY); Euró (EUR); svájci frank (CHF).

6. Árfolyam:

A számlán az áthárított adót (áfa) forintban kifejezve minden esetben fel kell tüntetni. Akkor is, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek (választott árfolyam alkalmazásával).  A devizás számlák áfa-tartalmának forintra történő átszámításához kétféle módon választhatunk árfolyamot:

  • vagy a bármely, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által, deviza eladási árként jegyzett árfolyamot,
  • vagy pedig az adóhatósághoz tett előzetes bejelentés alapján az MNB hivatalosan közzétett árfolyamát alkalmazhatjuk.

A Billzone.eu rendszerben lehetőség van napi árfolyam rögzítésére.

 7. Kerekítés:

Általános kerekítési szabály, hogy forintnál egész forintra kerekítünk, eurónál két tizedesre.

A Billzone.eu rendszer az alábbi kerekítési szabályokat alkalmazza: A számla tételeinél a mennyiséget 4 tizedesre kerekítjük, míg a nettó egységárat, nettó értéket és az áfa értéket 2 tizedesre. A bruttó érték a nettó érték és az áfa érték összegéből adódik, és mivel mindkettő kerekített szám, ezért azt nem kerekítjük. Az összegzésben devizanemtől függően kerekítünk. Euró esetén nincs szükség további kerekítésre, a 2 tizedesre kerekített összegek összegei is maximum 2 tizedes jegyűek maradnak. Forint esetén áfa kulcsonként egészre kerekítjük a nettó egységárat és az áfa értékét. A bruttó értékek és a végösszeg összeadással számolódnak, ezért nem kerekítjük őket tovább. Általános szabály: amennyiben egy kerekítendő számmal továbbszámolunk, mindig a kerekített számból indulunk ki (pl. az áfa érték a kerekített nettó érték és az áfa szorzatából számolódik). A kerekítés banki kerekítés szerint történik, amely esetében mindig a közelebbi páros számra kell kerekíteni (pl. 3.5 -> 4, 4.5 -> 4)

8. Belföldi devizás számla

Egyik leggyakoribb eset a belföldi devizás számla kiállítására, amikor például mi magunk, mint belföldi számlakibocsátó a belföldi partnernek irodabérlésről állítunk ki számlát a szerződésben meghatározott díjról EUR pénznemben. Az ügylet belföldi partnerek között jön létre, a bérbeadás pedig áfa köteles, így a számla ugyan devizás (valuta pénznemben kiállított), de a belföldi adójogszabályok vonatkoznak rá.

Amennyiben ügyfeleink belföldi devizás számlát kívánnak készíteni, rendszerünk azt a következőképpen kezeli:

Ezen számlatípus esetén a számla létrehozásakor a „Pénznem” (Valuta) kiválasztása után megjelenő mezőben meg kell adni a számlán használt deviza árfolyamát. Az ilyen típusú számlákon a keletkezett számlakép egy új elemmel bővül: a felvett számlatételek alatt megjelenik egy új doboz, ahol forintban átszámolva látható lesz a kiszámlázott tételek adója. Az áfa értékek a hatályos áfa kulcsok szerint kerülnek csoportosításra.

Jó tudni:

Az uniós vámszabályok értelmében a vámhatóság az úgynevezett vámazonosító szám - VPID szám - alapján köteles az ügyfelet nyilvántartásba venni. A VPID számok alkalmazása 2004. május 1-jétől valamennyi vám-, illetve jövedéki eljárásban kötelező. A regisztrációra a május elsejét követő első vámkezeléskor, illetve a jövedéki eljárás lefolytatásakor kerül sor. A regisztráció során az ügyfél egy 12 karakter hosszú vámazonosító számot kap, amely elsődleges azonosítóként szerepel valamennyi további vámügyiraton. VPID számot az kap, vagy annak kell előzetesen kikérnie, akinek az EU-n belüli kereskedelmi ügyletei során vámeljárásban lesz vagy van része.

Összegzés:

A fentiek ismeretében és alkalmazásával jó esélyünk van arra, hogy minden tekintetben megfelelő deviza számlát tudjunk kiállítani. A megfelelő rutin pedig egy idő után már mindenen átsegít.