Billzone.eu

Ingyenes és környezettudatos online számlázó

Áfásan vagy áfa nélkül? Mire figyeljek 2011.07.01. után?

Az Európai Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete 2011. július 1-jével lép hatályba, amely célja a Közösség hozzáadottérték-adó (HÉA) rendszerének egységes érvényesítése az EU tagországok nemzeti jogszabályozásával összhangban. Az uniós szabályozás a hazai áfa törvénnyel összhangban pontosít és egységesít fogalmakat.

Mit is jelent ez gyakorlati szempontból? Mit és hogyan kell majd ezentúl értelmezni az Áfa törvényben? Hogyan befolyásolja egyes számláink kiállítását az új rendelet?

Az új áfa irányelv-változás egyik sarkalatos pontja a székhely, telephely és megrendelő fogalmának és meghatározásának pontosítása, amely a számlázást nagyban befolyásolhatja. Ennek gyakorlati szempontból akkor van jelentősége, amikor egy-egy gazdasági társaság a közösségen belüli ügyleteit kívánja számlázni, ilyenkor pedig nem egyszer elhangzik a kérdés: áfa vagy áfa nélkül? Most az EU több tényezőt is felsorakoztatott, amelyek befolyásolhatják a számla adótartalmát.

1. Székhely:

Pontosításra került a székhely meghatározása. Mostantól nem csupán a vállalkozás létesítő okirat szerinti székhelye alapján kerül meghatározásra a székhely, hanem további tényezőként figyelembe kell venni, hogy hol történik: a vállalkozás alapvető döntéseinek meghozatala és az ügyvezetés ülésezése. A rendelet tehát alapszabályként fekteti le, hogy a gazdasági tevékenység székhelye a vállalkozás központi ügyvezetésének helye.

A rendelet alapján akár igénybevett szolgáltatás utáni számlázáskor, akár szolgáltatás nyújtásakor meg kell majd vizsgálni, hogy külföldi bejegyzésű partnerünknek hol van a székhelye és melyik államban kell az áfát megfizetnie (fordított adózás).

Jó tudni: hogy a rendelet külön kiemeli, hogy a székhelyként bejegyzett „sima” postai cím nem elfogadható.

2. Telephely: 

Az állandó telephely, mint fogalom tisztázása érdekében figyelembe kell vennünk, hogy az állandó telephely részt vesz-e a teljesítésben? Ez a kérdés akkor válhat fontossá, ha egy megrendelő olyan külföldi cégtől vesz igénybe szolgáltatást, amely belföldi telephellyel rendelkezik. Ekkor kell vizsgálni, hogy a belföldi telephely érintett-e a teljesítésben és számlázáskor kell-e áfát felszámítania vagy sem. Ennek érdekében az áfa irányelv változás az alábbi tényezők figyelembe vételét és mérlegelését teszi kötelezővé:

  • csak azt az állandó telephelyet lehet figyelembe venni, amely ténylegesen állandó jelleggel és megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik ahhoz az ügylethez, amelyet számláz. (Nem tekinthető például teljesítést támogató feladatnak a könyvelés, számlázás, mert ezek nem a teljesítéshez közvetlenül felhasznált erőforrások).
  • az adóalany az állandó telephely szerinti tagállam által kiadott adószáma alatt bocsátotta-e ki a számlát;

Jó tudni: Ha egy cég székhelye belföldön van (pl. Magyarország), akkor a belföldön nyújtott szolgáltatásokat áfa felszámításával kell számláznia, mégha a társaság egyébként rendelkezik külföldi áfa telephellyel. Ebben az esetben ugyanis nem kell vizsgálni, hogy a székhely a teljesítésben részt vesz-e.

 3. Megrendelő: 

A székhely és telephely, továbbá a szolgáltatás teljesítési helyének meghatározása mellett egy újabb fontos kérdést kell tisztázni számlázás előtt: a megrendelő adóalany-e? Ebben a kérdésben úgy rendelkezik a végrehajtási rendelet, hogy mindaddig, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik, addig adóalanynak tekinthető, aki adószámmal rendelkezik. Az adószámot minden esetben ellenőrizni kell az adóhatóság vonatkozó oldalán.

A fentiek alapján tehát, ha egy belföldi külföldinek nyújt szolgáltatást, akkor CSAK abban az esetben számlázhat áfa nélkül, ha meggyőződött arról, hogy:

  • a vevője adóalany;
  • adóalanyként veszi igénybe a szolgáltatást (ha nem adóalany, hanem magáncélra használja a szolgáltatást, akkor áfás számlát kell kiállítani részére, kivéve: ha a szolgáltatást magáncélra ÉS gazdasági tevékenységének céljából is használja, mert ebben az esetben szintén lehet áfamentesen számlázni);
  • nincs belföldön telephelye, amely a szolgáltatás igénybevételével érintett.

Mindezek ismeretében felhívjuk mindenki figyelmét, hogy fontos a körültekintő és alapos utánajárás számláink kiállítása előtt, hogy külföldi székhellyel rendelkező partnerünk rendelkezik-e állandó telephellyel Magyarországon vagy belföldre esik-e a vállalkozás központi ügyvezetésének helye, továbbá hogy a megrendelő adóalany-e.

Jó tudni: a legkörültekintőbben akkor járhatunk el, ha már szerződéskötéskor, de mindenesetre számlázás előtt nyilatkoztatjuk partnerünket a fent említett tényekről és jogállásról. Ha a rendelkezésünkre álló információk alapján rosszul határozzuk meg az áfa tartalmat, akkor a jogkövetkezményeket cégünk, azaz a számlakibocsátója fogja viselni. Amennyiben azonban partnerünk nyilatkozata a kezünkben és az alapján számlázunk, akkor feltételezhető, hogy az adott körülmények alapján jóhiszeműen jártunk el. Ne felejtsük, hogy ha áfa nélkül kívánunk számlázni, akkor annak jogalapjáról való meggyőződés nem csupán bürokratikusnak tűnő, adminisztrációs plusz munka, hanem egyúttal gazdasági érdekünk is!

Hivatkozás:
Európai Tanács 282/2011/EU végrehajtási rendelete
Hozzáadottérték-adó (HÉA)
RSM DTM blog: Új végrehajtási rendelet az áfa törvényhez
Adózona.hu:  Új áfa-irányelv: változhat a cég székhelye júliustól
Kép: cbenjasuwan / FreeDigitalPhotos.net
 
Jelen cikk elképzelhető, hogy már túl régen frissült. Igyekszünk naprakészen tartani blogcikkeinket, azonban mégis előfordulhatnak elavult információk a korábbi bejegyzésekben. Ha elavult információt találsz, kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy jelzed ügyfélszolgálatunkon. Köszönjük!