Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

ÁFA általános mértéke-kedvezményes ÁFA kulcsok 2011

Amikor számlázunk, fontos tisztában lennünk az éppen aktuális áfakulcsok mértékével és a kedvezményes adó alá tartozó termékek körével. Megpróbálunk ebben a témában egy kis segítséget nyújtani:

A szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés után fizetendő adó mértékéről a 2007. évi CXXVII., más néven Áfa törvény 82.§ (1) bekezdése rendelkezik.

Az áfa törvény 2011-ben az alábbiak szerint határoz az adó mértékéről:

  • általános áfa mértéke: 25%
  • kedvezményes áfa mértéke: 5% és 18%.
  • adómentes

5%-os adókulcs alkalmazása: például humán gyógyszerek, gyógynövények, tápszerek, anyatejkiegészítők, vakok számára készült segédeszközök (Braille-tábla, fehér bot), papír és elektronikus könyv, napilap, újság, folyóirat, kotta.

A teljes és hatályos lista a NAV vonatkozó oldalán olvasható.

Jó tudni: 2011. április 1-jétől a vendéglátóhelyeken az előadóművész közreműködésével nyújtott élőzenei szolgáltatások bizonyos körét 25% helyett 5%-os áfa kulcs alá sorolja a törvény. A törvény csak olyan előadásokra terjed ki, amelyek vendéglátó üzletekben, nem nyilvános családi eseményeken, baráti rendezvényeken, zárt körben hangzanak el, illetve olyan közösségi rendezvényeken, ahol nincs belépődíj. A belépődíjas fesztiválokon, színházi előadásokon, koncerteken továbbra is megmarad a számlákon a 25%-os áfa.

18%-os adókulcs alkalmazása: tej, tejtermékek (kivéve anyatej), ízesített tej. Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, távhő szolgáltatás.

A teljes és hatályos lista a NAV vonatkozó oldalán olvasható.

Jó tudni: 2011. július 1-jétől nem mindegy, hogy egy cukrászsüteményt vagy pékárut – amely kedvezményes áfa kulcs alá tartozó terméknek minősül – termékértékesítés során vagy vendéglátó-ipari szolgáltatás keretében adják, ugyanis a 18%-os áfa csak az első esetben érvényesíthető.

ADÓMENTESSÉG TÍPUSAI: -          alanyi adómentes:

Az alanyi adómentességet választó adóalany áfa fizetésére nem kötelezett, de beszerzéseihez kapcsolódóan felszámított adó levonására sem jogosult. Kizárólag olyan számlát állíthat ki, amelyben áfa tartalom nem szerepel. Alanyi adómentességre az jogosult, akinek a termékértékesítésből és/vagy szolgáltatásnyújtásból eredő éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot.

-          tevékenység adómentessége (volt tárgyi adómentes):

2008. január 1-jétől az Áfa törvény nem ismeri a tárgyi adómentes fogalmat, a közhasználatban azonban tovább él. Az Áfa törvény 85. és 87. §-ában meghatározott termékek és szolgáltatások értékesítése – a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel – mentesek az általános forgalmi adó alól.

Adómentes termékek köre: Bizonyos tevékenységeket – közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel – az áfatörvény 85-87. §-a az adómentes szolgáltatások és termékek körébe sorolja.

 1. Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel:

  • pl. postai szolgáltatás; sérült- vagy betegápolás, betegszállítás, emberi szövet-, vér-, szervadományozás; anyatej értékesítés; szociális ellátás;
  • Közszolgáltató által nyújtott például gyermek és ifjúságvédelem;  társadalmi, politikai, vallási, lelkiismereti, hazafias, humanitárius, karitatív tevékenység vagy hagyományőrzés; sportolással, testedzéssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás; népművészeti, iparművészeti termékek kiállításának, vásárának szervezése, rendezése; közszolgálati rádiós és televíziós műsorszolgáltatás. Jó tudni: A közszolgáltatók körét pontosan definiálva felsorolja az Áfa törvény 85.§ (4) bekezdése.
  • Oktatói tevékenység például: óvodai, tanári, nevelői tevékenység; OKJ-s szakképesítést adó felnőttképzés, vizsgáztatás, vizsgára való felkészítés; államilag vagy nemzetközileg elismert nyelvvizsgáztatás; tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása.
  • Jó tudni: Abban az esetben, ha a tevékenység gyakorlását jogszabály hatósági engedélyhez köti, akkor a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás adómentességének feltétele, hogy az érintett személy vagy szervezet az engedéllyel rendelkezzen.

A teljes és hatályos lista a NAV vonatkozó oldalán olvasható.

2. Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel:

  • pl. biztosítási, hitel szolgáltatás; bankszámlákkal, fizetéssel (átutalás, csekk, stb.) kapcsolatos szolgáltatás; befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése; postai bélyeg, illetékbélyeg értékesítése; szerencsejáték szolgáltatás nyújtása; beépített ingatlan és ehhez tartozó föld értékesítése vagy bérbeadása a törvényben meghatározottak szerint;

A teljes és hatályos lista a NAV vonatkozó oldalán olvasható.

Adómentesség feltüntetése a számlán

Az Áfa törvény 169. §-ában, a „Számla kötelező adattartalmáról” szóló fejezetben a ka.) pontban a számlakibocsátó részére előírja, hogy a számlán fel kell tüntetnie: vagy a jogszabályi hivatkozással vagy bármely más módon, de egyértelmű utalással, hogy a termék értékesítése/szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól.

Hivatkozás: 282/2011/EU végrehajtási rendelete 2006/112/EK Irányelve Az adó mértéke: Áfa törvény 82-84.§.
Alanyi adómentesség: Áfa törvény 187-196. § Tárgyi adómentesség: Áfa törvény 85-87.§ NAV: http://www.nav.gov.hu/data/cms202022/Afakulcsok_2011.pdf
NAV: Tájékoztató a cukrászsütemények értékesítése esetén alkalmazandó adómértékről NAV: Elvitelre 18%! A számla kötelező adattartalma: Áfa törvény 169. §
Magyarország.hu: Áfa-fizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása
Kép1: Danilo Rizzuti / FreeDigitalPhotos.net
 
Jelen cikk elképzelhető, hogy már túl régen frissült. Igyekszünk naprakészen tartani blogcikkeinket, azonban mégis előfordulhatnak elavult információk a korábbi bejegyzésekben. Ha elavult információt találsz, kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy jelzed ügyfélszolgálatunkon. Köszönjük!